• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa konferencja nt. współczesnych problemów geochemii

  07.09.2010. 00:48
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodową konferencję z cyklu: "Contemporary problems of geochemistry" organizują w Kielcach: Instytut Chemii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Sekcja Geochemii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Spotkanie odbędzie się w dniach 27-30 września.

  Uczestnicy spotkania będą dyskutować na temat zastosowań badań geochemicznych, mineralogicznych i petrograficzne w nauce o środowisku, a w szczególności procesów geochemicznych i ich oddziaływania na systemy abiotyczne i biotyczne, czy identyfikacji naturalnych i antropogenicznych źródeł zanieczyszczeń.

  Organizatorzy zaplanowali sesje dotyczące geochemii środowiskowej, modelowania geochemicznego i geochemii stosowanej a także wycieczki do rezerwatów Kadzielnia, Karczówka i Ślichowice.

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Almanach Historyczny – czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Franciszek Józef Lis (ur. 18 marca 1934 w Bliżycach, pow. Zawiercie, w województwie śląskim, zm. 9 lutego 2009 w Warszawie) – polski geolog, specjalista geochemii złóż surowców mineralnych oraz geochemii środowiska przyrodniczego. Wojciech Narębski (ur. 14 kwietnia 1925 we Włocławku) – polski geolog, specjalizujący się w geochemii, naukach mineralogicznych i petrologii wulkanitów i metabazytów.

  Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach – biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Biblioteka została założona w 1969 roku. Lunochemia – jest to gałąź nauk geologicznych, która zajmuje się historią naturalną Księżyca z chemicznego punktu widzenia. Zadaniem lunochemii jest prześledzenie wszystkich zmian geochemicznych na Księżycu, poznanie jego składu chemicznego, a także zapoznanie się z jego poszczególnymi warstwami. Lunochemia jest odpowiednikiem ziemskiej geochemii.

  Krzysztof Szamałek (ur. 5 marca 1953 w Koninie) – profesor tytularny (od 2012 roku), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany, pracownik naukowy Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Instytutu Mineralogii i Geochemii, Zakład Geologii Gospodarczej i Złożowej, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii UW, z-ca przewodniczącego Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, specjalista z zakresu geologii gospodarczej, geologii złóż i zarządzania środowiskiem. Andrzej Tadeusz Bogaj (ur. 25 października 1942 w Wirowie) – polski pedagog, prof. dr hab. nauk humanistycznych o specjalności metodologia nauk humanistycznych, pedagogika ogólna, polityka oświatowa, teoria organizacji szkolnictwa. Profesor zwyczajny w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny; Instytut Pedagogiki i Psychologii).

  Michał Pindera (ur. 1943, zm. 14 czerwca 2010) – polski pedagog, doktor habilitowany inżynierii, ekspert w dziedzinie hutnictwa, prorektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie i profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie Trybunalskim; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Nauk Pedagogicznych. Janusz Detka (ur. 1958) – polski literaturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i od 2012 roku dziekan Wydziału Humanistycznego tej uczelni.

  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – jeden z 7 wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powstały w 1969 roku w wraz z powołaniem do życia w tym mieście Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, przekształconej ostatecznie w obecny uniwersytet w 2011. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Czesław Erber (ur. 27 maja 1929 roku w Kłobucku) – polski bibliolog, bibliograf, edytor, bibliofil, muzyk, kolekcjoner dzieł sztuki, ekslibrisów, badacz dziejów fotografii, historyk kultury. Nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu. Jadwiga Zuzanna Muszyńska (ur. 1946) – polska historyk, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab.

  Hanna Wójcik-Łagan (ur. 1955) – polska historyk, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (daw. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – państwowa publiczna szkoła wyższa w Kielcach.

  Dodano: 07.09.2010. 00:48  


  Najnowsze