• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Globalne perspektywy na Europę we wielobiegunowym świecie, Bruksela, Belgia

  08.09.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 21 września 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Globalne perspektywy na Europę we wielobiegunowym świecie".

  Europa staje przed wieloma wyzwaniami w swoich staraniach o to, by europejskie interesy były dobrze zdefiniowane, wyrażone i promowane w sposób, który wpłynie na trwające procesy globalnych zmian. Kwestie te decydują o roli UE jako aktora na globalnej scenie oraz o jej miejscu w zmieniającym się ogólnoświatowym porządku.

  Organizatorem konferencji są partnerzy finansowanego ze środków unijnych projektu GREEN (Globalna reorganizacja - ewolucja poprzez sieci europejskie). Ten obszerny program współpracy współfinansowany z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) składa się z kilku komponentów: analiza konceptualna pojawiającego się wielobiegunowego świata i międzynarodowych organizacji w tymże, ewolucja polityki i praktyk UE, wpływ regionalnego przywództwa od Afryki, przez Azję i region Pacyfiku, po obie Ameryki na globalne rządy, badania konkretnych strategii dotyczących UE i wielobiegunowości w obszarach takich jak prawa człowieka, bezpieczeństwo, energia, zasoby, środowisko, handel i finanse.

  Wydarzenie zapoczątkuje projekt, podkreślając charakter UE we wielobiegunowym świecie podczas dyskusji panelowych i otwartej debaty.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Edukacja globalna - część kształcenia obywatelskiego i wychowania poświęcona budowaniu świadomości istnienia zjawisk i współzależności o charakterze globalnym. Szczególny nacisk kładzie m.in. na tłumaczenie przyczyn i skutków opisywanych zjawisk, przedstawianie perspektywy Globalnego Południa, kształtowanie krytycznego myślenia oraz ukazywanie relacji między jednostką i procesami globalnymi. Edukacja globalna sprzyjać ma kształtowaniu postaw odpowiedzialnych, opartych na szacunku, uczciwości, empatii, zakładających osobiste zaangażowanie i gotowość do ustawicznego uczenia się. Zbliżonymi do edukacji globalnej terminami - często stosowanymi zamiennie - są edukacja rozwojowa i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. W zakres tematyczny edukacji globalnej - poza sprawami dotyczącymi rozwoju - wchodzą także prawa człowieka oraz tematy związane z ze światowym pokojem i bezpieczeństwem. Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - dokument podpisany przez 35 szefów państw i rządów na zakończenie obrad Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w dniu 1 sierpnia 1975 roku. Był to pierwszy przypadek w czasie zimnej wojny, gdy na tak wysokim szczeblu państwa obu bloków zdecydowały się przyjąć wspólne zasady postępowania w stosunkach międzynarodowych. Jego sygnatariuszami stały się 33 państwa europejskie oraz Kanada i USA. Europejskie Centrum Małej Ligi Basebollowej – zlokalizowane w Kutnie swym zasięgiem obejmuje Europę, Afrykę i Azję. Mała Liga Baseballowa (Little League Baseball) działa w 100 krajach na całym świecie, zrzeszając w swoich szeregach ponad 3 miliony chłopców i dziewcząt w różnych kategoriach wiekowych oraz około 1 miliona dorosłych. Główną dewizą Małej Ligi jest idea uczestnictwa dzieci w rozgrywkach bez względu na ich pochodzenie i poziom sportowy.

  The Asia Institute (Instytut Azji) to niezależny osrodek badawczy znajdujący się w Seulu i prowadzący oraz wspierający badania nad Azją przy udziale specjalistów z zakresu nauk politycznych, humanistycznych oraz technicznich, a także organizacji rządowych, organizacji międzynarodowych oraz młodzieży z krajow azjatyckich. Badania prowadzone przez Instytut obejmują przemiany technologiczne, kwestie ochrony środowiska oraz stosunki międzynarodowe. Instytut Azji koncentruje się na szeroko zakrojonej współpracy z młodzieżą, uczniami szkół średnich i wyższych, uznając za niezbędne zaangażowanie młodych ludzi w debaty polityczne dotyczące edukacji, relacji międzynarodowych oraz zman klimatycznych. Badania poświęcone są nadziejom i zagrożeniom jakie niesie rozwój technologiczny oraz kryzysowi ekologicznemu. Kryzys środowiskowy był tematem debaty na Forum ds. Środowiska w Daejeon, zorganizowanym przez Instytut przy wpółpracy z KAIST. W 2012 roku Instytut Azji opublikował wybór raportów, materiałów seminaryjnych, esejów i artykółów przy współpracy wybitnych badaczy, takich jak Benjamin Barber, Noam Chomsky, Francis Fukuyama, Haun Saussy oraz Larry Wilkerson. Obecnie dyrektorem Instytutu jest Emanuel Pastreich, profesor na Uniwersytecie Kyung Hee w Seulu. SEFI – Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Inżynierskiej jest główną organizacją zajmującą się problematyką kształcenia inżynierów w Europie. SEFI zostało założone w roku 1973 i posiada siedzibę w Brukseli. Misją SEFI jest promocja wymiany informacji dotyczących kształcenia inżynierów pomiędzy nauczycielami, naukowcami, studentami w krajach Europejskich. SEFI rozwija współpracę pomiędzy instytucjami kształcącymi inżynierów oraz przemysłem zatrudniającym inżynierów. SEFI działa również na poziomie politycznym i koordynacyjnym oraz reprezentuje Europę w tym obszarze na forum światowym. Skrót SEFI pochodzi od francuskojęzycznej nazwy tej organizacji. Członkami indywidualnymi są głównie nauczyciele akademiccy. Członkami instytucjonalnymi, których jest ok. 200, są Europejskie wyższe uczelnie techniczne. SEFI grupuje także członków przemysłowych oraz wspierających – zainteresowanych edukacją inżynierską.

  Współprogramy (ang. coroutines) - Pojęcie współprogramu ma dwie odmienne definicje(!). Obie definicje zgodnie stwierdzają, że współprogram cechuje się posiadaniem ciągu instrukcji do wykonania i ponadto możliwością zawieszania wykonywania jednego współprogramu A i przenoszenia wykonywania do innego współprogramu B. W szczególności można wznowić pracę zawieszonego współprogramu A, a wykonywanie będzie podjęte w miejscu, w którym zostało zawieszone. Tym co różni obie definicje jest zdolność współpracy z rekurencyjnymi procedurami. (Nb. W językach programowania funkcyjnego koncepcja współprogramu istnieje pod postacią kontynuacji - pojęcia wprowadzonego niemal równocześnie z współprogramami. ) Belgia to państwo położone w Zachodniej Europie. Belgia składa się z trzech regionów: Flandrii, Walonii oraz Regionu Stołecznego Brukseli. Stolicą państwa jest Bruksela, w której siedziby mają między innymi Unia Europejska oraz NATO. Rozciągłość kraju z południowego wschodu na północny zachód wynosi 280 km, a z północnego wschodu na południowy zachód 222 km. Największe miasta to Bruksela, Antwerpia, Gandawa, Charleroi oraz Liège.

  Partnerstwo dla Pokoju (Partnership for Peace) – program określający szczególny rodzaj stosunków łączących państwa członkowskie NATO z krajami aspirującymi do tego miana, a także mechanizm współpracy tychże państw w zakresie ładu, bezpieczeństwa oraz stabilizacji w Europie. Euranet - europejska sieć radiowa. Jest to fuzja 16 międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych rozgłośni europejskich tworząca jedno paneuropejskie Konsorcjum Medialne. Projekt ten informuje i komunikuje o wydarzeniach w Europie z perspektywy transnarodowej, a nie jak to było wcześniej, z perspektywy narodowej.

  Europejski Okrągły Stół Sprzedawców Detalicznych (ang. European Retail Round Table) – organizacja zrzeszająca europejskie spółki z sektora handlu detalicznego (wielkiej dystrybucji). Siedzibą organizacji jest Bruksela.

  Europejska Konwencja Żonglerska (ang. the European Juggling Convention (EJC)) - największy na świecie festiwal żonglerki na który przybywa od. 2000 do 7000 artystów, zarówno profesjonalistów jak i hobbystów. Organizowany co roku latem w innym europejskim mieście. Ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a także zaprezentowanie swoich umiejętności publiczności. Każdy festiwal organizowany jest przez żonglerów wolontariuszy z miasta-gospodarza imprezy wspieranych przez Europejskie Stowarzyszenie Żonglerskie.

  Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego (ang. International Programme on Chemical Safety, IPCS) – program powstały w 1980 roku będący wspólnym przedsięwzięciem Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Organizacji Pracy i Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych stworzonym na podstawie rekomendacji przyjętych na Konferencji sztokholmskiej w 1972 roku. Celem programu jest stworzenie naukowych podstaw bezpiecznego użycia substancji chemicznych oraz wspieranie narodowych programów dotyczących bezpieczeństwa chemicznego, który realizowany jest poprzez m.in. Franz von Taxis (ur. w 1459 w Camerata Cornello, Włochy, zm. 30 lub 20 listopada 1517 w Brukseli, (Belgia) - włoski kurier, założyciel pierwszego systemu pocztowego w Europie.

  European Pet Network (EPN) – organizacja non-profit, z siedzibą w Brukseli, łącząca europejskie bazy danych o zwierzętach oznakowanych biochipem (transponderem). Celem organizacji jest udostępnienie narzędzi umożliwiających odnalezienie właściciela oznakowanego zwierzęcia. Sieć Europejskiego Systemu Baz Danych Europetnet jest dostępna przez internet.

  Dodano: 08.09.2011. 15:49  


  Najnowsze