• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja Etyka zabijania

  17.05.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Filozoficzne oceny kary śmierci, samobójstwa, wojny, interwencji wojskowych, terroryzmu, dopuszczalnego zakresu samoobrony są tematami międzynarodowej konferencji naukowej "Etyka zabijania" zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński.


  Jak podkreśliła organizatorka spotkania, Begina Sławińska z Uniwersytetu Szczecińskiego, etyka zabijania to bardzo ważny i pełen intelektualnych trudności dział etyki, dotyczący moralnego statusu istot, których prawo do życia nie jest oczywiste. "Wśród organizmów, których moralny status jest kwestionowany i co do których niektórzy uznają możliwość ich uśmiercenia, znajdują się zwierzęta, ludzkie embriony, płody, niemowlęta, ludzie z bardzo poważnymi zaburzeniami funkcji życiowych czy poznawczych, ludzie w śpiączce, czy przewlekłym stanie wegetatywnym" - zaznaczyła Sławińska.

  W programie spotkania znalazły się dyskusje na tematy nurtujące filozofów od wieków, ale też takie, które są mocno związane ze współczesnością. Naukowcy szukają m.in. odpowiedzi na pytanie, czy istnieje moralnie istotna różnica między zabiciem a przyzwoleniem na śmierć, na przykład przy przerwaniu tzw. uporczywego leczenia. Zajmują się także terroryzmem, jego intencjami i dopuszczalnością. Pytają, czy dawna teoria wojny sprawiedliwej ma dziś uzasadnienie, a jeśli tak, to jakie są warunki usprawiedliwionego konfliktu zbrojnego.

  "By próbować rozstrzygać te problemy, potrzebna jest szczegółowa wiedza empiryczna, a także rozstrzygnięcie wielu fundamentalnych problemów etycznych i metafizycznych, w tym kwestii statusu moralnego, odpowiedzialności moralnej czy moralnych uprawnień takich jak prawo do życia" - tłumaczyła Sławińska.

  Normy regulujące dopuszczalność i przebieg wszystkich konfliktów zbrojnych winny być rozszerzeniem norm moralnych obowiązujących jednostki - ocenił gość konferencji amerykański etyk Jeff McMahan.

  McMahan jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Rutgers w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Współpracował z armią amerykańską m.in. w pracach nad utworzeniem kodeksu etycznego armii Stanów Zjednoczonych. Pracował nad teorią wojny i etyką wojny. Jest autorem ośmiu książek, m.in. ,,Etyki zabijania".

  "Zadaję pytania, kiedy jest dopuszczalne zabijanie ludzi bądź zwierząt; kiedy jest zdecydowana różnica miedzy zabiciem a zezwoleniem na śmierć; czy jest moralna różnica między zabiciem z intencją i bez intencji" - tłumaczył w rozmowie z PAP McMahan.

  Jak podkreślił, stara się zrozumieć te kwestie na poziomie filozoficznym, ale też przenieść je na grunt praktyczny. Bez wątpienia odpowiedzi na pytania, kiedy zaczyna się nasza egzystencja i kiedy kończy, czy śmierć jest złem należą do fundamentalnych dla ludzkich istot - uznał filozof.

  "Znamy przecież takie systemy filozoficzne, które przekonują, że śmierć nie jest zła. Np. jak mówił Epikur, jeśli nie ma życia po śmierci, nic nie może być dla nas złe" - zaznaczył.

  Zdaniem etyka, we współczesnym świecie, nawet jeśli ludzie koncentrują się na doczesności, nadal śmierć jest tematem, który zaprząta ich umysły. Coraz głośniej mówią o zabijaniu w kontekście aborcji, zabijania zwierząt, wspomagania życia, zabijania podczas wojny. To tak naprawdę dyskusja na temat wartości ludzkiego życia - podkreślił McMahan.

  "By zrozumieć, kiedy zabijanie może być dopuszczalne, musimy wpierw zrozumieć, dlaczego jest ono moralnie złe" - powiedział. "Nasze prawa muszą współistnieć z moralnością. Chcemy, by nasze prawa pozwalały nam na to, co naszym zdaniem jest moralnie dopuszczalne" - wyjaśnił.

  Pytany o ocenę moralną zabicia szefa Al Kaidy Osamy bin Ladena odparł, że w jego opinii lepiej by było, gdyby udało się go zatrzymać i osądzić. "Wiele zależy, czy to był akt wojenny, czy akt przeciwko okrutnemu kryminaliście" - uznał.

  "Jeśli przyjąć, że USA prowadzą wojnę z Al Kaidą, musimy zaakceptować, że np. Biały Dom i Pentagon staną się celami militarnymi. Ale jeśli do ataku użyty jest cywilny samolot, to nie jest wojna i to nie są żołnierze. Jeśli zaś chcemy zatrzymać przestępcę, to zabicie wchodzi w grę jedynie w tym momencie, gdy przestępca zagraża naszemu życiu. Moim zdaniem, powinniśmy traktować bin Ladena jak przestępcę, a nie jak wroga wojennego" - ocenił Jeff McMahan. EPR

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Nonkilling - termin w języku angielskim, odnosi się do nieobecności zabijania, gróźb zabicia i warunków sprzyjających zabijaniu w społeczeństwie. Pomimo ze termin w świecie akademickim używany jest głownie w odniesieniu do zabijania istot ludzkich, czasem jest rozszerzany na zwierzęta i inne formy życia. Odnosi się to także do tradycyjnego zastosowanie terminu "nonkilling" (lub "non-killing) jako części Buddyjskiej filozofii, wyrażonej w pierwej zasadzie Pancasili. Pisma Buddyjskie w języku palijskim bezpośrednio odnoszą się do nieagresywności i niezabijania: mnisi powinni nie tylko unikać zabijania ale także powstrzymać się od zachęcania innych ludzi do odebrania sobie życia. , Znacząco, "niezabijanie zostało także użyte ostatnio w "Karcie na Rzecz Świata bez Przemocy" zaakceptowanej przez 8. Światowy Kongres Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla.

  Etyczny problem spożywania mięsaW ostatnich dziesięcioleciach w wielu społeczeństwach rozgorzała debata nad etyką zabijania zwierząt na pożywienie. Etyczne obiekcje najczęściej dzielą się na dwa typy: na sprzeciw wobec zabijania zwierząt w ogóle i na sprzeciw wobec konkretnych praktyk agrokulturalnych związanych z produkcją mięsa. Powody sprzeciwu wobec praktyki zabijania zwierząt na potrzeby żywieniowe mogą wynikać z: uznawania praw zwierząt, etyki ekologicznej lub przyczyn religijnych. Niektórzy ludzie, choć sami nie są wegetarianami, odmawiają jedzenia konkretnego rodzaju mięsa z powodu tabu kulturowego. Niektórzy z kolei opowiadają się za jedzeniem mięsa z powodów kulturalnych, religijnych i odżywczych. Część społeczeństwa, choć jest mięsożerna, odmawia jedzenia mięsa zwierząt hodowanych w określonych warunkach – chodzi tu m.in. o mięso wytworzone w ramach hodowli przemysłowej (ang. factory farming), w tym o cielęcinę i wątróbki drobiowe. Niektórzy ludzie zostają wegetarianami lub weganami nie z powodu ogólnego sprzeciwu wobec spożywania mięsa, ale z powodu sposobu złego traktowania zwierząt hodowlanych, które potem są zabijane. Postawa taka jest wyrażeniem stanowiska koncentrującego się na dobrobycie zwierząt (ang. animal welfare), a nie na prawach zwierząt.

  Etyka informacji to dziedzina zajmująca sie badaniem kwestii etycznych, wynikających z rozwoju i zastosowania technik informacyjnych. Dostarcza ona podstaw do krytycznego rozważania kwestii moralnych dotyczących tworzenia, przechowywania, zbierania i przetwarzania informacji. Etyka informacji jest ściśle związana z etyką komputerową, filozofią informacji oraz etyką mediów.

  Etyka normatywna – rodzaj etyki, który wskazuje jak należy postępować, jakie są kryteria oceny działań i ich uzasadniania. Jest ona przeciwstawiana etyce opisowej, która opisuje, jakiego rodzaju normy moralne ludzie stosują w swoich działaniach.

  Absolutyzm moralny to pogląd z dziedziny etyki, według którego istnieją normy moralne obowiązujące niezależnie od konsekwencji czynów. Absolutyzm moralny jest przeciwieństwem konsekwencjonalizmu, poglądu, mówiącego o wyłącznej zależności wartości moralnej uczynków od ich konsekwencji. W związku z tym absolutyzm moralny wydaje się implikować moralny uniwersalizm: normy moralne nie są wytworem własnym społeczności ludzkich ani jednostek, ale wynikają bezpośrednio z przyjętych prawd religijnych, filozoficznych lub naukowych i obowiązują zawsze i wszędzie.

  "Etyka" – polskie czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom filozofii moralności wydawane przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Istnieje od 1966 roku, z przerwą w latach 1990-1993. Na łamach "Etyki" ukazują się artykuły zakresu etyki teoretycznej, etyki stosowanej, historii etyki, historii idei etycznych, psychologii i socjologii moralności, dydaktyki etyki filozoficznej oraz teksty dotyczące współczesnych kontrowersji moralnych.

  La Catrina, także La Calavera Garbancera to figurka stworzona przez José Guadalupe Posada, na początku XX wieku, która ochrzczona została przez meksykańskiego malarza i grafika Diego Riverę. La Catrina to dama, kobieta z wyższych sfer, która została spersonifikowana pod postacią szkieletu kobiety w eleganckiej sukni i kapeluszu z piórami, wedle ówczesnej XIX-wiecznej mody. Jest ona symbolem śmierci. Jako, że śmierć i zmarli zajmują szczególne miejsce w kulturze meksykańskiej. W odczuciu Meksykanina śmierć to dalszy ciąg życia, które tu na ziemni jest tylko mgnieniem, czymś przelotnym, nietrwałym, a to prawdziwe zaczyna się dopiero po śmierci. Śmierć jest esencją życia. Stąd jej przedstawienia nie są straszne, dlatego też wizerunki śmierci przedstawiane są w postaci tańczących, pijących i śmiejących się szkieletów, a także w formie wycinanek z cieniutkiej kolorowej bibułki. Z okazji święta zmarłych organizowane są konkursy, a także wielkie wystawy sztuki ludowej, których tematem jest śmierć, np. konkursy poetyckie, na najładniejszy ołtarz ku czci śmierci czy zmarłych. Motyw Catriny pojawia się co roku w czasie obchodów Święta Zmarłych, zarówno w domach jak i na ulicach miast a także za nią przebierają się również ludzie czy zdobne czaszki są elementem dekoracji wielu ołtarzyków.

  Dodano: 17.05.2011. 00:25  


  Najnowsze