• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja Naukowa w Białymstoku nt. św Brunona z Kwerfurtu

  04.11.2009. 14:49
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Postaci Brunona z Kwerfurtu oraz historii pogranicza polsko-litewsko-ruskiego w okresie średniowiecza i w czasach wczesnonowożytnych będzie poświęcona konferencja naukowa, która odbędzie się w dniach 20-21 listopada w Białymstoku. Spotkanie organizuje Zakład Historii Regionalnej Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

  Święty Brunon to postać zasłużona dla Polski i Europy. Był rzecznikiem i konsekwentnym realizatorem pojednania między wschodnią i zachodnią cywilizacją. Był również orędownikiem pokoju między narodami i jedności wewnątrz państw.
  W porozumieniu z Bolesławem Chrobrym Brunon udał się do kraju Prusów, aby nakłonić ich do przyjęcia chrześcijaństwa. Podczas tej misji został zamordowany wraz z 18 towarzyszami in confinio Rusciae et Lituae. 9 marca minęło 1000 lat od jego tragicznej śmierci.

  Informacja o śmierci Brunona zawarta w Annales Quedlinburgenses zapoczątkowała pojawienie się Litwy na kartach źródeł historycznych.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Grzegorz Zackiewicz (ur. 1971) – historyk dziejów najnowszych. Absolwent historii (1996) Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Doktorat (2002) i habilitacja (2014) na Uniwersytecie w Białymstoku. Adiunkt w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Główne zainteresowania badawcze to historia polityczna i historia idei I połowy XX wieku oraz stosunki polsko-rosyjskie i polsko-radzieckie XIX-XX w. Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Warszawskiej 63 w Białymstoku. Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Pogodna 65 w Białymstoku.

  Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy pl. Uniwersyteckim 1 w Białymstoku. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku.

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy ul. Sosnowej 64 w Białymstoku. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku - jeden z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku. Jego siedziba znajduje się przy pl. Uniwersyteckim 1 w Białymstoku.

  Rafał Kosiński - polski historyk starożytności, bizantynolog. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat w 2003 i habilitacja w 2011 tamże. Pracownik Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Cezary Kuklo (ur. 19 września 1954 r. w Białymstoku) polski historyk, profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

  Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku - polska fundacja założona w 2004 w celu wspierania rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i studenckiej.

  Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku – pieszy znakowany szlak turystyczny w Białymstoku utworzony i zorganizowany z inicjatywy grupy doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku – wolontariuszy Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku. Otwarcie szlaku miało miejsce 20 czerwca 2008 roku. Wydarzenie to poprzedzało przygotowanie ścieżki i mapy szlaku oraz materiałów informacyjnych i edukacyjnych związanych z historią Żydów w Białymstoku.

  Areszt Śledczy w Białymstoku – znajduje się na ul. Kopernika 21 w Białymstoku. Podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej. Komunalny Zakład Komunikacyjny w Białymstoku Sp. z o.o. (w skrócie KZK Białystok lub KZK) - polski przewoźnik świadczący usługi w zakresie pasażerskiego transportu zbiorowego w Białymstoku, działający od roku 1991.

  Andrzej Wyczański (ur. 13 kwietnia 1924 roku w Warszawie, zm. 22 marca 2008 roku w Warszawie) – polski historyk, profesor Instytutu Historii PAN i Uniwersytetu w Białymstoku, członek PAN.

  Dodano: 04.11.2009. 14:49  


  Najnowsze