• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Lekarze w Krakowie o etyce zawodowej

  15.09.2010. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O etyce w zawodzie lekarza rozmawiali będą uczestnicy otwartej konferencji "Etyczne aspekty decyzji medycznych. Pacjent - zespół terapeutyczny - rodzina", która odbędzie się w dniach 8-9 października w Krakowie.

  "Od kilku lat w polskim środowisku medycznym narasta autentyczne zainteresowanie etycznymi zagadnieniami praktyki medycznej, a więc bioetyką. Wrażliwość na takie kwestie jak autonomia i świadoma zgoda pacjenta na leczenie, prywatność, postępowanie z pacjentami w stanach terminalnych i leczenie bólu, sprawiedliwość w racjonowaniu deficytowych usług medycznych, leków i sprzętu - słowem wrażliwość bioetyczna staje się w naszym kraju coraz większa, w czym upodabniamy się do krajów Zachodu" - mówi prof. Jan Hartman z Uniwersytetu Jagiellońskiego, główny organizator konferencji.

  Jego zdaniem, rozwój wiedzy i technik medycznych, przyrost liczby chorych znajdujących się przez długi czas w stanach komatycznych, pojawienie się technik wspomaganej rozrodczości oraz technik medycyny genetycznej - wszystko to sprawia, że dotychczasowa etyka medyczna wymaga uzupełnień.

  "Wymaga nawet przeformułowania, zwłaszcza że stajemy się w coraz większym stopniu społeczeństwem pluralistycznym, nie akceptującym paternalistycznych stosunków w dziedzinie ochrony zdrowia" - dodaje profesor.

  Organizowane już po raz drugi spotkanie zgromadzi czołowych przedstawicieli nauk medycznych, etyków oraz humanistów.

  W pierwszym dniu konferencji z odczytami wystąpią profesorowie: Aleksander Skotnicki, Piotr Zaborowski i Tadeusz Tołłoczko. Mowa będzie o prawdzie i uczciwości w medycynie, o paternalizmie, partnerstwie, formalizmie, klientelizmie.

  W tym dniu spotkanie dotyczące komunikacji między paternalizmem a partnerstwem poprowadzi dr Piotr Laskowski, a sesję pt. "Kres życia" - dr Marcin Waligóra. Eksperci zastanowią się m.in. nad świadomą zgodą na interwencję medyczną i poszanowaniem autonomii pacjenta, zjawiskiem "wojny lekarzy z pacjentami", problemami komunikacji między lekarzem i pacjentem. Będą rozmawiać o medycynie paliatywnej, towarzyszeniu umierającemu i komunikacji w obliczu śmierci

  W drugim dniu konferencji zaplanowano sesje poświęcone etyce medycznej (prowadzenie: dr Barbara Maroszyńska-Jeżowska, dr Krystyna Ściślicka), trudnym decyzjom w pediatrii (dr Zbigniew Zalewski) oraz kwestiom prawnym i organizacyjnym (dr Małgorzata Jantos, prof. Jan Hartman).

  Uczeni omówią m.in. terapie komórkowe, wybrane zagadnienia transplantologii, biotechnologii, opieki nad osobami zaburzonymi psychicznie, filozofii i teologii. Zajmą się prawami dzieci, problemem przerywania ciąży ze względu na wady rozwojowe płodu. Będzie również mowa o prawach pacjenta i lekarza oraz związanych z nimi dylematach.

  Zjazd organizuje Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wolters Kluwer Polska.

  Zgłoszenia można wysyłać na adres: [email protected] zarejestrować się na stronie www.abc.com.pl/bioetyka.

  Udział w konferencji jest bezpłatny.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Uczelnie medyczne w Polsce – uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wyspecjalizowane w kształceniu w dziedzinach nauk medycznych (lekarze, lekarze dentyści, magistrzy pielęgniarstwa, magistrzy farmacji i inni). Działają jako samodzielne uczelnie (uniwersytet medyczny) lub – w trzech przypadkach – jako część uniwersytetów: bydgoskie Collegium Medicum UMK, krakowskie Collegium Medicum UJ oraz olsztyński Wydział Nauk Medycznych UWM. Poza kształceniem uczelnie medyczne prowadzą prace naukowo-badawcze oraz szpitale kliniczne. Błąd medyczny – nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. Na błąd medyczny muszą składać się następujące elementy: postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, wina nieumyślna (tzw. lekkomyślność lub niedbalstwo), ujemny skutek popełnionego błędu, związek przyczynowy między popełnionym błędem, a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Następstwem błędów medycznych mogą być choroby jatrogenne. Jatrogenia ("pochodzący od lekarza") – zachowania personelu medycznego: lekarza bądź lekarza weterynarii, ratowników medycznych, pielęgniarek, opiekunów medycznych czy salowych, które wywierają szkodliwy wpływ na stan psychiczny (jatropsychogenia) lub fizyczny (jatrosomatopatia) pacjenta. Zachowania takie wywołują u pacjenta zaburzenia lękowe, depresyjne itp. i powodują dodatkowe schorzenia czy dolegliwości wywołane przez sugestię lub nieprawidłowe leczenie. Większość błędów jatrogennych jest związana z niedostarczeniem niezbędnych informacji, niewłaściwym ich przekazaniem, z nieprawidłową postawą wobec chorego, brakiem wiedzy, empatii lub umiejętności psychologicznych w kontakcie z chorym. Wynikiem błędów jatrogennych jest prawie zawsze lęk i poczucie zagrożenia.

  Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska (ur. 2 października 1932 w Łazach koło Zawiercia, zm. 27 sierpnia 2013 w Krakowie) – polski dermatolog, prof. dr hab. med., wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika oraz Katedry i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, stanowisko to piastowała w latach 1977-2003, jako następczyni prof. Kazimierza Lejmana. Stanisław Januszkiewicz (ur. 8 czerwca 1903 w Kijowie, zm. 7 października 1979 w Krakowie) – polski lekarz, profesor nauk medycznych, radiolog, prorektor Akademii Medycznej (obecnie Collegium Medicum UJ) w Krakowie 1964–1971. Syn Aleksandra Januszkiewicza.

  Tadeusz Popiela (ur. 23 maja 1933) – polski lekarz, chirurg, gastroenterolog i onkolog, profesor nauk medycznych, rektor Akademii Medycznej w Krakowie (1972–1981). Włodzimierz Wojciech Ptak (ur. 2 listopada 1928 roku w Krakowie) – polski immunolog i mikrobiolog, doktor nauk medycznych, doktor habilitowany w zakresie immunologii, od 1976 profesor Instytutu Mikrobiologii Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), od 1986 członek Polskiej Akademii Nauk, od 1989 Polskiej Akademii Umiejętności. Jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Wnuk Franciszka Ptaka, posła na galicyjski Sejm Krajowy.

  Grzegorz Dyduch (ur. 1969) – założyciel i gitarzysta grup Świetliki oraz Trupa Wertera Utrata. Lekarz, specjalista patomorfolog, doktor nauk medycznych, pracownik Zakładu Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej Katedry Patomorfologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krystyna de Walden-Gałuszko - (ur. 1935 r.) prof.dr hab. n. med., prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej. Z wykształcenia psychiatra, aktywnie działa jako psychoonkolog w wojewódzkim centrum onkologicznym w Gdańsku. Współzałożycielka infolinii onkologicznej. Od 1 października 2013r. kierownik Katedry Psychiatrii na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego

  Jacek Puchała (ur. 19 stycznia 1956, zm. 27 maja 2011 w Krakowie) – doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie medycyny w specjalności: chirurgia dziecięca. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum, Wydziału Lekarskiego, Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii. Specjalista leczenia oparzeń.

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powstał 1 października 2002 w wyniku połączenia dwóch instytucji: Biura Rejestracji Środków Farmaceutycznych Materiałów Medycznych, które było częścią Instytutu Leków oraz Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej. Początkowo Urząd działał w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

  Dodano: 15.09.2010. 00:25  


  Najnowsze