• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • GMO - Towarzystwo Młodych Naukowców - wykład Genetycznie modyfikowane rośliny- fakty i mity biotechnologii 05.12.2012 / Sosnowiec

  29.11.2012. 21:44
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Uprzejmie zapraszamy na kolejny wykład w ramach Towarzystwa Młodych Naukowców, który tym razem dotyczyć będzie "gorącego" tematu organizmów genetycznie modyfikowanych. Przedstawione będą metody i cele uzyskiwania roślin genetycznie modyfikowanych, stan aktualny upraw GM w skali świata oraz korzyści i zagrożenia związane z wykorzystywaniem GM roślin.

  Tym razem spotykamy się w ŚRODĘ w dniu 05.12.2012 o godz.15.30-17.00 (później dyskusja) w VI LO im . J. Korczaka w Sosnowcu przy ul. Czeladzkiej 58.

  Wykładowca: Pani dr hab. Małgorzata Gaj, prof. UŚ:
  Wykład: "Genetycznie modyfikowane rośliny- fakty i mity biotechnologii".

  Miejsce: http://www.korczak.edu.pl/index.php/mapa-2

  Pani dr hab. Małgorzata Gaj, prof. UŚ jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego i Prodziekanem ds. Kształcenia.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Janusz Gruchała (ur. 1949, zm. 21 listopada 2011) – polski historyk, prof. dr hab., wieloletni wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. Amflora, EH92-527-1 – odmiana genetycznie modyfikowanego ziemniaka. Rośliny modyfikowane wytwarzają skrobię składającą się wyłącznie z amylopektyny, podczas gdy wytwarzanie amylozy zostało zablokowane. Nazwa odmiany została utworzona poprzez połączenie greckiego słowa amylon oznaczającego skrobię i łacińskiego flora. W marcu 2010 roku, po 13 latach od złożenia, Komisja Europejska zatwierdziła wniosek producenta odmiany, firmy BASF Plant Science. Na podstawie decyzji KE możliwa jest uprawa odmiany w krajach Unii Europejskiej i jej wykorzystanie w przemyśle oraz jako paszy. Instruktor-wykładowca ratownictwa WOPR – najwyższy stopień w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Instruktor-wykładowca uprawniony jest do pracy w ratownictwie wodnym oraz prowadzenia kursów szkoleniowych wszystkich stopni.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie.

  Arnold Lebeuf - prof. dr hab., antropolog kulturowy. Zajmuje się w szczególności znaczeniem astronomii w kulturze. Wykładowca w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładnia prounijna (dawniej, tj. przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, zwana prowspólnotową, inne dalej aktualne nazwy to: wykładnia zgodna, wykładnia na korzyść prawa unijnego, wykładnia przychylna prawu unijnemu oraz wykładnia w zgodzie z prawem unijnym lub wykładnia prawa krajowego w świetle (w "duchu") prawa Unii Europejskiej) - interpretowanie przepisów i innych "składników" prawa krajowego w taki sposób by maksymalnie jak to możliwe dały się one pogodzić z zawartością prawa Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności wykładni postanowień ustaw uchwalonych celem implementacji poszczególnych dyrektyw unijnych. Wówczas wykładnia ta może być również zwana wykładnią prawa krajowego w zgodzie z dyrektywami.

  Wykładnia prawnie wiążąca – dzieli się ją według liczby osób i organów państwa nią związanych. Według tego kryterium można wyróżnić wykładnię: Biopiractwo – praktyka zawłaszczania dziedzictwa genetycznego przyrody przez wielkie koncerny, patentujące poszczególne geny i modyfikowane genetycznie organizmy, a nawet całe gatunki dzikich organizmów, np. roślin leczniczych, o których wiedzę zdobywa się od pierwotnych mieszkańców krajów tropikalnych, którzy w rezultacie oficjalnie tracą prawo do korzystania z tradycyjnej, wypracowanej przez pokolenia wiedzy swego ludu na rzecz wielkich firm farmaceutycznych.

  Czesław Mieczysław Leśniak (ur. 1932, zm. 2 stycznia 2014) – polski ekonomista, specialista w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, dyplomata i wykładowca akademicki, prof. dr. hab., dr h.c. University of Strathclyde, rektor, dziekan i wykładowca warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz rektor i wykładowca Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Warszawie.

  Wykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy wykładnia i interpretacja są synonimami), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) to pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu:

  Wojciech Lipoński (ur. 16 grudnia 1942 w Sosnowcu) – polski anglista, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Wykładowca wielu uczelni zagranicznych, m.in. State University of Florida w Gainesville (USA) i Hanyang (Korea Płd.), a także wykładowca i supervising professor Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej. Cezary Wodziński (ur. 27 maja 1959 w Lęborku), polski filozof, historyk filozofii, tłumacz i eseista, prof. dr hab., wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

  Dorota Kozicka – dr hab. nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (pracuje jako adiunkt w Katedrze Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki). Krytyk literacki. Publikuje w „Dekadzie Literackiej”, „Odrze”, „Przeglądzie Politycznym”, „Pamiętniku Literackim” i „Ruchu Literackim”. Pracę doktorską, której przedmiotem było podróżopisarstwo dwudziestolecia międzywojennego, pisaną pod kierunkiem prof. Marty Wyki, obroniła w 2002 roku, wydana jako książka pt. Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży. Zwierzęta transgeniczne – zwierzęta, których DNA zostało zmodyfikowane metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania pożądanego efektu fenotypowego. Modyfikowane zwierzęta są bardzo przydatne w wielu badaniach naukowych i medycznych. Na takich zwierzętach można obserwować procesy chorobowe in vivo ale także zwierzęta modyfikowane genetycznie mogą produkować ludzkie hormony, białka etc.

  Árpád Pusztai (ur. 8 sierpnia 1930) – węgierski biochemik i dietetyk, autor kontrowersyjnych badań nad roślinami zmodyfikowanymi genetycznie. W roku 1998 poinformował w wywiadzie telewizyjnym, że u szczurów karmionych zmodyfikowanymi genetycznie ziemniakami stwierdził uszkodzenie jelit i układu odpornościowego. Po wywiadzie, firma Rowett Research Institute w Szkocji, gdzie Pusztai prowadził badania zawiesiła go, a w roku 1999 nie przedłużyła z nim kontraktu. Małgorzata Bieniasz (ur. 1941, zm. 21 lutego 2006 w Katowicach) − polska prawniczka i dziennikarka, wykładowca akademicki.

  Dodano: 29.11.2012. 21:44  


  Najnowsze