• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowy dzień informacji i giełda kooperacyjna dot. trzeciego zaproszenia Galileo, Salzburg, Austria

  05.10.2010. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6-7 października 2010 r. w Salzburgu, Austria, odbędzie się międzynarodowy dzień informacji i giełda kooperacyjna nt. trzeciego zaproszenia Galileo w Siódmym Programie Ramowym UE.

  Dwudniowe wydarzenie ma dostarczyć informacji i szczegółów na temat treści zaproszenia oraz stworzyć forum do spotkania się i nawiązania potencjalnej współpracy w przyszłości dla osób z różnych sektorów. Dzień informacji jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych stron bez opłaty za udział w konferencji.

  Osoby, które przyjadą do Salzburga 6 października są zaproszone do wzięcia udziału w prezentacji na żywo "narzędzi rzeczywistości rozszerzonej" opartych na GNSS. Tego samego wieczoru przewidziano później przyjęcie w tradycyjnej tawernie Sternbräu.

  Dnia 7 października 2010 r. w Edmundsburg międzynarodowy dzień informacji dostarczy szczegółów na temat zaproszeń. Obecni będą przedstawiciele Organu Nadzoru Europejskiego GNSS i Komisji Europejskiej. Zaprezentowana zostanie treść zaproszenia oraz status działań unijnego programu GNSS, jak również pewne doświadczenia z poprzednich zaproszeń. Ponadto wprowadzone zostaną pisemne aspekty wniosku z punktu widzenia osoby oceniającej. Popołudnie poświęcone będzie giełdzie kooperacyjnej.

  Przewidziano czas na krótkie prezentacje przez uczestników swoich pomysłów na projekty oraz profili przedsiębiorstw. Po zakończeniu prezentacji będzie możliwość spotkania się i znalezienia ewentualnych partnerów do wspólnych działań w przyszłości.


  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju (ang. World Development Information Day) - święto obchodzone corocznie 24 października, w Dzień Narodów Zjednoczonych, ustanowione rezolucją 3038 (XXVII) przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej, zwany również Organem Nadzoru GNSS (ang. European GNSS Supervisory Authority), jest jedną z agencji wspólnotowych. Został powołany do życia na mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie publicznymi interesami oraz wszystkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem i niezawodnością systemu radionawigacji satelitarnej, który obecnie realizowany jest poprzez programy GALILEO i EGNOS. Agencja jest również organem wydającym zezwolenia prywatnym posiadaczom koncesji, którzy będą odpowiedzialni za wprowadzenie systemu w życie i zarządzanie jego działaniem. Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej ma pełnić także funkcje doradczą w stosunku do Rady w kwestiach związanych z zarządzaniem a w szczególności z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony systemu Galileo.

  Ekonomia informacji jest to zarządzanie informacją na wielu płaszczyznach tak, by w jak najkrótszym czasie trafiła do zainteresowanego nią użytkownika. Na ekonomię informacji składa się pozycjonowanie i badanie przyszłości wyszukiwarek, użyteczność stron internetowych, sieci semantyczne oraz architektura informacji oraz inne formy szeroko pojętego marketingu internetowego. Porównanie klientów poczty elektronicznej. Poniższe tabele porównują ogólne oraz niektóre techniczne informacje na temat programów klienta poczty elektronicznej. W dalszej części artykułu, na określenie klienta poczty elektronicznej używana będzie nazwa program pocztowy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat danego programu, proszę skorzystać z dedykowanego artykułu.

  Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG) – biuro informacji gospodarczej działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.). Biuro działa pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. Trwały nośnik (ang. durable media) – materiał lub urządzenie (każdy nośnik informacji) umożliwiające przechowywanie - przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania - zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.

  Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – jedno z trzech działających w Polsce biur informacji gospodarczej. Rozpoczęło działalność tuż po ogłoszeniu Ustawy z dnia 14. lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 50, poz. 424). Początkowo funkcjonowało pod nazwą KSV BIG S.A., a od 2009 r. jako Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Od 2007 r. biuro należy do Grupy Kapitałowej KRUK. Jest pierwszym tego typu biurem, które od 2010 roku co kwartał za pośrednictwem niezależnego biegłego rewidenta weryfikuje stan swojej bazy danych i publikuje aktualne statystyki. Save the date – powiadomienie o planowanym ślubie, przyjęciu czy imprezie. Zwyczajowo jest ono wysyłane przed dostarczeniem formalnych zaproszeń, nawet na rok przed planowanym terminem wydarzenia.

  Sezon NHL 2013/2014 będzie 96. sezonem gry National Hockey League, a 97. jej działalności. Pierwsze mecze sezonu odbędą się 1 października 2013 roku. W tym dniu odbędzie się trzy spotkania. Drugi sezon z rzędu nie odbędą się spotkania w Europie, również NHL All-Star Game nie odbędzie się w zamian zawodnicy ligi NHL będą uczestniczyć w turnieju olimpijskim w Soczi. Hokeiści wrócą na tafle w Ameryce 26 lutego. 1 stycznia odbędzie się NHL Winter Classic, który został przełożony z powodu lokautu. Dodatkowo obędzie się jeszcze pięć innych spotkań na otwartych stadionach w ramach NHL Stadium Series oraz Heritage Classic. Sezon zasadniczy zakończy się 13 kwietnia 2013 roku.

  CYTBIN (Cytowania w Bibliotekoznawstwie i Informacji Naukowej) – indeks cytowań w postaci bibliograficznej bazy danych. Pomysł budowy tej bazy zrodził się w 2002 roku w Zakładzie Bibliografii i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Źródłem opisów do bazy są artykuły z czasopism naukowych i fachowych z zakresu bibliotekoznawstwa oraz informacji naukowej, takie jak: Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Roczniki Biblioteczne oraz Zagadnienia Informacji Naukowej.

  Zaproszenia ślubne – rodzaj zaproszenia związany z uroczystością ślubną, obecnie głównie przybiera formę papierowej karty, stanowiącej pisemne zaproszenie gości. Jednak w przeszłości nade wszystko zaproszenie na ślub było przekazywane ustnie. Sesja giełdowa – określony przedział czasu, w którym odbywają się transakcje giełdowe. Sesje giełdowe odbywają się w dni robocze, zwyczajowo od godziny 8:30 do godziny 17:05 czasu lokalnego.

  Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski (ISIT) – system informacji turystycznej prezentujący atrakcje turystyczne Polski: polskie regiony, interesujące miejscowości, ciekawe miejsca i szlaki. Stanowi interaktywne narzędzie służące do planowania podróży w regionie oraz ułatwiające korzystanie z atrakcji turystycznych, bazy noclegowej, gastronomicznej, komunikacji oraz lokalnej informacji turystycznej. EBIB — Elektroniczna Biblioteka - portal bibliotekarzy i pracowników informacji przeznaczony jest jak nazwa wskazuje dla wszystkich osób pracujących w bibliotekach czy ośrodkach informacji, studentów i pracowników bibliotekoznawstwa oraz zainteresowanych problematyką bibliotekoznawczą

  World IPv6 Day (ang. Światowy Dzień IPv6) – wydarzenie mające na celu rozpropagowanie informacji na temat IPv6 oraz techniczne testy jego obsługi, zorganizowane 8 czerwca 2011 przez Internet Society przy współpracy dostawców treści w Internecie, m.in. Google i Facebooka. Dyskusja szablonu:Trenerzy piłkarscy Polonii Warszawa: Szablon ten jest bardzo niekompletny, gdyż po prostu brak mi informacji na temat poprzednich szkoleniowców Polonii. Jeżeli ktoś takowe posiada to proszę o samodzielne uzupełnienie szablonu, lub podanie tych informacji mi. MaPet92 (dyskusja) 16:35, 26 lut 2011 (CET)

  Centrum Informacji Kulturalnej w Łodzi – fundacja stawiająca sobie jako cel swojej działalności gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat inicjatyw, działań i wydarzeń kulturalnych, które odbywają się na terenie Łodzi. W CIKu sprzedawane są również bilety na wydarzenia kulturalne, odbywające się na terenie całego kraju. Filtry informacji to systemy informacyjne, które działając w sposób ciągły ze strumieniem dokumentów eliminują dokumenty irrelewantne na podstawie profili wyrażających stałe w czasie potrzeby informacyjne użytkowników. Przedmiotem zainteresowania filtrów są jednostki informacji, które powyżej zostały określone mianem dokumentów. Dokument jest tutaj rozumiany bardzo szeroko, jako treść mająca znaczenie dla odbiorcy, którą można mu zaprezentować.

  Sztafaż (niem. Staffage od ausstaffiere, przyozdabiać) – postacie ludzkie i zwierzęta oraz dodatkowe, poboczne wątki lub motywy ożywiające kompozycję dzieła artystycznego, nieodciągające jednak uwagi odbiorcy od głównej treści dzieła.

  Dodano: 05.10.2010. 16:49  


  Najnowsze