• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nanokompozyty skleroproteinowe na potrzeby zindywidualizowanych biostruktur i urządzeń, Kreta, Grecja

  03.07.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 7 - 12 października 2012 r. na Krecie, Grecja, odbędzie się konferencja pt. "Nanokompozyty skleroproteinowe na potrzeby zindywidualizowanych biostruktur i urządzeń" (Fibrous Protein Nanocomposites for Tailored Hybrid Biostructures and Devices).

  Fibrylarne obiekty nanostrukturalne spotkały się ze znacznym zainteresowaniem w kontekście wbudowywania ich w nano i mikrourządzenia przyszłych generacji o obiecujących zastosowaniach przemysłowych. Nanorurki węglowe były przedmiotem bardzo intensywnych prac badawczych, jednak mają one swoje ograniczenia wynikające z wymaganych ekstremalnych warunków produkcji i jej kosztów.

  Nanowłókna na bazie białek i peptydów stanowią atrakcyjną alternatywę, ponieważ można je składać w umiarkowanych warunkach, są mniej kosztowne w produkcji i łatwiej konfigurowalne. Nanowłókna elektroprzędzone umożliwiają również wszechstronne projektowanie, łatwość produkcji i zróżnicowane zastosowania. Dziedziny nanoelektroniki i nanomedycyny mogą ostatecznie znaleźć szeroki zakres zastosowań dla obydwu rodzajów nanowłókien.

  Konferencja poświęcona będzie najnowszym projektom, syntezie i parametrom hybrydowych bio-nano-materiałów i urządzeń do zastosowań w elektronice i nanomedycynie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi. Kategoria wytrzymałości udarowej - jest to podział w celu wyodrębnienia różnych stopni dyspozycyjności urządzeń z punktu widzenia wymagań dotyczących ciągłości ich pracy i dopuszczalnego ryzyka uszkodzeń. Dobierając poziomy wytrzymałości udarowej urządzeń można osiągnąć koordynację izolacji w całej instalacji, redukując ryzyko uszkodzeń do dopuszczalnego poziomu, stanowiącego podstawę ograniczenia przepięć. EITT (EIB/KNX Interworking Test Tool) - program do testowania zgodności urządzeń magistralnych ze standardem komunikacji systemu EIB/KNX, wykorzystywany przede wszystkim przez producentów takich urządzeń do testowania aplikacji oraz certyfikacji. Oprogramowanie EITT pozwala na przykład na wysyłanie wadliwych telegramów, co daje możliwość sprawdzenia odporności urządzeń na tego rodzaju niekorzystne zjawiska, mogące wystąpić w realnie funkcjonującej sieci sterowania. Mozliwe jest również sprawdzenie zgodności aplikacji urządzeń ze standardami ESI.

  Grupa Famur S.A. − pierwszy pod względem wielkości w Polsce przed Grupą KOPEX S.A. producent maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego: górnictwa głębinowego i odkrywkowego oraz wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Produkuje również maszyny i urządzenia na potrzeby kolei oraz przemysłu cementowego. Grupa Famur S.A. specjalizuje się w produkcji kombajnów ścianowych z napędem elektrycznym lub hydraulicznym, które charakteryzują się budową modułową oraz możliwością zabudowy różnych typów ramion z silnikami o dużej mocy. ZPUE S.A. (Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz SA) – firma z siedzibą we Włoszczowie (województwo świętokrzyskie), producent urządzeń elektroenergetycznych, takich jak kontenerowe stacje transformatorowe, rozdzielnice średniego i niskiego napięcia itp.

  Minibasen (także: spa, minibasen spa, whirlpool, jacuzzi, hot tub) – termin branżowy, stosowany w odniesieniu do urządzeń większych, niż typowe wanny z hydromasażem. Dotyczy on kilku rodzajów wieloosobowych urządzeń o zastosowaniu rekreacyjnym, a nawet terapeutycznym. Stacja ruchoma (abonencka) MS, (ang. Mobile Station) to niezbędne wyposażenie do dostępu do usług telekomunikacyjnych GSM PLMN (Public Land Mobile Network – sieć publiczna lądowej łączności ruchomej). Pojęcie to dotyczy ruchomych urządzeń końcowych i może również dotyczyć wyposażenia urządzeń końcowych i przystawek do tych urządzeń. Niektóre z rozwiązań stosowanych konfiguracji znajdują swoje odbicie w oznaczeniach klas stacji ruchomych.

  Włókna łykowe – różnią się od włókien drewna tym, że zawsze mają jamki proste, chociaż jamki mogą mieć kontury zarówno koliste jak i wąskie. Na ogół włókna łyka osiągają większą długość niż włókna drewna. Ich błony drewnieją z wiekiem i możemy spotkać wszystkie stopnie ich przemian od błon z celulozy aż do zupełnie zdrewniałych. Włókna niektórych roślin zamierają, gdy osiągną pełny rozwój, wtedy wypełnione są wodą i powietrzem. Pełnią wówczas rolę komórek wzmacniających. U niektórych roślin włókna mają grube ścianki i są bardzo długie np. u lnu, konopi i używane są do celów przemysłowych. Powstały prawdopodobnie z komórek parenchymatycznych na co wykazuje obecność w ich błonach jamek prostych. Synapse Network Appliance Protocol (SNAP) - jest to protokół komunikacyjny opracowany i rozwijany w firmie Synapse. Stanowi podstawę dla zintegrowanego standardu sieci bezprzewodowych dostarczanego przez tą firmę, a przeznaczonego dla komunikacji między urządzeniami elektronicznymi. SNAP i rozwiązania oferowane przez Synapse mogą być stosowane w przypadkach, w których zachodzi potrzeba koordynowania pracy wielu urządzeń i wymiany danych między nimi bez zaangażowania w ten proces człowieka, np. budynki inteligentne, systemy alarmowe, koordynacja pracy urządzeń przemysłowych, monitoring urządzeń medycznych itd. Rozwiązania dostarczane przez Synapse są niedrogie we wdrożeniu, proste w instalacji i obsłudze. Do zarządzania siecią stworzone jest odpowiednie oprogramowanie administracyjne Synapse Portal. Aby zaprogramować urządzenia połączone w sieć nie jest konieczna wiedza na temat samego jej działania. Ciągłe monitorowanie również nie jest konieczne, wystarczy aby administrator wyposażony w komputer z aplikacją Synapse Portal tymczasowo podłączył się do sieci i wprowadził pożądane instrukcje określające pracę urządzeń wewnątrz sieci.

  Urządzenie upustowe – to w hydrotechnice element budowli hydrotechnicznej, umożliwiające przeprowadzenie wód przez stopień wodny oraz regulację wielkości przepływu. Na jednym stopniu piętrzącym często stosuje się różne urządzenia upustowe. Zestaw urządzeń upustowych dla danego stopnia wodnego projektuje się tak, aby mogły przeprowadzić określoną wielkość przepływu, tj. przepływu powodziowego o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. Część urządzeń upustowych danego stopnia powinna zapewniać możliwość przeprowadzenia różnych ciał stałych, np. kry lodowej, śryżu czy innych pływających przedmiotów, a także rumowiska (upusty płuczące). Ponadto stosuje się urządzenia upustowe umożliwiające całkowite opróżnienie zbiornika. Urządzenia upustowe mogą być wyposażone w zamknięcia lub być urządzeniami bez zamknięć eksploatacyjnych. Stosowane są następujące podstawowe rodzaje urządzeń upustowych:

  Lightning – złącze firmy Apple służące do podłączania urządzeń korzystających z systemu iOS 6, zaprezentowane 12 września 2012 roku wraz z premierą iPhone 5 i nowej linii iPodów. Używając zaledwie 8 pinów, zamiast trzydziestu, Lightning jest o wiele bardziej smukły, mały, a przede wszystkim jest to złącze dwustronne, co za tym idzie nie da się go błędnie podłączyć. Mimo to nie jest palindromem, układ elektroniczny rozpoznaje błędne umieszczenie i zamienia sygnały. Choć jest niekompatybilne z poprzednim złączem, dostępna jest przejściówka na złącze 30-stykowe. Lightning jest aktualnie używany w urządzeniach iPhone 5, iPod touch (piątej generacji), iPod nano (siódmej generacji), iPad (czwartej generacji) i iPad mini.

  Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab Spółka Akcyjna – polskie przedsiębiorstwo informatyczne, specjalizujące się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji kas i drukarek fiskalnych, urządzeń i systemów kasowych, peryferii i akcesoriów służących do rejestracji i zarządzania sprzedażą. Od 1998 notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przetwarzanie bez granic (ang. pervasive computing lub ubiquitous computing), także przetwarzanie rozpowszechnione - pojęcie ilustrujące użycie urządzeń komputerowych we wszystkich możliwych dziedzinach życia, szczególnie zastosowanie urządzeń mobilnych, jak telefony komórkowe, komputery przenośne, PDA i inne, oraz sieci bezprzewodowych. Pojęcie to jest także rozszerzane na zastosowanie urządzeń, o których obecności lub przynajmniej zasadach działania, zwykły użytkownik nie wie, jak procesory wbudowane w wiele urządzeń codziennego użytku.

  Alfred Kärcher GmbH & Co. KG - (lepiej znana pod marką Kärcher) jest globalnie działającą niemiecką firmą rodzinną z siedzibą w Winnenden koło Stuttgartu, znaną z produkcji urządzeń i systemów czyszczących, a zwłaszcza urządzeń wysokociśnieniowych. Firma Kärcher jest obecna w 47 krajach świata. Przemysł maszynowy - jest to produkcja maszyn i sprzętu ciężkiego, zwykle na potrzeby innych gałęzi przemysłu. Przemysł maszynowy jest gałęzią przemysłu ciężkiego. Do przemysłu maszynowego nie zalicza się zwykle produkcji pojazdów, statków, urządzeń AGD, oraz przemysłu zbrojeniowego.

  Dodano: 03.07.2012. 16:37  


  Najnowsze