• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Idź po staż - konkurs dla studentów informatyki

  30.03.2010. 18:58
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Studenci kierunków informatycznych uczelni wyższych mogą się już zgłaszać do ogólnopolskiego konkursu "Idź po [email protected]ż - bądź pierwszy na mecie". Konkurs organizuje pierwszy w Polsce niepubliczny park naukowo-technologiczny Nickel Technology Park Poznań oraz firma informatyczna BCC, zajmującą się m.in. wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie dużymi przedsiębiorstwami.

  Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach ogólnopolskiego Programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej", współfinansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Warunkiem uczestnictwa w walce o staż jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz rozwiązanie do 15 maja co najmniej jednego zadania konkursowego (szczegóły na stronie: http://ntpp.pl/idz-po-staz/).

  W ramach zadań konkursowych trzeba np. zaproponować rozwiązanie implementacji systemu antywirusowego i antyspamowego, wdrożyć system wydajnej i bezpiecznej poczty elektronicznej lub monitorować dostępność systemów złożonych technologii informacyjnych.

  Cztery osoby, które prześlą najlepsze projekty rozwiązań informatycznych stosowanych w biznesie oraz pomyślnie przejdą rozmowy kwalifikacyjne, odbędą jesienią miesięczne płatne staże w jednym z wybranych działów firmy BCC.

  Nagrody dodatkowe to m.in. dofinansowanie do dowolnej certyfikacji, pozwalające na dalsze podniesienie kwalifikacji zawodowych młodych informatyków.

  Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu podczas specjalnej gali poświęconej perspektywom rozwoju branży informatycznej w Wielkopolsce.

  Źródła:
  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA (BPSC SA) – polska spółka informatyczna zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jeden z największych dostawców systemów klasy MRP II / ERP w Polsce. Zatrudnia ponad 200 specjalistów. BPSC SA (Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA) – spółka informatyczna zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Jeden z największych dostawców systemów klasy MRP II / ERP w Polsce. Zatrudnia ponad 200 specjalistów. Proximus S.A. - integrator IT, specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach informatycznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych (produkcja dyskretna i ciągła), energetyki, gazownictwa, przedsiębiorstw wodociągowych i ciepłowniczych. Obszar działania firmy to Polska oraz kraje Europy środkowo-wschodniej. Ogromną wartością integratora IT jest zespół ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie zdobyte przez lata pracy w wielu złożonych projektach informatycznych.

  Integrator systemu (ang. system integrator) – podmiot (np. firma informatyczna lub niezależny konsultant) dysponujący aktualną wiedzą w zakresie sprzętu, oprogramowania, organizacji sieci komputerowych oraz rozwiązań organizacyjnych, zajmujący się opracowaniem i realizacją planów kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw i instytucji (w tym unowocześnienia istniejących w nich systemów informatycznych). Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. – jedno z najstarszych przedsiębiorstw informatycznych w Polsce, jednoosobowa spółka akcyjna skarbu państwa. Jest jednym z prekursorów kompleksowych rozwiązań informatycznych dla administracji samorządowej. Aktualnie w przedsiębiorstwie pracuje ponad 500 pracowników, a w całej grupie kapitałowej ponad 600 osób. Firma jest partnerem wielu znaczących firm branży informatycznej na rynkach światowych w tym Oracle, IBM oraz Sybase.

  Infrastruktura informatyczna (ang. information infrastructure) – całokształt rozwiązań sprzętowo-programowych i organizacyjnych stanowiących podstawę wdrożenia i eksploatacji zaawansowanych merytorycznie i technologicznie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami i instytucjami. Rekord SI sp. z o.o. – polski producent zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (Rekord.ERP) oraz zarządzanie urzędem (RATUSZ).

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Poznański Park Naukowo-Technologiczny – pierwszy w Polsce park naukowo-technologiczny, utworzony w maju 1995 r. w ramach Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym oferowane są usługi badawcze w dziedzinie chemii i technologii chemicznej, archeologii, akustyki i informatyki, fizyki, geologii oraz nauk ekonomicznych. PPNT wspiera również relacje sektora nauki i gospodarki, uczestniczy we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć oraz zapewnia przedsiębiorcom wynajem powierzchni, usługi okołobiznesowe i pomoc w pozyskiwaniu środków na innowacyjny rozwój.

  Asseco Business Solutions (Asseco BS) – producent systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Oferta firmy obejmuje indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP, gotowe programy dla małych i średnich spółek (MŚP), rozwiązania mobilne oraz outsourcing IT i konsulting informatyczny.

  Kapitał informacyjny (ang. capital of information) – całokształt zasobów informacyjnych na temat procesów zachodzących w przedsiębiorstwie (organizacji) i na rynkach, na których one działają, partnerach gospodarczych (kontrahentach), konkurentach itp. Szczególnym jego rodzajem jest kapitał zawarty w funkcjonalności i danych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami (organizacji). Zwiększa on zdolność konkurowania poprzez szybszą identyfikację szans, łatwiejszą adaptację lub wprowadzenie nowych procesów gospodarczych, skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem podejmowanych inicjatyw gospodarczych.

  Dodano: 30.03.2010. 18:58  


  Najnowsze