• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa konferencja nt. inżynierii tkankowej, Leiria, Portugalia

  14.05.2013. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6-8 czerwca 2013 r. w Leirii, Portugalia, odbędzie się "Międzynarodowa konferencja nt. inżynierii tkankowej" (ICTE 2013 - International Conference on Tissue Engineering).

  Inżynieria tkankowa (IT) to nowa, inter- i multidyscyplinarna dziedzina, która intensywnie się rozwija od kilku lat Obejmuje metody z dziedziny biologii, inżynierii i materiałoznawstwa, aby zapewnić odpowiednie czynniki biochemiczne i fizykochemiczne do rozwoju substytutów biologicznych w celu przywrócenia, utrzymania lub poprawy funkcji tkankowych.

  Konferencja ma stać się głównym forum dyskusyjnym nad nowymi pomysłami i strategiami w inżynierii tkankowej oraz najnowszymi trendami w tej dziedzinie. Nacisk zostanie położony na szeroki wachlarz zagadnień, w tym na podstawy inżynierii tkankowej; modelowanie i charakterystykę rusztowań w inżynierii tkankowej; projektowanie i opracowywanie rusztowań na potrzeby inżynierii tkankowej oraz na sygnalizację komórkową i komputerową mechanikę kości.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biologia syntetyczna – dyscyplina naukowa stanowiąca połączenie biologii molekularnej i inżynierii, której celem jest projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych. W odróżnieniu od klasycznej inżynierii genetycznej biologia syntetyczna kładzie duży nacisk na racjonalne projektowanie nowych systemów oraz intensywne wykorzystanie technik modelowania matematycznego w celu przewidzenia zachowania się układu oraz optymalizacji jego działania. Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - jeden z najstarszych wydziałów Politechniki Gdańskiej. W obecnej formie powstał w roku 2004, wskutek połączenia Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.

  Maszynoznawstwo mechaniczne - jedna z podstawowych dziedzin wiedzy inżynierii mechanicznej zajmująca się nauką projektowania i eksploatacji maszyn tradycyjnie będących domeną inżynierii mechanicznej: Inżynieria mechaniczna - całość wiedzy dotyczącej projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, wyjąwszy z tego maszyny elektryczne i energetyczne, które są domeną inżynierii elektrycznej i inżynierii energetycznej oraz maszyn matematycznych, które są domeną inżynierii elektronicznej.

  Inżynieria biomateriałów jest dziedziną nauki interdyscyplinarnej, która sprowadza się do badania i wytwarzania materiałów biozgodnych, implantów, aparatury medycznej i sztucznych narządów. Jej szerokie zastosowanie możemy dostrzec w inżynierii genetycznej, biotechnologii i inżynierii biomedycznej. Gabriel Filipczak (ur. 3 czerwca 1949 r. w Opolu) - polski inżynier, mechanik, specjalizujący się w inżynierii chemicznej, aparaturze procesowej, inżynierii procesowej oraz inżynierii procesów wielofazowych; nauczyciel akademicki związany z Politechniką Opolską.

  Transport masy (lub wymiana masy) - dział inżynierii chemicznej oraz inżynierii mechanicznej zajmujący się badaniem, modelowaniem i zastosowaniem przepływu netto materiałów z jednego miejsca w inne. W szczególności, może to być przepływ międzyfazowy. Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej powstał w 1991 r. lecz jego tradycje sięgają 1920 r., kiedy to na Wydziale Mechanicznym powstała Katedra Technologii Metali z przynależnym do niej Zakładem Metalurgicznym. Obecnie Wydział Inżynierii Materiałowej mieści się w trzech budynkach: Gmach Inżynierii Materiałowej na ul. Wołoskiej 141, Gmach Nowy Technologiczny na ul. Narbutta 85 oraz Gmach Nowy Lotniczy w al. Niepodległości 222.

  Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej – jednostka organizacyjna Politechniki Warszawskiej, prowadząca działalność naukowo-dydaktyczną w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej; został utworzony w 1991 roku w wyniku przekształcenia Instytutu Inżynierii Chemicznej, który funkcjonował na prawach Wydziału od roku 1973 (od 1986 roku jako Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej). Siedziba Wydziału znajduje się przy ul. Waryńskiego 1 w Warszawie.

  Tomasz Adam Ciach (ur. 22 września 1965 w Rykach) – polski inżynier chemik, nanotechnolog, biolog. Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Założyciel Laboratorium Inżynierii Biomedycznej. Założyciel firmy NanoVelos.

  Inżynieria elektroniczna - dziedzina wiedzy inżynieryjnej, której przedmiotem jest elektronika. Inżynieria elektroniczna opiera się na zastosowaniu elementów półprzewodnikowych w inżynierii elektrycznej i konstrukcji "maszyn myślących" w inżynierii mechanicznej. Kanban w tworzeniu oprogramowania – metoda kanban została zaadaptowana na potrzeby inżynierii oprogramowania przez Davida J. Andersona. Zaobserwowane podobieństwo pomiędzy procesem produkcji oraz wytwarzania oprogramowania, skłoniło go do przełożenia zasad Kanban na warunki i sposób funkcjonowania zespołów programistycznych. Koncepcję wykorzystania metody Kanban w inżynierii oprogramowania przedstawił w 2010 w książce Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business.

  Dodano: 14.05.2013. 17:17  


  Najnowsze