• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kongres Języka Polskiego w Katowicach

  04.05.2011. 19:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Język polski mimo pewnych negatywnych tendencji nie jest zagrożony - oceniają uczestnicy trzydniowego Kongresu Języka Polskiego, który rozpoczął się w środę w Katowicach. Podczas kongresu, organizowanego pod auspicjami Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Senatu, o współczesnej polszczyźnie dyskutują językoznawcy z różnych ośrodków naukowych, znawcy mediów, artyści i dziennikarze.

  Zdaniem uczestniczących w obradach językoznawców, polszczyzna jest językiem żywym i różnorodnym. Nie zaniknie, choć widoczne są pewne negatywne tendencje, jak wulgaryzmy czy ekspansja nowych, obcych dla polskiego form, będących efektem potrzeby skrótowości podczas korzystania z komputera czy telefonu komórkowego.

  ,,Język polski nie jest zagrożony w swojej istocie, wszyscy mówimy po polsku w sytuacjach prywatnych i oficjalnych. Język polski ma konstytucyjnie zagwarantowane to, że jest językiem urzędowym, jest ustawa o języku polskim. Nie widzę zagrożenia, by polszczyzna miała zaniknąć" - powiedział przewodniczący Rady Języka Polskiego prof. Andrzej Markowski.

  Podkreślił, że kongres służy upowszechnianiu wiedzy o polszczyźnie, a także normie wzorcowej polszczyzny - pewnym ideale, do którego powinniśmy dążyć. ,,Polacy mogą mówić po polsku jak chcą, rzecz w tym, żeby chcieli. Nie wierzą, że dobre mówienie może sprawiać satysfakcję i tym, do których mówią, i im samym. Słucha się ich wtedy z większą przyjemnością, spróbujmy mówić ładnie, to naprawdę nie boli, a nawet może być bardzo przyjemne" - przekonywał prof. Jerzy Bralczyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

  ,,Jeżeli w codziennym zabieganiu znajdzie się chwila na refleksję, to w tym momencie zaczyna się szeroko rozumiana kultura języka. Jeśli kongres jest takim zatrzymaniem w rozpędzeniu dnia codziennego, na pewno swoją rolę spełni" - ocenił prof. Jan Miodek.

  W kongresie bierze udział ponad 100 ekspertów językoznawstwa i miłośników języka polskiego ze wszystkich ośrodków humanistycznych w Polsce. Zwieńczeniem obrad będzie piątkowa gala "Ambasador Polszczyzny", podczas której wyróżnione zostaną osoby wyróżniające się używaniem szczególnie pięknego języka.

  Tytuł Ambasadora Polszczyzny w mowie przyznano aktorce Danucie Szaflarskiej, a w piśmie - pisarce Oldze Tokarczuk. Młodym Ambasadorem Polszczyzny zostanie prozaik i poeta Jacek Dehnel, a Ambasadorem Polszczyzny Regionalnej aktor Krzysztof Dzierma. Tytuł Ambasadora Polszczyzny poza Granicami Kraju Senat przyznał tłumaczowi Światosławowi Świackiemu z Sankt Petersburga.

  Wielkim Ambasadorem Polszczyzny kapituła nagrody wyróżniła pośmiertnie Krystynę Bochenek, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. Zmarła wicemarszałek Senatu zainicjowała m.in. ogólnopolskie Dyktando, które corocznie organizowane jest w Katowicach, oraz pierwszą galę "Ambasadora Polszczyzny". Także zorganizowanie w Katowicach Kongresu Języka Polskiego było jej pomysłem. LUN

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Ogólnopolskie Dyktando – najstarsza i największa impreza promująca kulturę języka polskiego. Jej uczestnicy piszą tekst specjalnie opracowany na tę okazję przez znanych polskich językoznawców. Osoba, która popełni najmniejszą liczbę błędów lub napisze dyktando bezbłędnie, otrzymuje tytuł Mistrza Polskiej Ortografii. Twórcą Ogólnopolskiego Dyktanda była wieloletnia dziennikarka radiowa, następnie senator i wicemarszałek Senatu, Krystyna Bochenek, zmarła tragicznie w katastrofie lotniczej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku.

  Ogólnopolskie Dyktando – najstarsza i największa impreza promująca kulturę języka polskiego. Jej uczestnicy piszą tekst specjalnie opracowany na tę okazję przez znanych polskich językoznawców. Osoba, która popełni najmniejszą liczbę błędów lub napisze dyktando bezbłędnie, otrzymuje tytuł Mistrza Polskiej Ortografii. Twórcą Ogólnopolskiego Dyktanda była wieloletnia dziennikarka radiowa, następnie senator i wicemarszałek Senatu, Krystyna Bochenek, zmarła tragicznie w katastrofie lotniczej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku.

  Zygmunt Saloni (ur. 17 października 1938 w Warszawie) - polski językoznawca polonistyczny, szczególnie zainteresowany zagadnieniami formalnymi języka polskiego, takimi jak fleksja i składnia, a także leksykografią. Przyczynił się wielce do rozwoju narzędzi i zasobów do komputerowego przetwarzania języka polskiego, zwłaszcza fleksji: dzięki niemu powstał Schematyczny indeks a tergo polskich form wyrazowych, rozpoczęty przez Jana Tokarskiego. Ostatnia praca zespołowa w tym zakresie to Słownik gramatyczny języka polskiego (http://sgjp.pl/). Przyczynił się także do dokończenia Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej, rozpoczętego przez I. Kurcz, I., A. Lewickiego, J. Sambor, J. Woronczaka (Kraków: IJP PAN 1990-1991), przy którym ogromny wkład pracy miał Krzysztof Szafran.

  Dialekty języka polskiego – regionalne odmiany polszczyzny, używane na terenie Polski i Kresów Wschodnich. Charakteryzują się dużą odmiennością od języka ogólnego głównie w zakresie fonetyki i leksyki.

  Dialekty języka polskiego – regionalne odmiany polszczyzny, używane na terenie Polski i Kresów Wschodnich. Charakteryzują się dużą odmiennością od języka ogólnego głównie w zakresie fonetyki i leksyki.

  Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego - organizacja zrzeszająca osoby zainteresowane krzewieniem języka polskiego, badaniem zjawisk w polszczyźnie oraz pracami naukoweymi nad językiem. Powstało w r. 1920 w Krakowie. Tam też mieści się jego siedziba. Posiada swoje oddziały w miastach wojewódzkich. Wydaje powstałe w r. 1913 czasopismo Język polski.

  Rada Języka Polskiego – instytucja opiniodawczo-doradcza w sprawach używania języka polskiego. RJP została powołana Prezydium Polskiej Akademii Nauk na mocy uchwały nr 17/96 z dnia 9 września 1996 roku. Jej działalność została znormalizowana przez Ustawę o języku polskim z dnia 7 października 1999 roku, na mocy której RJP funkcjonuje od maja 2000 roku. Pierwszym przewodniczącym RJP został Walery Pisarek, od maja 2000 roku zastąpił go Andrzej Markowski. Wiceprzewodniczącymi RJP są Jerzy Bralczyk i Maciej Zieliński, sekretarzem – Katarzyna Kłosińska. W jej skład wchodzą znawcy następujących dziedzin: antropologii kultury, dziennikarstwa, historii, historii i kultury polskiej, informatyki, językoznawstwa, językoznawstwa angielskiego, literatury, medycyny, oświaty, prawa, publicystyki, semiotyki, teatru, teologii, teorii literatury, translatoryki.

  Dodano: 04.05.2011. 19:33  


  Najnowsze