• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. biofotoniki i obrazowania, Dublin, Irlandia

  13.02.2013. 18:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 25 - 27 marca 2013 r. w Dublinie, Irlandia, odbędzie się "Konferencja nt. biofotoniki i obrazowania" (BioPhotonics and Imaging Conference, BioPIC 2013)

  Wraz z rewolucyjnymi postępami w naukach biomedycznych nasza wiedza na temat mechanizmów ludzkiego zdrowia i choroby wkroczyła w obszar struktur i funkcji komórkowych oraz molekularnych. Umiejętności obserwowania i analizowania żywej tkanki oraz manipulowania nią na tym poziomie (w sposób minimalnie inwazyjny lub nieinwazyjny) stały się nieodzowne dla stałego postępu biomedycznych prac badawczo-rozwojowych.

  Nie można nie doceniać oddziaływania i ilości informacji zawartych w danych wizualnych. Z tego względu obrazowanie pozostaje jednym z najpotężniejszych narzędzi w badaniach biomedycznych. Jedynie światło można wykorzystywać do tych właśnie funkcji i z tego względu biofotonika jest powszechnie postrzegana jako kluczowa nauka, na której oprze się kolejna generacja narzędzi klinicznych i badawczych instrumentów biomedycznych.

  Konferencja zgromadzi czołowych badaczy, którzy pragną kształtować przyszłość bioobrazowania w Europie, od naukowców opracowujących nowe techniki obrazowania po tych, którzy je stosują.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  PubMed Central – darmowa cyfrowa baza danych, zawierająca pełne teksty artykułów z literatury naukowej w dziedzinie badań biomedycznych i nauk przyrodniczych. Powstała ona na silniku Entrez, używanym m.in. przez PubMed. PubMed Central został opracowany przez US National Library of Medicine (NLM) jako internetowe archiwum artykułów z czasopism biomedycznych. Echokardiografia wewnątrzsercowa - inwazyjna metoda obrazowania struktur serca z wykorzystaniem miniaturowych głowic o częstotliwości obrazowania ~10 MHz, wprowadzonych do jam serca drogą naczyń krwionośnych. Kalmarowate (Loliginidae) – rodzina kałamarnic obejmująca głowonogi o niezbyt dużych rozmiarach, ale o istotnym znaczeniu ekologicznym i gospodarczym. Są poławiane w dużych ilościach i na całym świecie wysoko cenione ze względu na smaczne mięso. Wykorzystuje się je w badaniach biomedycznych.

  Postęp techniczny - proces zmian rozwojowych techniki wyrażający się przez wprowadzenie do procesu produkcji nowych, udoskonalonych maszyn, urządzeń, narzędzi i nowych technologii oraz przez wykorzystanie w sposób doskonalszy istniejących zasobów. Obszar metropolitalny − spójny funkcjonalnie wielkomiejski układ wielu jednostek osadniczych oraz terenów o wysokim stopniu zurbanizowania, którego główną cechą jest występowanie funkcji metropolitalnych, a także powiązań funkcjonalnych i ekonomicznych. Obszar metropolitalny obejmuje strefę o znacznym bezpośrednim zasięgu stałego oddziaływania oraz tereny potencjalnych możliwości rozwojowych.

  Northside (irl. Taobh Ó Thuaidh) to obszar w mieście Dublin, Irlandia ograniczony od południa rzeką Liffey a od wschodu Zatoką Dublińską. Nie ma granicy dla tego obszaru od północy i od zachodu, prócz zdroworozsądkowej granicy odległości, gdyż miast położonych zbyt daleko nie można postrzegać jako części Dublina. Zbiór funkcji boolowskich nazywa się systemem funkcjonalnie pełnym (bazą), jeśli dowolna funkcja boolowska może być przedstawiona za pomocą stałych 0 i 1 oraz funkcji należących do tego zbioru i argumentów funkcji.

  Metoda Felicji Affolter - metoda stosowana w terapii osób niepełnosprawnych i autystycznych, której konstrukcja wynika z wnikliwych obserwacji dzieci o prawidłowym rozwoju, a konkretnie kolejności osiągania przez nie umiejętności motorycznych. Wiedza zdobyta podczas tych obserwacji pozwoliła Félicie Affolter na stworzenie metody, której celem jest pomoc dziecku w osiąganiu tychże umiejętności. Metoda jest skierowana przede wszystkim do dzieci, które ze względu na niepełnosprawność mają szczególne trudności w tym względzie. Wiedza – termin używany powszechnie, istnieje wiele definicji tego pojęcia. Nowa Encyklopedia Powszechna definiuje wiedzę jako „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania”.

  Kolonoskop – giętki, oparty na technice światłowodowej przyrząd w kształcie długiej, cienkiej rury, służący do diagnostyki (obrazowania) chorób jelita grubego. Badanie wykonywane tym urządzeniem nazywane jest kolonoskopią (w przypadku wziernikowania całego jelita grubego) lub sigmoidoskopią – w przypadku obrazowania końcowego, 50–60 cm odcinka jelita grubego.

  Ja realne – obszar wiedzy o sobie, który dotyczy tego kim się jest. Można wyróżnić jeszcze ja idealne (wiedzę na temat tego, jakim chciałbym być) i ja powinnościowe (wiedzę na temat tego, jakim powinienem być, przekonania o obowiązkach i powinnościach).

  Dodano: 13.02.2013. 18:49  


  Najnowsze