• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Geograficzna interakcja człowiek - komputer, Paryż, Francja

  11.12.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27 - 28 kwietnia 2013 r. w Paryżu, Francja, odbędą się warsztaty pt. "Geograficzna interakcja człowiek - komputer" (Geographic Human-Computer Interaction).

  Geografia ma coraz większe znaczenie dla interakcji człowiek - komputer (HCI), od społecznościowych technologii komputerowych, po mobilną technikę komputerową i naturalne interfejsy użytkownika. Podobnie, badania geograficzne koncentrują się w coraz większym zakresie na zagadnieniach powiązanych z HCI. Aczkolwiek osoby, których zainteresowania znajdują się na pograniczu tych dwóch dyscyplin miały niewiele możliwości intra- i interdyscyplinarnej wymiany wiedzy, tworzenia jej czy budowania społeczności.

  Wydarzenie posłuży uczestnikom za forum do wymiany nt. zbiorów danych badawczych, metod, literatury i narzędzi z naukowcami "GeoHCI" i praktykami z różnych dyscyplin.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Interakcja człowiek-komputer (ang. human-computer interaction, HCI) – wzajemne oddziaływanie pomiędzy człowiekiem a komputerem, zachodzące poprzez interfejs użytkownika. Okulografia (ang. eye tracking, śledzenie ruchów gałek ocznych) – technika stosowana od ponad 100 lat w takich dziedzinach, jak psychologia, medycyna, bezpieczeństwo drogowe, ergonomia, interakcja człowiek-komputer czy marketing. Projektowanie zorientowane na użytkownika (ang. User-centered design) to podejście do projektowania interakcji człowieka z komputerem w którym potrzeby, wymagania i ograniczenia końcowego użytkownika są szczegółowo badane na każdym etapie procesu projektowego. Jest jedną z podstawowych metod użyteczności.

  Interfejs użytkownika (ang. user interface, UI) — w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami. Aby było to możliwe urządzenia są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika: Teoria wymiany - teoria socjologiczna powstała jako reakcja na funkcjonalizm, który koncentrował się na wpływie jakiegoś zjawiska na system. Nie jest to jednolita teoria, ale raczej zespół teorii, opisujących świat społeczny jako układ wymian dóbr (materialnych i niematerialnych) pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi. Teoretycy wymiany społecznej postrzegają każdą interakcję w charakterze transakcji – "coś za coś". Jest to jakby "teoria interesu własnego jednostki". Jeżeli człowiek podejmuje jakiekolwiek działanie, to robi to z perspektywą korzyści dla siebie. Często jest to pożytek niematerialny, w postaci np. szacunku od innych, posłuszeństwa, satysfakcji itd.

  TrackPoint (po polsku - punkt dotykowy lub manipulator punktowy) – manipulator, jedno z urządzeń wejściowych komputera, służy do interakcji użytkownika z systemem operacyjnym i programami.

  Dodano: 11.12.2012. 16:17  


  Najnowsze