• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa konferencja nt. energetyki jądrowej i środowiskowych przyczyn niepełnosprawności, Tallin, Estonia

  22.05.2013. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5-6 września 2013 r. w Tallinie, Estonia, odbędzie się "Międzynarodowa konferencja nt. energetyki jądrowej i środowiskowych przyczyn niepełnosprawności" (ICNEECD 2013 - International Conference on Nuclear Energy & Environment Causes Disability).

  Rozwój energii jądrowej to problem globalny, w szczególności ze względu na jej oddziaływanie na środowisko i negatywny wpływ na zdrowie człowieka jako przyczyna niepełnosprawności. W konsekwencji prace badawcze nad praktycznymi, społecznymi i etycznymi aspektami rozwoju energetyki jądrowej mają żywotne znaczenie w odpowiedzi na zagrożenia stwarzane przez energetykę jądrową.

  Podczas debat i dyskusji, przewidzianych w ramach konferencji, mają zostać podjęte kwestie techniczne energetyki jądrowej, takie jak projektowanie i koszty. Omówione zostaną także lepsze metody ochrony środowiska w kontekście eksploatacji energetyki jądrowej. Dalsze tematy dyskusji obejmą percepcję opinii publicznej, ocenę ryzyka i akceptowalność społeczną.

  Konferencja zgromadzi międzynarodowe audytorium naukowców, badaczy, praktyków i studentów, którzy zaprezentują prowadzone prace badawcze. Forum stworzy delegatom możliwość wymiany nowych pomysłów, doświadczeń praktycznych i wyszukania globalnych partnerów do przyszłych przedsięwzięć.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Centrum Badań Nuklearnych Soreq (hebr. המרכז למחקר גרעיני) w pobliżu miasta Jawne jest tajnym rządowym ośrodkiem naukowym w Izraelu, rozwijającym technologie w dziedzinie energetyki jądrowej. Funkcjonuje pod auspicjami Izraelskiej Komisji Energii Jądrowej (IAEC). Układ o nieproliferacji broni jądrowej (ang. Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) – międzynarodowy traktat zabraniający państwom posiadającym technologię budowy broni jądrowej sprzedaży jej do krajów, które tej technologii nie posiadają i jednocześnie zobowiązanie państw, które jej nie posiadają do zaprzestania prób jej rozwoju. Jest także, w Artykule VI, obowiązek rozbrojenia jądrowego. Układ ten został przedłożony do ratyfikacji 1 lipca 1968. Do końca 2003 roku ratyfikowało go 189 państw – więcej niż jakikolwiek inny traktat. Igrzyska paraolimpijskie (pot. Paraolimpiada) – drugie pod względem wielkości zawody sportowe w wielu dyscyplinach dla zawodników z niepełnosprawnościami fizycznymi i niepełnosprawnościami intelektualnymi. W tym także niepełnosprawnych z problemami mobilności, po amputacjach kończyn, z utratą wzroku i porażeniem mózgowym.


  Instytut Badań Energii Jądrowej (ang. Atomic Energy Reaearch Establishment, AERE) – brytyjski ośrodek badań energii jądrowej, działający w latach 1946-1954 i mieszczący się w Harwell. Rosatom (ros Росатом) - Rosyjska Państwowa Korporacja Energii Jądrowej zrzesza przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, w tym wszystkie nie związane z wojskiem spółki zajmujące się energią jądrową w Rosji, przemysłowy kompleks broni jądrowej, instytucje naukowo-badawcze oraz rosyjską flotę lodołamaczy o napędzie atomowym.

  Atomic Energy of Canada Limited - kanadyjska korporacja federalna oferująca pełny zakres usług w zakresie technologii nuklearnych, odpowiedzialna za pokojowe wykorzystanie energetyki jądrowej. Firma z siedzibą w Mississaudze (Ontario) zatrudnia ponad 4 tysiące pracowników na świecie. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), International Atomic Energy Agency (IAEA) – organizacja pracująca na rzecz bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej.

  Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Programu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej, Fuzja dla Energii (ang. The European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy lub Fusion for Energy) – organizacja mająca na celu budowę eksperymentalnego reaktora termojądrowego (ITER) utworzona w ramach Euratomu 19 kwietnia 2007 roku na mocy decyzji Rady Europejskiej. Siedziba organizacji znajduje się w Barcelonie.

  Dodano: 22.05.2013. 15:37  


  Najnowsze