• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konkursy dla studentów i doktorantów na prace dotyczące fałszerstw

  15.02.2010. 15:43
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Podrabianie dokumentów, fałszowanie pieniędzy, wyłudzenia, oszustwa internetowe, podrabianie marek znanych producentów - to niektóre problemy, jakie można poruszać w pracach zgłaszanych do konkursów "Nauka przeciw fałszerstwom" i "Fałszerzom stop". Organizatorem konkursów jest Fundacja "Ubi societas, ibi ius". Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.

  Konkurs "Nauka przeciw fałszerstwom" jest przeznaczony dla pracowników naukowych i doktorantów, zaś studenci mogą brać udział w konkursie "Fałszerstwom stop". Uczestnicy obu konkursów powinni przesyłać prace związane z problematyką fałszerstw. Teksty mają być nie dłuższe niż 20 stron znormalizowanego maszynopisu.

  Prace można przesyłać do 30 czerwca 2010 r.

  W każdym z konkursów za zdobycie pierwszego miejsca można otrzymać nagrodę w wysokości 3 tys. zł, za zajęcie drugiego miejsca - 2 tys., a trzeciego - 1 tys. Dodatkowo najlepsze prace będą opublikowane na stronie organizatora.

  Fundacja "Ubi societas, ibi ius" (Gdzie społeczeństwo tam prawo) zajmuje się promowaniem inicjatyw naukowych, oświatowych, legislacyjnych, dotyczących polskiego prawa, a także upowszechnianiem praw, m.in. konsumenta. Fundacja współpracuje z najważniejszymi instytucjami zajmującymi się tematyką fałszerstw. Prowadzi również Dziennik Wiedzy o Fałszerstwach (www.falszerstwa.eu).

  Patronat honorowy nad konkursami objęła minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka, a patronat naukowy - Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

  Więcej informacji o konkursach na stronie: www.tamprawo.org

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania. Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest najwyższym przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów polskich, jako krajowa reprezentacja doktorantów w rozumieniu art. 209 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. KRD powołuje dwóch swoich przedstawicieli do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Centrum nauki (oboczne nazwy: muzeum edukacyjne lub muzeum nauki) – instytucja promująca nowoczesną komunikację naukową. Jej celem jest m.in. rozbudzanie zainteresowania nauką w społeczeństwie, inicjowanie debaty na związane z nauka tematy, wspomaganie samodzielnego uczenia się oraz wspieranie systemu szkolnictwa.

  Polska Biblioteka Internetowa – fundacja utworzona przez Departament Promocji Społeczeństwa Informacyjnego KBN Ministerstwa Nauki. Za bibliotekę odpowiadało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 21 grudnia 2002 Polska Biblioteka Internetowa rozpoczęła działanie w sieci. W czerwcu 2008 r. została przekazana z MSWiA w gestię Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na zlecenie MKiDN prace nad jej rozbudową będzie prowadzić Biblioteka Narodowa. Problem naukowy jest odzwierciedleniem braków w danej nauce. Może to być brak odpowiedzi naukowych na pytania wynikające z aktualnego stanu wiedzy. Mogą to być także błędy w odpowiedziach – pojęciach, opisach, wyjaśnieniach, teoriach naukowych. Często oba braki występują jednocześnie.


  Portal "Nauki społeczne i human Wikipedii, zawierający odnośniki do poszczególnych portali tematycznych związanych z tą tematyką. Ponieważ trudno czasami dokonać łatwego rozróżnienia na to, co określa się nauką społeczną, a co humanistyczną i mając świadomość kwestionowania w środowiskach naukowych takiego podziału, zdecydowaliśmy jednak, aby nie zmieniać nazwy portalu i te pokrewne względem siebie nauki oraz zasoby wiedzy zgromadzone w Wikipedii umieścić obok siebie. Po prawej stronie znajdują się kategorie w odniesieniu do poszczególnych dziedzin wiedzy, dzięki czemu łatwiej można trafić do odpowiednich "półek" z konkretnymi tematami. Zaprezentowane zostały też wybrane hasła z każdej z wyróżnionych dziedzin wiedzy. Jeżeli uważasz, że brakuje tutaj jakiejś dziedziny wiedzy, albo chciałbyś pomóc w opiece nad którymś z portali, zapraszamy na stronę dyskusji.
  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.

  Filozofia nauki – dział filozofii zajmujący się badaniem filozoficznych podstaw nauki oraz jej metod, starający się odpowiedzieć na pytanie, jakie poglądy można uznać za naukowe, a jakie nie i dlaczego. Paradygmat − w rozumieniu wprowadzonym przez filozofa Thomasa Kuhna w książce Struktura rewolucji naukowych (The Structure of Scientific Revolutions) opublikowanej w 1962 roku – to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki. Teorii i pojęć tworzących paradygmat raczej się nie kwestionuje, przynajmniej do czasu kiedy paradygmat jest twórczy poznawczo - tzn. za jego pomocą można tworzyć teorie szczegółowe zgodne z danymi doświadczalnymi (historycznymi), którymi zajmuje się dana nauka.

  Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa Copernicus (Copernicus Award) - nagroda naukowa przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft osobom, które mogą wykazać się wybitnym dorobkiem naukowym, wynikającym ze współpracy polsko-niemieckiej.

  Dodano: 15.02.2010. 15:43  


  Najnowsze