• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa konferencja nt. postępów w inżynierii mechanicznej i robotyce, Zurych, Szwajcaria

  15.05.2013. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 12-13 października 2013 r. w Zurychu, Szwajcaria, odbędzie się "Międzynarodowa konferencja nt. postępów w inżynierii mechanicznej i robotyce" (AMRE 2013 - International Conference on Advances in Mechanical and Robotics Engineering).

  Konferencja, organizowana przez Institute of Research Engineers and Doctors (IRED), ma stworzyć platformę dla studentów, inżynierów, badaczy i naukowców do wymiany wiedzy i pomysłów w zakresie najnowszych trendów w inżynierii mechanicznej i robotyce. Ma również położyć nacisk na promowanie prac badawczych i działań rozwojowych w tej dyscyplinie.

  Omawiane tematy obejmą szeroki zakres zagadnień, w tym komunikację i sieć; matematykę obliczeniową; technologie fotoniczne; bioinformatykę; mechatroniczną teorię komunikacji; syntezę i rozpoznawanie mowy; przetwarzanie obrazu; i inteligentne czujniki systemowe.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Maszynoznawstwo mechaniczne - jedna z podstawowych dziedzin wiedzy inżynierii mechanicznej zajmująca się nauką projektowania i eksploatacji maszyn tradycyjnie będących domeną inżynierii mechanicznej: American Society of Mechanical Engineers (ASME) – amerykańskie stowarzyszenie grupujące specjalistów w zakresie inżynierii mechanicznej założone w 1880 roku. Siedziba American Society of Mechanical Engineers mieści się w Nowym Jorku; stowarzyszenie liczy ok. 120 tys. członków w przeszło 150 krajach świata. Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów, FIDIC (fr: Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils en: International Federation of Consulting Engineers) to organizacja międzynarodowa założona w 1913 roku przez reprezentantów z Belgii, Francji i Szwajcarii. Do jej celów należy definiowanie i popularyzacja standardów w branżach technologicznych, reprezentacja niezależnych inżynierów konsultantów na arenie międzynarodowej, podnoszenie ich kwalifikacji oraz wspieranie wymiany wiedzy i działalności przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie technologii.

  Internet Marketing Conference, zwany także (IMC), jest międzynarodową konferencją poruszającą tematy e-biznesu. Pierwszy event odbył się w Kopenhadze w 2000. Od tamtego czasu spotkania odbyły się również w Sztokholmie, Las Vegas, Berlinie, Vancouver, Montrealu, Göteborgu i Nowym Jorku. Konferencja została rozpoczęta przez Lennarta Svanberga. Światowa Administracyjna Konferencja Radiowa (ang. World Administrative Radio Conference, skrót WARC) była techniczną konferencją Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), na której przedstawiciele krajów członkowskich ITU spotkali się w celu skorygowania i wniesienia poprawek wszystkich międzynarodowych regulacji radiowych wchodzących w zakres wszystkich usług telekomunikacyjnych świata. Konferencja odbywała się w Genewie w Szwajcarii, po wstępnych konferencjach w stolicy Panamy.

  Prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Drzymała (ur. 25 lipca 1936 w Urzędowie, zm. 16 lutego 2012) – polski profesor zwyczajny nauk technicznych. W latach 1975-1978 dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w latach 1978–1981 Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem AGH, od 1992 kierownik Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Wytrzymałość materiałów – dziedzina wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej zajmująca się opisem zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych i konstrukcjach poddanych zewnętrznym obciążeniom.

  Konferencja San Remo – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez aliantów po I wojny światowej w dniach 19-26 kwietnia 1920 w mieście Sanremo we Włoszech. Inżynieria elektroniczna - dziedzina wiedzy inżynieryjnej, której przedmiotem jest elektronika. Inżynieria elektroniczna opiera się na zastosowaniu elementów półprzewodnikowych w inżynierii elektrycznej i konstrukcji "maszyn myślących" w inżynierii mechanicznej.

  Wiesław Kazimierz Binienda (ur. 20 sierpnia 1956 w Kole) – doktor inżynierii mechanicznej, wykładowca, profesor University of Akron, dziekan Wydziału Inżynierii Cywilnej (Department of Civil Engineering) w Kolegium Inżynierii (College of Engineering) University of Akron w Akron w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych (od 2003 roku).

  Transport masy (lub wymiana masy) - dział inżynierii chemicznej oraz inżynierii mechanicznej zajmujący się badaniem, modelowaniem i zastosowaniem przepływu netto materiałów z jednego miejsca w inne. W szczególności, może to być przepływ międzyfazowy.

  Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu. Teoria mechanizmów i maszyn (TMM) - dziedzina wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej. Jest mechaniką praktyczną, łączącą mechanikę teoretyczną z projektowaniem mechanizmów.

  Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (ang World Radiocommunication Conference, skrót WRC) organizowana jest przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) do przeglądania, i w razie konieczności korygowania regulacji radiowych czyli międzynarodowych umów kontrolujących użycie widma częstotliwości radiowych, orbit satelitów geostacjonarnych i niegeostacjonarnych. Konferencja odbywa się co dwa do czterech lat. Przed rokiem 1993 konferencja nazywana była Światową Administracyjną Konferencją Radiową (WARC). W roku 1992 na dodatkowej konferencji w Genewie, ITU została zrestrukturyzowana i w wyniku tego od 1993 konferencja zmieniła nazwę na Światową Konferencję Radiokomunikacyjną.

  Dodano: 15.05.2013. 17:17  


  Najnowsze