• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instytut Historyczny UW obchodzi jubileusz 80-lecia

  20.10.2010. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczyna obchody jubileuszu 80-lecia. W programie trzydniowych uroczystości, które rozpoczną się 21 października - znalazły się konferencje naukowe, panele dyskusyjne i prezentacje multimedialne. Swoją obecność podczas obchodów zapowiedział już prezydent RP Bronisław Komorowski - absolwent Instytutu.

  W pierwszej jubileuszowej konferencji pt. "Historia na Uniwersytecie Warszawskim" wezmą udział znani i cenieni historycy m.in. Włodzimierz Lengauer, Roman Michałowski, Wojciech Kriegseisen, Tomasz Kizwalter, Andrzej Chojnowski. Również pierwszego dnia, w Pałacu Kazimierzowskim - siedzibie rektoratu UW - zostanie otworzona wystawa pt. "Instytut Historyczny UW w służbie społeczeństwu polskiemu".

  "Instytut, mimo programowego zwrócenia ku przeszłości, nie zamyka się w swoich murach. Środowisko historyków zawsze aktywnie brało udział we wszystkich ważnych wydarzeniach. Nasi koledzy walczyli o niepodległą Polskę, tworzyli opozycję w PRL-u, niejednokrotnie także stali po drugiej stronie barykady" - mówi pracownik IH i jeden z autorów wystawy dr Łukasz Niesiołowski-Spano. "Poprzez tę wystawę chcemy pokazać wkład absolwentów i pracowników IH UW w życie naszego społeczeństwa" - dodaje.

  Głównym punktem drugiego jubileuszowego dnia będzie odnowienie doktoratu wybitnego, polskiego historyka mediewisty prof. Henryka Samsonowicza. Odnowienie doktoratu, organizowane po 50 latach od właściwego doktoratu, jest sposobem najwyższego uznania dla uczonego przez macierzystą uczelnię.

  W sobotę - ostatniego dnia jubileuszu - odbędzie się Pierwszy Zjazd Absolwentów IH UW. Organizatorzy spodziewają się wielu znamienitych gości. Historię na UW studiowali m.in. Bronisław Komorowski, Antoni Macierewicz, Adam Michnik, Piotr Gursztyn, Paweł Poncyliusz, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Andrzej Saramonowicz, Piotr Zaremba.

  Jak zapowiadają organizatorzy, obchody już teraz wzbudzają ogromne zainteresowanie. Profil Instytutu na portalu społecznościowym Facebook odwiedziło ponad 20 tys. osób. W konferencjach, prowadzonych w dniach obchodów, zadeklarowało swój udział wielu specjalistów z wielu ośrodków akademickich w Polsce. Na zjeździe absolwentów organizatorzy spodziewają się ponad 400 gości, polityków, przedsiębiorców, przedstawicieli świata kultury i mediów. Wielu z nich swoją dzisiejszą pozycję zawdzięcza wiedzy i umiejętnościom, które zdobyli w murach Instytutu.

  Honorowy patronat nad uroczystościami objął prezydent RP Bronisław Komorowski, który zapowiedział swoją obecność podczas jubileuszu. Współpatronat nad imprezą sprawują: prof. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; prof. Hanna Gronkiewicz-Watz - prezydent m.st. Warszawy; prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow - rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

  ***

  Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego utworzono w 1930 roku. Obecnie jest to największy uniwersytecki instytut historii w Polsce. W 2008 roku IH zajął pierwsze miejsce w rankingu studiów historycznych opracowanym przez miesięcznik "Perspektywy" i "Rzeczpospolitą". W ogłoszonym we wrześniu br. zestawieniu MNiSW nadającym kategorie jednostkom naukowym Wydział Historyczny UW znalazł się na pierwszym miejscu w swojej kategorii.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (BIH UW) – biblioteka wchodząca w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego, jedna z sześciu instytutowych bibliotek Wydziału Historycznego. Została założona wraz z Instytutem Historycznym w 1930 roku. Posiada ponad 220 tys. jednostek. 70. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim – uroczyste obchody powstania w getcie warszawskim w kwietniu i maju 2013. Organizatorami obchodów byli: Miasto Stołeczne Warszawa, Dom Spotkań z Historią, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Honorowy Patronat nad obchodami 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Dariusz Włodzimierz Kołodziejczyk (ur. 25 maja 1962 w Warszawie) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Historii PAN. Dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego od 2012 r.

  Roman Michałowski (ur. 1949) – polski historyk mediewista. Absolwent historii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat i habilitacja tamże w 1979 i 1990. Tytuł profesora nauk humanistycznych 2006. Zatrudniony w IH UW od 1972 kolejno jako asystent stażysta, asystent, starszy asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny od 1994, profesor zwyczajny od 2008. Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej Instytutu Historii UW, pracuje też w Instytucie Historii PAN. Dyrektor Centre de Civilisation Polonaise na Uniwersytecie Paris IV i profesor Sorbony 1998-2001. Przewodniczący Rady Naukowej IHUW 2002-2008. Redaktor "Kwartalnika Historycznego". Zajmuje się średniowieczem polskim i powszechnym ze szczególnym uwzględnieniem historii religii i kultury. Palamedes. A Journal of Ancient History: Palamedes. A Journal of Ancient History - polskie czasopismo historyczne poświęcone historii starożytnej. Wydawane jest od roku 2006. Publikuje artykuły w językach: angielskim, niemieckim, francuskim oraz włoskim. Czasopismo jest wydawane przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Numery 1-4 ukazały się we współpracy z Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego, a poczynając od numeru 5 (2010) wydawcą jest | Lockwood Press.

  Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego to placówka naukowa powołana do życia w roku 1930. Wchodzi w skład Wydziału Historycznego UW. Wojskowy Instytut Historyczny, w latach 1978-1990 pod nazwą Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej (WIH) – instytut naukowo-badawczy Wojska Polskiego wyspecjalizowany w zakresie historii wojskowej.

  Małgorzata Karpińska (ur. 16 grudnia 1955 w Warszawie) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka historii społecznej przełomu wieków XVIII i XIX, Zastępca Dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego od 2012 r. Przegląd Historyczny - polskie czasopismo historyczne. Jest wydawane od lat 1905 - 1907 . Obecnie jest wydawane przez Wydawnictwo DiG we współpracy z Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie oraz Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszym redaktorem naczelnym był Jan Karol Kochanowski.

  Olga Zienkiewicz (ur. 1955, zm. 15 października 2013) – polska tłumaczka i animatorka działań kulturalnych na rzecz popularyzacji spuścizny kultury żydowskiej w Polsce, pracownica Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie (ŻIH), członkini Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

  Leszek Korporowicz - socjolog. Profesor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. W latach 2010-2012 dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1983 do 2008 r. pracownik naukowy w Zakładzie Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń i współpracownik jednej z najbardziej cenionych postaci współczesnej polskiej socjologii, prof. Antoniny Kłoskowskiej. Praca doktorska opublikowana przez Oficynę Naukową w 1993 r. pt. Tworzenie sensu. Język, kultura, komunikacja. Praca habilitacyjna opublikowana przez Instytut Socjologii w 1996 r. pt. Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji podejmowała problematykę kulturowych wymiarów globalizacji, wielokulturowości. Autor prowadzi w Zakładzie Socjologii Kultury badań nad komunikacją międzykulturową, przeobrażeniami wartości społecznych oraz nad dynamiką rozwoju kulturowego jednostki oraz grup, procesami kształtowania tożsamości kulturowej. W latach dziewięćdziesiątych prof. Korporowicz uczestniczył w rozwoju polskich badań ewaluacyjnych (studiów nad badaniem wartości i skuteczności programów społecznych). Pod jego redakcją ukazała się wydana przez Oficynę Naukową w 1997 r. praca pt. Ewaluacja w edukacji; inicjował powstanie Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Do 2009 roku był prorektorem Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

  II Powszechna Wystawa Krajowa „Konkurencyjna Polska” (PWK Konkurencyjna Polska) – jubileuszowa wystawa osiągnięć gospodarczych, naukowych, kulturalnych i obywatelskich Polski, zorganizowana w Poznaniu z okazji 25-lecia odzyskania wolności (1989-2014). Odbywała się 2-15 czerwca 2014 na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nazwą nawiązuje do Powszechnej Wystawy Krajowej, która odbyła się w Poznaniu w 1929 z okazji 10-lecia Polski odrodzonej. Patronat nad wystawą objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (IINiSB UW) - jedna z siedmiu jednostek dydaktycznych wchodzących w skład Wydziału Historycznego UW. W instytucie studiuje ponad 1000 słuchaczy, w tym około 300 na studiach stacjonarnych, około 800 na studiach zaocznych i 300 na studiach podyplomowych.

  Jacek Zygmunt Sawicki (ur. 1957) - prof. nadzwyczajny, dr hab.; historyk o specjalności historia najnowsza, politolog, filmowiec. W 1987 r. na podstawie pracy Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa w aglomeracji podwarszawskiej 1940-1945 w Wojskowym Instytucie Historycznym otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych. W 2007 r. uzyskał habilitację w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Bitwa o prawdę. Historia zmagań o pamięć powstania warszawskiego 1944-1989).. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Były długoletni pracownik redakcji edukacyjnej Telewizji Publicznej. Sławomir Gawlas (ur. 1949) – polski historyk, mediewista, badacz dziejów Rzeszy niemieckiej, kolonizacji na prawie niemieckim oraz rozwoju świadomości narodowej. Pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Metodologii Historii oraz członek Rady Naukowej Instytutu.

  Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (IW UAM) - interdyscyplinarna jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jeden z 6 instytutów i katedr tworzących Wydział Historyczny UAM. Instytut powstał w 1991. Prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną i organizuje studia z dziedziny wschodoznawstwa. Instytut wydaje publikacje naukowe, w tym czasopismo Sprawy Wschodnie. Mirosław Kofta (ur. 3 stycznia 1945) – psycholog, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik Katedry Psychologii Osobowości) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, członek zespołu Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych Instytutu Studiów Społecznych UW. Zasiada w Radzie Narodowego Centrum Nauki, Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN, jest członkiem Komitetu Psychologii PAN Polskiej Akademii Nauk. Brat Jonasza Kofty (poety), mąż Krystyny Kofty (pisarki).

  Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych jest jednym z instytutów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

  Dodano: 20.10.2010. 00:04  


  Najnowsze