• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowe warsztaty nt. czujników pomiarowych i systemów morskich, Walencja, Hiszpania

  21.06.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17 - 22 października 2011 r. w Walencji, Hiszpania odbędzie się wydarzenie pt. "Międzynarodowe warsztaty nt. czujników pomiarowych i systemów morskich".

  Podwodne sieci czujników pomiarowych mają wiele potencjalnych zastosowań, np. obrazowanie sejsmiczne podmorskich pól naftowych. Badania oceanograficzne również opierają się na postępach w podwodnych systemach gromadzenia danych. W porównaniu do sieci czujników naziemnych i systemów opartych na czujnikach są jednak dosyć ograniczone.

  Aby rozszerzyć zastosowania podwodnych sieci czujników pomiarowych potrzebne są nowe opracowania, które nie czerpią z badań nad naziemnymi sieciami czujników pomiarowych. Nadawanie radiowe nie sprawdza się w systemach podwodnych ze względu na wyjątkowo ograniczoną propagację. W komunikacji podwodnej można by wykorzystać telemetrię akustyczną, aczkolwiek gotowe modemy akustyczne nie są zalecane do podwodnych sieci czujników pomiarowych o setkach węzłów, ponieważ zostały zaprojektowane do dalekiego zasięgu i są kosztowne. Zważywszy na fakt, że prędkość światła (fali radiowej) jest pięć rzędów wielkości wyższa od prędkości dźwięku, pojawiają się zasadnicze implikacje związane z synchronizacją czasu i opóźnieniami propagacji w lokalizacji. Ponadto istniejące protokoły komunikacyjne nie zostały zaprojektowane do radzenia sobie z długimi okresami uśpienia i nie mogą wyłączyć się i szybko uruchomić się ponownie.

  Wydarzenie zgromadzi praktyków i naukowców w celu omówienia pojawiających się aspektów, które dotyczą nowych mechanizmów w podwodnych sieciach czujników pomiarowych i aplikacjach.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  System pomiarowo-rozliczeniowy - teleinformatyczny system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych pochodzących z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych, systemów automatycznej rejestracji danych oraz z innych systemów. Psychrometr Assmanna psychrometr ten jest tak skonstruowany że powietrze przepływa wokół czujników termometrów ze stałą prędkością 2,5 m/s. Psychrometr ten wraz z dokładnymi termometrami zapewnia dużą dokładność pomiarów. W przyrządzie tym wentylator wymuszający przepływ powietrza wokół czujników, może być napędzany nakręcaną ręcznie sprężyną lub elektrycznie. Reanaliza meteorologiczna (reintegracja) to powtórne przeanalizowanie długich szeregów czasowych pomiarów meteorologicznych (np temperatury ziemi) w skali globu lub w skali regionalnej. Ma na celu odrzucenie błędnych wyników pomiarowych i integrację danych pomiarowych z różnych obserwacji. Reanaliza meteorologiczna umożliwia badanie zmian klimatu na podstawie pomiarów, a nie badanie zmian wynikających z innych czynników takich jak zmiany technik pomiarowych.

  SHM (ang. Structural Health Monitoring) – monitorowanie stanu technicznego konstrukcji poprzez zastosowanie złożonego systemu kontrolno-pomiarowego (składającego się z czujników, członów wykonawczych, układów transmisji danych i jednostek obliczeniowych zintegrowanych z badanym obiektem) w celu detekcji, lokalizacji, identyfikacji i przewidywania rozwoju uszkodzeń, które mogą spowodować złe funkcjonowanie obiektu teraz lub w przyszłości. Analiza błędów to usystematyzowane badanie błędów pomiarowych. Badanie narzędzi pomiarowych i wyników pomiarów poprzez analizę błędów pozwala na obiektywną ocenę ich dokładności.

  PPPE "Dolam" S.A. obecnie część Bumar Elektronika S.A. - wrocławskie przedsiębiorstwo elektroniczne istniejące od roku 1961, producent między innymi kontaktronów (w tym próżniowych i wysokonapięciowych), lamp mikrofalowych z falą bieżącą, przekaźników i czujników kontaktronowych, czujników hallotronowych i wyświetlaczy LCD. Cyfrowe systemy pomiarowe – system pomiarowy jest zbiorem współpracujących ze sobą przyrządów pomiarowych służących do otrzymywania, przetwarzania, przesyłania oraz zapamiętywania informacji pomiarowej. Zakwalifikowanie do kategorii systemów pomiarowych związane jest z funkcją dodatkową jaką pełni urządzenie oprócz pobrania informacji z obiektu mierzonego, a mianowicie z przetwarzaniem wyniku pomiaru. Proces pobrania informacji z obiektu badanego to proces pomiarowy. W teorii występujepodział na systemy p. analogowe i systemy p.cyfrowe, jednak obecnie praktycznie wszelkie tworzone systemy pomiarowe są systemami cyfrowymi, stąd stosuje się określenie cyfrowe systemy pomiarowe.

  Odtwarzacz zapachu – urządzenie elektroniczne, które umożliwia automatyczne odtwarzanie dowolnego zapachu poprzez mieszanie różnych wonnych skadników w proporcjach zależnych od zbioru odpowiedzi czujników elektronicznego nosa na odtwarzany zapach. IEEE-488 – nazwa interfejsu, łącza o krótkim zasięgu, wykorzystywanego w automatycznych systemach pomiarowych. IEEE-488 jest również znane jako GPIB (General Purpose Interface Bus), IEC 625 Bus i HP-IB (Hewlett-Packard Instrument Bus).

  Communicating Sequential Processes (CSP) – formalny język służący do opisywania wzorców interakcji w równoległych systemach obliczeniowych. CSP został po raz pierwszy opisany przez C. A. R. Hoare jednakże od czasu pierwszej publikacji został bardzo rozbudowany. CSP znajduje praktyczne zastosowanie jako narzędzie do określania i weryfikowania różnych aspektów funkcjonowania systemów równoległych. CSP jest cały czas przedmiotem aktywnych badań, w tym także pracy mającej na celu zwiększenie zakresu praktycznego zastosowania CSP (np. zwiększenie ilości systemów, które mogą być za jego pomocą analizowane).

  Balometr – przyrząd służący do mierzenia prędkości oraz przepływu gazów, zwłaszcza powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Odmiana anemometru. Pozwala na szybki pomiar przepływu bez konieczności stosowania metody Log Czebyszewa. Składa się z kaptura pomiarowego osadzonego na specjalnie zaprojektowanym zestawie czujników. W zależności od rozwiązania konstrukcyjnego wartość przepływu objętościowego uzyskuje się na podstawie prędkości przepływu, kompensacji spadku ciśnienia.

  Efekt obserwatora – termin, który w fizyce odnosi się do zmian jakie sam akt obserwacji wprowadza do obserwowanego zjawiska. Często wynika on z zastosowania przyrządów pomiarowych, które w sposób nieunikniony zmieniają stan badanego obiektu. CDS - system dynamicznej kontroli stabilności, który za pomocą czujników kąta kierownicy, prędkości kąta obrotu pojazdu oraz przyspieszenia bocznego wykrywa wszelką podsterowność lub nadsterowność.

  Dodano: 21.06.2011. 17:49  


  Najnowsze