• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja IPN: rząd emigracyjny pomagał Żydom w miarę możliwości

  11.05.2011. 07:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Rząd polski na emigracji pomagał na miarę swych możliwości Żydom, którzy uciekli z terenów okupowanych przez Niemców podczas II wojny światowej nawet do Japonii - powiedziała dr Danuta Drywa podczas międzynarodowej konferencji ,,Okupowana Europa. Podobieństwa i różnice".

  Dwudniowe spotkanie, które rozpoczęło się we wtorek w Warszawie zorganizował Instytut Pamięci Narodowej.

  Dr Drywa, która jest pracownikiem Muzeum Stutthof przypomniała, że rząd RP na uchodźstwie zaraz po ukonstytuowaniu się we Francji w 1939 r. przejął odpowiedzialność za los obywateli polskich, którym udało się zbiec z terenów zajętych przez Niemców. Ochroną - oczywiście na miarę ograniczonych możliwości - zostali objęci także Żydzi polskiego pochodzenia. ,,Władze RP nie rozróżniały obywateli polskich ze względu na pochodzenie" - podkreśliła.

  W pierwszych latach wojny najbardziej aktywny w tych działaniach był konsulat w Bernie. Polska placówka znajdująca się w neutralnej Szwajcarii miała największe możliwości działania, choć daleko jej było do pełnej swobody. Władze szwajcarskie poddane były bowiem naciskom ze strony Niemiec.

  Jesienią 1939 r. w Szwajcarii było ok. 18 tys. Żydów polskiego pochodzenia. Mimo że większość z nich od lat mieszkała w Szwajcarii, a część w ogóle nie była w Polsce, mogli oni liczyć na pomoc naszych władz. Głównie chodziło o przedłużanie ważności lub wydawania polskich paszportów. Dokument taki, przynajmniej w początkowym okresie wojny, chronił jego posiadacza przed wydaleniem ze Szwajcarii. Wydalenie poza granice tego państwa oznaczało deportację do niemieckich obozów.

  Dr Drywa podkreśliła, że konsulat w Szwajcarii próbował przekazać światowej opinii publicznej informacje na temat zbrodni dokonywanych w Polsce przez nazistów. W 1940 r. została wydana biała księga dokumentująca okrucieństwa dokonane na obywatelach RP. ,,Jeden z rozdziałów był poświęcony sytuacji Żydów polskich" - poinformowała historyk. Zaznaczyła jednak, że władze szwajcarskie ,,podchodziły z ostrożnością do ujawniania tych informacji".

  Informacje z Polski przekazywane przez Szwajcarię trafiały do dziennikarzy zachodnich przede wszystkim dzięki Polskiej Agencji Telegraficznej, poprzedniczki Polskiej Agencji Prasowej. PAT w Londynie organizował codziennie specjalne konferencje na temat okrucieństw dokonywanych w Polsce przez hitlerowców, w tym także na Żydach.

  W najtrudniejszej sytuacji na Zachodzie znajdowali się Żydzi polscy we Francji. Było ich tam ok. 100 tys. Na terenach objętych administracją kolaboracyjnego rządu francuskiego nie mogły działać żadne placówki polskie. Ponadto władze francuskie na żądanie Niemców deportowały Żydów do obozów koncentracyjnych na Wschodzie. Wówczas przedstawicielstwa rządu na uchodźstwie wydawały Żydom fałszywe zaświadczenia aryjskości.

  Pomoc władz RP objęła Żydów polskiego pochodzenia, którym udało się dotrzeć nawet do Japonii. Dzięki polskim władzom konsularnym wizy otrzymało tam ok. 2100 Żydów. Początkowo przebywali oni w Kobe, a następnie po zlikwidowaniu polskich placówek w Japonii zostali przeniesieni do Szanghaju. Rząd w Londynie interweniował w sprawie 400 członków szkoły rabinackiej pochodzących z Polski. Dzięki wsparciu władz RP na uchodźstwie udało się wyemigrować wielu Żydom do USA i Palestyny.

  Polskie władze nie uchylały się od obowiązku pomocy Polakom żydowskiego pochodzenia znajdującym się poza okupowaną ojczyzną. Przeciwnie - na tyle, na ile to było możliwe - objęły ich ochroną od początku do końca wojny - powiedziała. WKA

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Polska pomoc Żydom w czasie II wojny światowej – ogół pomocy polskich organizacji humanitarnych, rządu polskiego na uchodźstwie, struktur państwa podziemnego oraz ludności cywilnej RP jaka została skierowana wobec ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej w latach 1939-1945. Zawiera się w niej działalność informacyjna związana z prześladowaniami oraz zbrodniami dokonywanymi przez okupanta niemieckiego na ludności żydowskiej, a także pomoc materialna mająca wymiar humanitarny oraz ukrywanie Żydów przed deportacją do gett oraz obozów koncentracyjnych.

  Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamięci (ang. Polish Righteous – Recalling Forgotten History) – projekt zajmujący się upamiętnieniem Polaków, którzy w czasie II wojny światowej udzielali pomocy Żydom, przede wszystkim Polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Realizowany jest przez Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie (MHŻP).

  Holokaust na terenach polskich okupowanych przez Niemcy był częscią niemieckiego planu eksterminacji Żydów. Ofiarami byli Żydzi polscy, a także inni, ginący w niemieckich obozach śmierci zbudowanych na okupowanych terenach polskich.

  Rada Pomocy Żydom przy Delegacie Rządu RP na Kraj – polska humanitarna organizacja podziemna działająca w latach 1942-1945, jako organ polskiego rządu na uchodźstwie, której zadaniem było organizowanie pomocy dla Żydów w gettach oraz poza nimi. Rada działała pod konspiracyjnym kryptonimem Żegota.

  Żydowski Związek Wojskowy, ŻZW – formacja zbrojna Żydów polskich, powołana w listopadzie 1939 przez byłych oficerów Wojska Polskiego i działaczy organizacji prawicowych żydowskiego pochodzenia.

  Żydowski Związek Wojskowy, ŻZW – formacja zbrojna Żydów polskich, powołana w listopadzie 1939 przez byłych oficerów Wojska Polskiego i działaczy organizacji prawicowych żydowskiego pochodzenia.

  Holokaust na terenach polskich okupowanych przez Niemcy był częscią niemieckiego planu eksterminacji Żydów. Ofiarami byli Żydzi polscy, a także inni, ginący w niemieckich obozach śmierci zbudowanych na okupowanych terenach polskich.

  Dodano: 11.05.2011. 07:33  


  Najnowsze