• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja w sprawie elektronowej mikroskopii in-situ i korelacji fluorescencji, Saarbrücken, Niemcy

  18.09.2012. 18:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6-7 listopada 2012 r. w Saarbrücken odbędzie się "Konferencja w sprawie elektronowej mikroskopii in-situ i korelacji fluorescencji" (Conference on on-situ and correlative electron microscopy).

  Mikroskopia to ważne narzędzie do analizy struktury i funkcji komórek. Dzięki pojawieniu się nowych sond fluorescencyjnych i technik mikroskopii świetlnej w superrozdzielczości badanie dynamicznych procesów zachodzących w żywych komórkach stało się znacznie łatwiejsze. Obecnie mikroskopy elektronowe, które wykorzystują wiązki elektronów do tworzenia obrazów próbek, pomagają naukowcom gromadzić nowe informacje na temat systemów biologicznych i ich regulacji komórkowej.

  Na konferencji omawiane będą metody badania procesów z wykorzystaniem czynnika czasowego w mikroskopii elektronowej, poprzez zastosowanie nanocząsteczkowych etykiet lub poprzez połączenie różnych metod mikroskopowych. Chodzi tu na przykład o spektroskopię korelacji fluorescencji i mikroskopię elektronową.

  Wydarzenie ma być forum dla naukowców różnych dyscyplin, takich jak biologia, badania materiałowe, chemia i fizyka, którzy będą dyskutować o przyszłych kierunkach badań z użyciem mikroskopii elektronowej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Igła preparacyjna – drucik, zwykle zaostrzony, wykonany ze stali nierdzewnej, osadzony w oprawce (często z możliwością jego wymiany). Może być zakrzywiony lub prosty, także spłaszczony lancetowato. Popularne narzędzie podręczne w laboratoriach biologicznych. Służy do manipulacji z materiałem biologicznym, podczas autopsji lub prepraracji. Także do posiewów mikrobiologicznych, szczególnie wgłębnych. Używana do manipulacji próbką w mikroskopii elektronowej i sporządzania innych preparatów mikroskopowych. Fluorescencyjna hybrydyzacja In situ (FISH z ang. fluorescent in situ hybridization) jest techniką cytogenetyczną, służącą do wykrywania w badanym materiale genetycznym określonej sekwencji DNA za pomocą fluorescencyjnych sond DNA. W celu analizy badanego materiału konieczne jest użycie mikroskopii fluorescencyjnej. Mikroskopia dwufotonowa - jedna z odmian mikroskopii fluorescencyjnej pozwalająca na obrazowanie próbek o grubości do 1 milimetra. Mikroskopia dwufotonowa może być też alternatywą dla mikroskopii konfokalnej z powodu lepszej penetracji próbki i zmniejszonej fototoksyczności.

  Spektroskopia korelacji fluorescencji (ang. Fluorescence Correlation Spectroscopy, FCS) – technika spektroskopowa wykorzystująca zjawisko fluktuacji natężenia fluorescencji w małej oświetlonej objętości do uzyskiwania informacji o procesach, które są źródłem tych fluktuacji. Spektroskopia elektronowa (ang. Electron Spectroscopy) – jedna z podgrup spektroskopii, wykorzystująca zjawiska na poziomie oddziaływań elektron - próbka. Służy głównie do poznawania i badania struktury elektronowej, wiązań chemicznych oraz składu chemicznego materiałów.

  Mikroskopia konfokalna – odmiana mikroskopii świetlnej charakteryzująca się powiększonym kontrastem i rozdzielczością. Używana do uzyskania wysokiej jakości obrazów oraz rekonstrukcji obrazów w trzech wymiarach. Laboratorium Cavendisha – jednostka Uniwersytetu Cambridge stanowiąca wydział fizyki tegoż uniwersytetu, otwarta w 1874 r. jako laboratorium przeznaczone do nauczania. Prowadzi się w nim badania m. in. w zakresie nadprzewodnictwa, mikroskopii elektronowej, radioastronomii, chemii oraz biologii (rentgenografia strukturalna).

  Stanisław Gorczyca (ur. 1920 w Przeciszowie - zm. 1998 w Krakowie), profesor doktor habilitowany, pracownik AGH w Krakowie, dr honoris causa tej uczelni z 1994 roku. Pionier transmisyjnej mikroskopii elektronowej w Polsce, wieloletni prorektor AGH. Metody półempiryczne chemii kwantowej są to metody obliczeniowe bazujące na formalizmie Hartree-Focka, lecz z uproszczeniami i przybliżeniem pewnych parametrów danymi otrzymanymi z doświadczenia. Są szeroko stosowane w chemii kwantowej do obliczeń dla dużych cząsteczek ze względu znacznie mniejszy koszt obliczeniowy niż pełnej metody Hartree-Focka. Dodatkowo, użycie parametrów empirycznych pozwala na uwzględnienie w pewnym stopniu efektów korelacji elektronowej.

  Mikroskopia fluorescencyjna całkowitego wewnętrznego odbicia (ang. Total Internal Reflection Fluorescence Microscope (TIRFM) – jedna z odmian mikroskopii fluorescencyjnej pozwalająca na obrazownie próbek tylko do określonej głębokości, zwykle do 200 nanometrów w głąb.

  Sir Aaron Klug (ur. 11 sierpnia 1926 w Pozelwie) – brytyjski chemik i biofizyk, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 1982 za rozwinięcie techniki krystalograficznej mikroskopii elektronowej i analizę struktury kompleksów białek i kwasów nukleinowych (m.in. za ustalenie budowy wielu białek i wirusów).

  Spektroskopia elektronów Augera AES (ang. Auger Electron Spectroscopy) - jedna z odmian spektroskopii elektronowej, polegająca na analizie rozkładu energetycznego elektronów Augera. Cała metoda bazuje na efekcie Augera, czyli bezpromienistym przejściu elektronu na niższą powłokę (energia wzbudzenia oddawana jest trzeciemu elektronowi, który opuszcza atom). Kai Manne Börje Siegbahn (ur. 20 kwietnia 1918 w Lund, zm. 20 lipca 2007 w Ängelholm), szwedzki fizyk. Laureat Nagrody Nobla z fizyki w 1981 za wkład w rozwój spektroskopii elektronowej, w szczególności za spektroskopową analizę wpływu promieniowania elektromagnetycznego na materię. Opracowana przez niego technika spektroskopii elektronowej dla analizy chemicznej (ang. Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) znalazła zastosowanie w badaniu zanieczyszczonego powietrza i katalizatorów w procesie rafinacji. Nagrodę razem z nim otrzymali Nicolaas Bloembergen i Arthur Leonard Schawlow.

  Koronawirusy to rodzaje wirusów, należących do podrodziny Coronaviridae. Koronawirusy posiadają otoczkę oraz pojedynczą nić RNA o symetrii helikalnej i dodatniej polarności. Rozmiar genomu koronawirusów mieści się w zakresie od 16 do 31 knt, co jest wartością niezwykle dużą jak na wirusy RNA. Nazwa "koronawirus" wywodzi się z łac. corona, oznaczającego koronę, jako że otoczki wirusów w mikroskopii elektronowej wydają być ukoronowanymi przez pierścień małych, przypominających żarówki struktur. Klasa Baltimore: IV Mikroskopia fluorescencyjna kontrastu interferencyjnego (ang. Fluorescence interference contrast microscopy (FLIC) - technika mikroskopii fluorescencyjnej pozwalająca na uzyskanie rozdzielczości na osi Z w skali nanometrowej.

  Dodano: 18.09.2012. 18:49  


  Najnowsze