• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mitochondria - od sygnałowania do choroby, Lizbona, Portugalia

  25.01.2013. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5 - 7 maja 2013 r. w Lizbonie, Portugalia, odbędzie się sympozjum pt. "Mitochondria - od sygnałowania do choroby" (Mitochondria: from Signaling to Disease).

  Pierwsze badania nad mitochondriami koncentrowały się na ich roli bioenergetycznej, niemniej teraz naukowcy doceniają wagę tych organelli w szerokim zakresie funkcji komórkowych i sygnałowania. Opracowanie nowych modeli zwierzęcych, podejścia oparte na systemach oraz techniki dynamicznego obrazowania okazują się mieć zasadnicze znaczenie w odkrywaniu wagi i złożoności zachowań mitochondriów.

  Sympozjum poświęcone będzie analizie mitochondriów z perspektywy biologii komórki, mechaniki i choroby. Zgromadzi biologów z rozmaitych dyscyplin, ułatwiając wszechstronną dyskusję nad wyłaniającymi się tematami w biologii mitochondriów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Choroby demielinizacyjne – wszelkie choroby układu nerwowego, w których dochodzi do uszkodzenia osłonek mielinowych nerwów. Utrudnia to przewodzeniu sygnałów w zajętych nerwach, co prowadzi do pogorszenia w zakresie czucia, ruchu, postrzegania i innych funkcji w zależności od nerwów, które są zajęte. Choroby mitochondrialne – choroby genetyczne wynikające z zaburzeń w funkcjonowaniu i strukturze mitochondriów. Objawy chorób mitochondrialnych związane są zwykle z tkankami o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym np. mięśniami szkieletowymi lub układem nerwowym, i zazwyczaj obejmują miopatie, encefalopatie oraz neuropatie. Szacuje się, że na choroby mitochondrialne zapada 1 na 15 000 osób. Przetwarzanie sygnałów zajmuje się wykonywaniem pewnych operacji na sygnałach oraz interpretacją tychże sygnałów.

  Sygnał cyfrowy – sygnał, którego dziedzina i zbiór wartości są dyskretne. Jego odpowiednikiem o ciągłej dziedzinie i ciągłym zbiorze wartości jest sygnał analogowy. Znaczenie tego terminu może odnosić się do: Sygnał analogowy – sygnał, który może przyjmować dowolną wartość z ciągłego przedziału (nieskończonego lub ograniczonego zakresem zmienności). Jego wartości mogą zostać określone w każdej chwili czasu, dzięki funkcji matematycznej opisującej dany sygnał. Przeciwieństwem sygnału analogowego jest sygnał skwantowany, nazywany również dyskretnym (w szczególności: cyfrowym).

  Pelomyxa – rodzaj pełzaków należących do supergrupy Amoebozoa. Gatunki należące do tej rodziny cechują się brakiem mitochondriów, aparatu Golgiego. Rolę tych organelli komórkowych w organizmie tych ameb pełnią bakterie endosymbiotyczne. Piotr Słonimski (ur. 9 listopada 1922 w Warszawie, zm. 25 kwietnia 2009 w Paryżu) – francuski genetyk polskiego pochodzenia, pionier badań nad genetyką mitochondriów.

  Sygnał diagnostyczny jest to sygnał, którego przebieg zmian wartości wielkości fizycznej charakteryzuje się tym, że przenosi w przestrzeni i w czasie wiadomości o stanach badanego obiektu. Na ogół tylko niektóre cechy sygnału diagnostycznego zawierają wiadomości. Są to czynne tego sygnału zwane parametrami sygnału. Sygnał diagnostyczny jest to zmienna wyjściowa, której parametry muszą spełniać następujące warunki: czułość, jednoznaczność, stabilność jak największej wiadomosci. Analiza częstotliwościowa – stosuje się ją do określenia składowych częstotliwościowych zawartych w przebiegu czasowym funkcji. W bardzo znacznym stopniu stosowana jest ona w przetwarzaniu sygnałów. Przedstawienie sygnału w dziedzinie częstotliwości nazywane jest widmem sygnału.

  Sygnał drogowy – sygnał obowiązujący w ruchu drogowym, którego znaczenie i zakres obowiązywania określone jest w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. Sygnały drogowe sytuowane są po stronie prawej, lewej, nad bądź na jezdni. Dzielą się na:

  Sygnał zastępczy, Sz - to kolejowy sygnał wzrokowy stosowany do wydania zezwolenia na jazdę w szczególnych sytuacjach, takich jak:

  Dyskusja wikiprojektu:Biologia/Choroby pasożytnicze: Wikipedysta:The boss zauważył że mamy Kategoria:Choroby pasożytnicze a w niej Kategoria:Choroby pasożytnicze zwierząt co jest nie zgodne z Wikipedia:Antropocentryzm. Rodzi nam się tu pytanie do botaników: Czy potrzebna będzie Kategoria:Choroby pasożytnicze roślin? Sygnał okresowo zmienny – pojęcie stosowane w elektronice, telekomunikacji, elektrotechnice, akustyce, automatyce, fizyce i innych dziedzinach nauki i techniki. Oznaczające sygnał zależny od czasu, którego wartości powtarzają się w ustalonych odstępach czasu będących wielokrotnościami pewnego czasu zwanego okresem. Sygnał okresowo zmienny można opisać okresową funkcją matematyczną.

  LVDS (ang. Low-Voltage Differential Signaling) - technika przesyłania sygnałów elektrycznych za pomocą niskonapięciowego sygnału różnicowego w symetrycznych kablach miedzianych. Choroby zwierząt, podobnie jak choroby ludzi, mogą mieć różną etiologię, od zakaźnych, wirusowych począwszy, a na zwyrodnieniowych czy autoagresyjnych skończywszy. Większość chorób zwierzęcych jest ściśle przypisana do jakiegoś taksonu, istnieją jednak również takie, które łatwo przenoszą się między grupami zwierząt. Zdarza się, że niektóre z tych chorób atakują człowieka, zwane są wówczas zoonozami.

  Dodano: 25.01.2013. 15:49  


  Najnowsze