• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nagroda za innowacyjność EARTO 2012, Bruksela, Belgia

  23.11.2012. 21:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 4 grudnia 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się ceremonia przyznania "Nagrody za innowacyjność EARTO 2012" (EARTO Innovation Prize 2012).

  Nagroda za innowacyjność EARTO jest przyznawana - w drodze otwartego konkursu rozstrzyganego przez niezależne jury - członkowi EARTO w uznaniu jego wkładu w innowacyjność o znaczącym oddziaływaniu ekonomicznym i/lub społecznym.

  W tym roku ceremonia zostanie połączona z publikacją raportu, który stowarzyszenie EARTO zamówiło w Technopolis Group. W raporcie, poświęconym głównie odpowiedniemu udziałowi inwestycji publicznych w badaniach "podstawowych" i "stosowanych", podkreślono potrzebę systemowej perspektywy na innowacje z właściwą przestrzenią zarówno dla badań motywowanych ciekawością poznawczą, jak i prac zadaniowych. Z tej perspektywy rola rządu nie ogranicza się jedynie do finansowania badań, lecz polega też na zapewnianiu efektywnego funkcjonowania powiązań między różnymi podmiotami i pionami w ramach systemu innowacyjności. Istnieje nadzieja, że raport wpłynie na dyskusje nad programem Horyzont 2020.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejski Ranking Innowacyjności (The European Innovation Scoreboard) jest to ranking mierzący i porównujący poziom innowacyjności w państwach członkowskich Unii Europejskiej Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (skrót INT) – stała komisja sejmowa zajmująca się sprawami innowacyjności, informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Komisja została powołana do życia 29 października 2010.

  Tadeusz Baczko (ur. 1948 w Warszawie) – profesor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Profesor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. W latach 2002-2004 dyrektor Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN. Mikroekonomista. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z transformacją polskiej gospodarki oraz jej innowacyjnością i innowacyjnością polskich przedsiębiorstw. Węże – nagroda przyznawana najgorszym polskim filmom. Została wymyślona przez krytyków filmowych Kamila Śmiałkowskiego, Krzysztofa Spóra i Konrada Wągrowskiego w 2012 roku. Pierwsza ceremonia odbyła się 1 kwietnia 2012 roku. Nagrody te przyznaje specjalnie powołana Akademia składająca się z krytyków i pasjonatów kina.

  S3 Graphics Co., Ltd. - firma produkująca układy graficzne, znana z produktów S3 Trio, S3 Virge, S3 Savage, S3 DeltaChrome/Unichrome oraz innowacyjności, twórca technologii kompresji tekstur S3TC. Upełnomocnienie pracowników (ang. empowerment) - to proces w którym pojedyncze jednostki biznesu lub zespoły pracownicze, zostają upełnomocnione i same określają zakres swoich: obowiązków i zadań. Same kontrolują się oraz wyznaczają horyzont swoich działań w firmie. Prowadzi to do powstawania płaskich struktur w firmie, a także sprzyja elastyczności i innowacyjności. W takich warunków naczelne kierownictwo spełnia jedynie funkcję centrum strategicznego i zapewnia specjalistyczne wsparcie.

  Aktywna polityka przemysłowa (pozytywna, ofensywna) polega na pobudzaniu wzrostu innowacyjności, przemian strukturalnych w przemyśle oraz podnoszeniu efektywności i konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw przemysłowych, a także na zaangażowaniu państwa w pomoc w badaniach nad rozwojem nowych technologii. Działania ofensywne są ukierunkowane na czynnikowo-produktową restrukturyzację przemysłu, obejmującą wycofywanie się z produkcji nieefektywnej oraz promowanie nowoczesnych dziedzin przemysłu, gałęzi i branż zaawansowanej techniki, które wywierają korzystny wpływ na całą gospodarkę (na przykład procesy pozwalające na zmniejszenie zużycia energii czy surowców, chroniące środowisko naturalne). Udział władz publicznych w prowadzeniu aktywnej polityki przemysłowej przejawia się także w finansowaniu badań naukowych, ułatwianiu przenikania innowacji technicznych między gałęziami przemysłu, zapewnianiu dopływu odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, rozwoju infrastruktury, dostawach urządzeń i komponentów oraz podejmowaniu programów restrukturyzacyjnych całych gałęzi. 37. ceremonia wręczenia francuskich nagród filmowych Cezarów za rok 2011, odbyła się 24 lutego 2012 roku w Théâtre du Châtelet w Paryżu. Dnia 27 stycznia 2012 roku ogłoszono nominacje do nagród.

  Beringen – gmina miejska w północno-wschodniej Belgii, w jej flamandzkiej części, w prowincji Limburgia. Liczba ludności: 43 555 (2012), powierzchnia: 78,30 km².

  Eerste klasse (2011/2012) jest 109. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach bierze udział 16 zespołów. Sezon rozpoczął się 29 lipca 2011, a zakończy się w maju 2012, po rozegraniu ostatnich meczów rundy barażowej. Tytułu broni drużyna KRC Genk.

  Air Command and Control System (ACCS) – tworzony dla potrzeb państw-członków NATO system obrony powietrznej szczebla taktycznego. Planuje się budowę systemów stacjonarnych i mobilnych. Planowany termin oddania systemu do użytku to 2010-2012 r. Realizację systemu z ramienia NATO nadzoruje agencja NACMA (NATO ACCS Management Agency) ulokowana przy Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Od 1999 roku Polska uczestniczy w tym programie, planując zainstalowanie 2 stacjonarnych stanowisk dowodzenia szczebla taktycznego. Pierwsze z tych stanowisk ma być oddane do operacyjnego wykorzystania w 2010 roku, drugie około 2012 roku, o ile znajdą się fundusze na jego implementację. Stanowiska te będą stanowiły trzon systemu obrony powietrznej Polski po roku 2014. Od 1 lipca 2012 agencja NACMA została włączona do agencji NCIA. Fedora (do wersji 6 Fedora Core, niekiedy nieprawidłowo określana jako Fedora Linux) – nazwa następcy wolnej dystrybucji Red Hat Linux rozwijanej przez Fedora Project i finansowanej głównie przez Red Hat. Twórcy Fedory stawiają na innowacyjność, dlatego też kolejne wydania pojawiają się często i zawierają najnowsze dostępne oprogramowanie, nawet jeśli prace nad stabilną wersją nie zostały jeszcze ukończone. Z tego powodu oraz faktu ścisłego powiązania z Red Hatem, często lecz niesłusznie Fedorę określa się mianem "poligonu Red Hata". W czerwcu 2005 utworzono Fundację Fedora, mającą w zamierzeniu koordynować prace nad Fedorą w większym stopniu, niezależnie od Red Hata.

  15. ceremonia wręczenia Orłów za rok 2012 odbyła się 4 marca 2013 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie. Ogłoszenie nominacji nastąpiło 7 lutego br. Polskie Nagrody Filmowe zostały wręczone w 18 kategoriach. Laura van den Bruel, znana również pod pseudonimem Iris lub Airis (ur. 19 stycznia 1995 roku w Morkhoven) - belgijska wokalistka, reprezentanka Belgii podczas 57. Konkursu Piosenki Eurowizji z utworem „Would You?” w 2012 roku.

  100 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Europy w Pływaniu 2012. Konkurencja została rozegrana między 26 a 27 maja 2012, wzięło w niej udział 48 zawodników z 26 państw.

  Dodano: 23.11.2012. 21:17  


  Najnowsze