• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowy Kongres Inżynierii Uderzeniowej ISIE 2010

  04.07.2010. 01:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  170 specjalistów z Polski, Chin, Japonii, Rosji, Korei, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Izraela, Ukrainy, USA i innych krajów weźmie udział w rozpoczynającym się 4 lipca w Warszawie czterodniowym, międzynarodowym kongresie inżynierii uderzeniowej.

  Inżynieria uderzeniowa to współczesna dziedzina inżynierii zajmującej się badaniem konstrukcji i zachowania się materiałów konstrukcyjnych poddanych obciążeniom dynamicznym - uderzeniowym, udarowym i wybuchowym. W jej skład wchodzą m.in. takie zagadnienia jak systemy pochłaniania energii, systemy odporności uderzeniowej, procesy szybkiego formowania się nowych materiałów poddanych wybuchom itp. Podczas kongresu omawiane będą eksperymentalne, teoretyczne i komputerowe aspekty tych i podobnych im procesów.

  Podczas kongresu zostanie wygłoszonych 7 wykładów zaproszonych, w tym dwa z Chin, po jednym z Japonii, Izraela, Hiszpanii i Polski (WAT) oraz 74 referaty podczas sesji ustnych i 61 referatów podczas sesji plakatowych.

  Honorowy patronat nad kongresem objął rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk. W skład Narodowego Komitetu Naukowego ISIE2010, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jerzego Gawineckiego z WAT wchodzą profesorowie z polskich placówek naukowych zajmujących się problematyką inżynierii uderzeniowej z WAT, Akademii Marynarki Wojennej, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Kieleckiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także prof. A. Rusinek (Metz, Francja), prof. E. Markiewicz (Valenciennes, Francja ) i T. Wierzbicki (MIT, USA).

  Międzynarodowy Komitet Naukowy, pod kierunkiem prof. dr inż. Wiliama Stronga z Uniwersytetu Cambridge (Anglia) tworzą profesorowie z uniwersytetów w Rosji, Norwegii, Czech, Japonii, Południowej Korei, Belgii, Francji, USA, Indii, Niemiec, Izraela, Ukrainy, Sinapuru, Hong Kongu i Chin.

  Jak informuje dr Leopold Kruszka z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, a jednocześnie współprzewodniczący komitetu organizacyjnego Kongresu - obecna, siódma już jego edycja jest kontynuacją poprzednich, poświęconych szeroko pojętej tematyce inżynierii uderzeniowej, gdzie prezentowany jest aktualny postęp badań podstawowych w tej dziedzinie wraz z zastosowaniami przemysłowymi. Poprzednie kongresy, odbywające się cyklicznie co trzy lata na przemian w Europie i w Azji, miały miejsce w 1992 r. Sendai (Japonia), w 1994 r. Pekinie (Chiny),w 1998 r. Singapurze, w 2001 r. Kumamoto (Japonia), w 2004 r. Cambridge (Anglia) i w 2007 r. Daejeon (Południowa Korea).

  Komitetem koordynującym kongresy inżynierii uderzeniowej jest Japoński Komitet Narodowy ISIE z prof. Takashi Yokoyama z Okayama University of Science. Czynny udział w koordynacji kongresów na terenie Europy bierze Uniwersytet w Cambridge na czele z prof. Williamem Stronge. Obaj profesorowie uczestniczą w ISIE2010.

  Kolejny kongres ISIE odbędzie się w roku 2013 w Tokio.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Henryk Matyja (ur. 24 marca 1923, zm. 15 marca 2001) – polski naukowiec, prof. zw. dr inż., specjalista w zakresie materiałoznawstwa, materiałów amorficznych i ultradrobnoziarnistych, wykładowca Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Zygmunt Andrzej Mierczyk (ur. 1956 ) – polski fizyk, specjalista inżynierii materiałowej, optoelektroniki, w tym techniki laserowej, gen. bryg. prof. dr hab. inż., wykładowca akademicki, komendant-rektor Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (WAT) od 2008 r., do chwili obecnej. prof.zw.dr hab.inż. Bogdan Mizieliński - urodził się 4 marca 1938r. W Warszawie. Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej ukończył w 1965 roku. Rozpoczyna karierę naukową uzyskując kolejno: w 1975r – tytuł doktora, w 1984r – doktora habilitowanego a w 2001 tytuł profesora i w 2007r profesora zwyczajnego PW.

  Prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Drzymała (ur. 25 lipca 1936 w Urzędowie, zm. 16 lutego 2012) – polski profesor zwyczajny nauk technicznych. W latach 1975-1978 dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w latach 1978–1981 Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem AGH, od 1992 kierownik Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - jeden z najstarszych wydziałów Politechniki Gdańskiej. W obecnej formie powstał w roku 2004, wskutek połączenia Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.

  Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej - jeden z 6 wydziałów Politechniki Opolskiej powstały w 2010 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji poprzez wyodrębnienie z jego struktur Instytutu Innowacyjności Procesów i Produktów,, który połączył się z Wydziałem Edukacji Technicznej i Informatycznej tworząc Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wytrzymałość materiałów – dziedzina wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej zajmująca się opisem zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych i konstrukcjach poddanych zewnętrznym obciążeniom.

  Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej – jednostka organizacyjna Politechniki Warszawskiej, prowadząca działalność naukowo-dydaktyczną w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej; został utworzony w 1991 roku w wyniku przekształcenia Instytutu Inżynierii Chemicznej, który funkcjonował na prawach Wydziału od roku 1973 (od 1986 roku jako Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej). Siedziba Wydziału znajduje się przy ul. Waryńskiego 1 w Warszawie. Rudolf Michałek (ur. 1 lutego 1941 w Pewelce) – prof. dr hab. inż., dr h.c. multi, profesor zwyczajny, specjalista w zakresie inżynierii rolniczej, uczony, dydaktyk i organizator nauki. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. W latach 1985-1989 poseł na Sejm PRL IX kadencji z ramienia ZSL. Jest kierownikiem Katedry Inżynierii Rolniczej i Informatyki na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

  Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej – jeden z czterech wydziałów Politechniki Koszalińskiej, będący jednostką naukowo-dydaktyczną znajdującą się przy ulicy Śniadeckich 2 w Koszalinie. Jednostka powstała w 1968 roku. Dziekanem jest prof. dr hab. Kazimierz Szymański.

  Maszynoznawstwo mechaniczne - jedna z podstawowych dziedzin wiedzy inżynierii mechanicznej zajmująca się nauką projektowania i eksploatacji maszyn tradycyjnie będących domeną inżynierii mechanicznej:

  Tomasz Adam Ciach (ur. 22 września 1965 w Rykach) – polski inżynier chemik, nanotechnolog, biolog. Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Założyciel Laboratorium Inżynierii Biomedycznej. Założyciel firmy NanoVelos. Wydział Inżynierii Środowiska – to wydział Politechniki Warszawskiej z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 20. Wydział znajduje się w południowej części głównego terenu Politechniki Warszawskiej. Pod obecną nazwą jest znany od roku 1993 (wcześniej: Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej powstały w 1961 roku z połączenia wydziałów Budownictwa Wodnego i Inżynierii Sanitarnej).

  Society for the Advancement of Material and Process Engineering (SAMPE) – amerykańskie stowarzyszenie zawodowe grupujące specjalistów w zakresie inżynierii materiałowej i inżynierii procesów założone w 1944 roku. Siedziba stowarzyszenia znajduje się w mieście Covina w Kalifornii; organizacja działa na całym świecie, m.in. w Europie, Japonii i Chinach.

  Dodano: 04.07.2010. 01:19  


  Najnowsze