• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa konferencja nt. fotoniki, optyki i technologii laserowej, Barcelona, Hiszpania

  10.12.2012. 19:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 20 - 21 lutego 2013 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowa konferencja nt. fotoniki, optyki i technologii laserowej" (International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology, PHOTOPTICS 2013).

  Układy optyczne są rozpowszechnione w nowoczesnym świecie - od medycyny, przez eksplorację kosmosu i telekomunikację, po wszelkiego typu zastosowania wojskowe. Badania fotoniczne to innowacyjna dziedzina naukowa, której przedmiotem jest studiowanie nowych urządzeń i technik, poprawiających prędkość, czułość, rozdzielczość i wydajność komunikacji optycznej oraz układów czujników.

  Dziedzina ta obejmuje zintegrowaną optykę, urządzenia nanofotoniczne, dynamikę nieliniową, fotonikę terahercową, optykę nieliniową, optykę ultraszybką, fotonikę mikrofalową oraz systemy komunikacji optycznej.

  Wydarzenie zgromadzi naukowców, inżynierów i praktyków zainteresowanych tą nauką oraz jej teoretycznymi i praktycznymi aspektami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Fotonika to interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki, łącząca dokonania optyki, elektroniki i informatyki w celu opracowywania technik i urządzeń wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne (oprócz radiowego) do przenoszenia i przetwarzania informacji. Polski Komitet Optoelektroniki (Polish Optoelectronics Committee), PKOpto - polska organizacja społeczna, przemysłowa i naukowo-techniczna o charakterze opiniotwórczym i doradczym, zrzeszająca decydentów, inżynierów, naukowców, przedsiębiorców, inwestorów, osoby finansujące naukę, administratorów nauki oraz nauczycieli akademickich związanych z optyką, fotoniką i optoelektroniką. PKOpto jest agendą Stowarzyszenia Elektryków Polskich o uprawnieniach dotyczących działalności międzynarodowej. Komitet powstał w roku 1985, pod przewodnictwem profesora Adama K. Smolińskiego - czł rzecz.PAN, w wyniku uzgodnień pomiędzy SEP i PAN. PKOpto zrzesza kilkadziesiąt osób z administracji, uczelni i przemysłu (XI 2010). Celem organizacji są działania lobbystyczne, koordynacyjne i integracyjne na naukowym i technicznym oraz przemysłowym, krajowym i międzynarodowym rynku optyki, optoelektroniki i fotoniki, współpraca między-stowarzyszeniowa – z organizacjami pokrewnymi tematycznie, a także współpraca przemysłowa. Optyka nieliniowa - dział optyki obejmujący zjawiska nie spełniające zasady superpozycji fal. Są to zjawiska, w których optyczne własności ośrodka zależą od natężenia padającego światła.

  Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne (Photonics Society of Poland, PSP) - polska organizacja zrzeszająca naukowców, przedsiębiorców, administratorów nauki oraz studentów i doktorantów związanych z fotoniką i optoelektroniką. Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie, fotoniki, rozwijanie więzi pomiędzy fizykami i inżynierami, naukowcami i praktykami pracującymi w tej dziedzinie, integracja i reprezentacja krajowego środowiska nauki i techniki. Powstało w dniu 18.10.2007 z przekształcenia Polskiej Sekcji SPIE działającej od 1988 roku. Współpracuje z pokrewnymi organizacjami zawodowymi: Sekcją Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskim Komitetem Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Sekcją Optoelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, Polską Sekcją IEEE oraz SPIE. Współdziała przy organizacji w kraju konferencji naukowych i przemysłowych z dziedziny optoelektroniki i fotoniki. PSP zrzesza ponad 300 członków w kraju i zagranicą. Kontaktologia – pojęcie określające naukę z pogranicza okulistyki (oftalmologii) jako dziedziny nauk medycznych oraz optyki jako dziedziny fizyki oraz gałąź optyki (sfery korekcji wzroku) wyspecjalizowaną w aplikowaniu soczewek kontaktowych, czyli narzędzi korygujących wzrok aplikowanych bezpośrednio na gałkę oczną, oraz artykułów do ich pielęgnacji.

  Promieniowanie optyczne - promieniowanie podlegające prawom optyki geometrycznej oraz falowej. Przyjmuje się, że promieniowanie optyczne obejmuje zakres fal elektromagnetycznych o długości od 100 nm do 1 mm, podzielony na trzy zakresy – ultrafiolet, światło widzialne oraz podczerwień. Efekt kosinusowy - powstaje podczas pomiaru prędkości poruszających się obiektów za pomocą urządzeń emitujących i rejestrujących odbitą od obiektu falę elektromagnetyczną z zakresu mikrofal - urządzenia radarowe, bądź z zakresu bliskiej podczerwieni - urządzenia laserowe. W ogólności obiekt może poruszać się w dowolnym kierunku, natomiast urządzenia do pomiaru prędkości mierzą tylko tę wartość składowej prędkości, która jest rzutowana na kierunek osi wiązki radarowej lub laserowej urządzenia nadawczego. Zmierzona wartość prędkości jest zatem zmniejszona przez cosinus kąta ostrego zawartego między kierunkiem ruchu obiektu a kierunkiem wyznaczonym przez oś wiązki.

  Nauka i technologia Izraela - ten artykuł omawia temat nauki i technologii Izraela. Izraelscy naukowcy specjalizują się w dziedzinach: genetyki, nauk komputerowych, elektroniki, optyki, inżynierii i przemysłu high-technology. Izraelska nauka słynie z osiągnięć w technologiach wojskowych, ale również w rolnictwie, fizyce i medycynie. Dystorsja, dystorsja pola – wada optyczna układu optycznego polegająca na różnym powiększeniu obrazu w zależności od jego odległości od osi optycznej instrumentu.

  Efekt Cottona - charakterystyczne zmiany w dyspersji skręcalności optycznej lub dichroizmu kołowego w pobliżu pasma absorpcji substancji, które w pewnych warunkach pozwalają otrzymać światło spolaryzowane eliptycznie. Polaryzacja eliptyczna jest ogólniejszym przypadkiem polaryzacji kołowej.

  Metamateriał – materiał, którego własności zależą od jego struktury w skali większej niż cząsteczkowa, a nie jedynie od struktury cząsteczkowej. Terminem tym w szczególności określa się materiały o własnościach nie występujących w naturalnie powstających materiałach, na przykład tzw. materiały lewoskrętne. Mają one szczególne znaczenie w optyce i fotonice, gdzie ich własności umożliwiają wytwarzanie nieklasycznych typów soczewek, anten, modulatorów i filtrów.

  Optyka aktywna jest stosunkowo nową technologią wykorzystania teleskopów typu reflektor. Technikę zaczęto rozwijać w latach osiemdziesiątych, i obecnie jest dość często już stosowana w teleskopach o lustrach pierwotnych większych niż 8 m. Optyka aktywna powoduje szybkie dostosowanie kształtu optycznych elementów korygujących do turbulencji w atmosferze ziemskiej, tak aby w miarę możliwości zniwelować rozmycie obrazu wywołane drganiem powietrza. Technika ta została po raz pierwszy w pełni wykorzystana w 3,5 metrowym teleskopie ESO New Technology Telescope (NTT) w 1989 roku. W oparciu o tę technikę działa 10-metrowy teleskop Kecka. Korekta elementów aktywnych następuje 10 do 20 razy na sekundę. Optyki aktywnej nie należy mylić z bardziej zaawansowaną technologicznie optyką adaptatywną. Koma lub aberracja komatyczna - w optyce jedna z aberracji optycznych czyli wad układów optycznych. Polega na tym, że wiązka promieni świetlnych wychodząca z punktu położonego poza osią optyczną tworzy po przejściu przez układ plamkę w kształcie przecinka lub komety. Stopień zniekształcenia jest tym większy im dalej od osi optycznej układu znajduje się źródło światła. Obiektyw lub układ optyczny wolny od komy nazywa się aplanatem.

  Miniaturyzacja to występujący w technologii ciągły trend w kierunku zmniejszania rozmiarów urządzeń mechanicznych, optycznych i elektronicznych przy zachowaniu ich pełnej użyteczności. Jest on szczególnie widoczny w elektronice, gdzie wielkość i liczba elementów ma największy wpływ na wielkość i cenę produktu. W efekcie miniaturyzacja układów elektronicznych doprowadziła do rozwoju scalonych układów półprzewodnikowych. Układy te mogą zawierać wiele milionów elementów elektronicznych w jednej obudowie. Przykłady wysoko zminiaturyzowanych układów scalonych to m.in: Ognisko – w optyce, punkt, w którym przecinają się promienie świetlne, początkowo równoległe do osi optycznej, po przejściu przez układ optyczny skupiający (ognisko rzeczywiste) lub punkt, w którym przecinają się przedłużenia tych promieni po przejściu przez rozpraszający układ optyczny (ognisko pozorne).

  Głębia ostrości (dawniej "głębokość ostrości") – parametr stosowany w optyce i fotografii do określania zakresu odległości, w którym obiekty obserwowane przez urządzenie optyczne sprawiają wrażenie ostrych (tzn. mających wyraźne, nierozmazane kontury). Kalejdoskop – urządzenie optyczne (zabawka), w którym dzięki wielokrotnym odbiciom obrazów różnokolorowych szkiełek, w odpowiednio rozmieszczonych zwierciadłach, obserwuje się różnobarwne, symetryczne figury, zmieniające się przy obracaniu kalejdoskopu, wywołującym przemieszczanie się szkiełek.

  Powiększenie wzdłużne układu optycznego jest liniowym powiększeniem obrazu wzdłuż osi optycznej. Powiększenie wzdłużne w ogólnym przypadku nie ma takiej samej wartości jak powiększenie poprzeczne (w kierunku prostopadłym do osi optycznej). Zjawisko to powoduje zniekształcenie perspektywy obrazu. Powiększenie pw wzdłużne można zapisać wzorem ROM-DOS system operacyjny kompatybilny z DOS zaprojektowany do używania w systemach wbudowanych. Jego głównym przeznaczeniem są wszelkiego typu komputery osobiste i przemysłowe, urządzenia pomiarowe, urządzenia sterujące w przemyśle, urządzenia kontrolne i pomiarowe, kasy sklepowe, bankomaty oraz wszelkiego typu automatyka przemysłowa. W Polsce wykorzystywany jest m.in. przez producentów sprzętu medycznego, aparatury do sterowania obrabiarkami, urządzeń sterujących i pomiarowych w energetyce.

  Dodano: 10.12.2012. 19:17  


  Najnowsze