• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy ERBN odkryli na Saharze zaginioną cywilizację

  09.11.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Finansowany ze środków unijnych zespół archeologów odnalazł pozostałości zaginionej cywilizacji saharyjskiej w jednej z najsurowszych części afrykańskiej pustyni. Odkrycie stanowi dorobek projektu TRANS-SAHARA (Tworzenie się państwa, migracja i handel na środkowej Saharze (1000 r. p.n.e. - 1500 r. n.e.)), który otrzymał grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) dla doświadczonych naukowców o wartości 2,42 mln EUR z budżetu Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Naukowcy z Uniwersytetu w Leicester, Wlk. Brytania, wykorzystali obrazowanie satelitarne do odkrycia nowych dowodów na zaginioną cywilizację w libijskiej części pustyni. Znaleźli ponad 100 ufortyfikowanych wsi i gospodarstw na planie przypominającym zamek oraz wiele miast. Większość z nich datuje się na okres od 1 r. n.e. do 500 r. n. e.

  Zdaniem naukowców, owe "zaginione miasta" zostały zbudowane przez Garamantów - saharyjski lud berberyjski, który założył królestwo na terenie współczesnej Libii. Eksperci sugerują, że lud ten był bardziej zaawansowany kulturowo i historycznie oraz miał większe znaczenie niż podawały wcześniej starożytne źródła.

  Zespół z Leicester odkrył pozostałości kompleksów przypominających zamki z cegły mułowej, których ściany wznosiły się na wysokość 4 metrów. Ale to jeszcze nie wszystko, naukowcy znaleźli ślady domostw, kopców cmentarnych, powiązane systemy polowe, studnie i zaawansowane systemy nawadniania. Badania na miejscu przeprowadzone kilka miesięcy temu potwierdziły przedislamskie datowanie i zachowanie tych obiektów.

  Wypowiadając się na temat finansowania projektu profesor Henrietta L. Moore, Dziekan Wydziału Antropologii Społecznej Williama Wyse'a Uniwersytetu Cambridge i członkini Rady Naukowej ERBN, stwierdziła: "Jesteśmy w ERBN niezwykle dumni z finansowania doskonałych naukowców takich jak archeolog David Mattingly i jego zespół. Kiedy ERBN przyznała mu grant dla doświadczonych naukowców byliśmy zdecydowanie przekonani, że ten projekt ma potencjał do dalszego przesunięcia granic wiedzy i będzie nieodzowny dla poznania dziedzictwa kulturowego Libii. Wtedy sprawy przybrały dramatyczny obrót wraz z powstaniem przeciwko Kadafiemu, które zmusiło naukowców do opuszczenia kraju."

  Co prawda powstanie przeciwko reżimowi Muammara Kadafiego przerwało prace profesora Mattingly i jego zespołu, niemniej profesor Moore zauważa, że naukowiec powróci do Libii, kiedy tylko to będzie możliwe, aby z tym samym zapałem kontynuować badania w terenie. "Jesteśmy przekonani, że profesor będzie kontynuować swoje ważne poszukiwania wyjątkowych skarbów archeologicznych w tym regionie."

  Kierownik projektu, profesor Mattingly, powiedział: "To tak, jak gdyby ktoś przyjechał do Anglii i nagle odkrył wszystkie średniowieczne zamki. Te osiedla pozostawały niezauważone i nieodnotowane za czasów reżimu Kadafiego."

  Dr Martin Sterry, również z Uniwersytetu w Leicester, który kierował większą częścią analizy obrazów i interpretacji stanowisk dodaje: "Obrazowanie satelitarne dało nam możliwość objęcia większego regionu. Dowody sugerują, że klimat nie zmieniał się na przestrzeni lat i możemy zaobserwować, że ta niegościnna kraina, w której brak opadów deszczu, była kiedyś niezwykle gęsto zabudowana i uprawiana. To całkiem wyjątkowe krajobrazy starożytne zarówno pod względem rozmaitości cech, jak i jakości zachowania."

  Wyniki podważają wcześniejsze przekonanie, że Garamantowie byli barbarzyńskimi nomadami, którzy przysparzali jedynie kłopotów za czasów Cesarstwa Rzymskiego. "Tak naprawdę reprezentowali wysoki poziom cywilizacji, żyjąc w dużych, ufortyfikowanych osiedlach, głównie jako rolnicy w oazach" - wyjaśnia profesor Mattingly. "To było zorganizowane państwo z miastami i wioskami, językiem pisanym i nowoczesnymi technologiami. Garamantowie byli pionierami w budowaniu oaz i otwarciu handlu transsaharyjskiego."

  Ten projekt i dokonane w jego ramach odkrycia pomagają w otwarciu drogi do nowego początku Libii i jej narodu oraz jego zaangażowania we własną historię. "To nowy początek dla starożytności Libii i szansa dla Libijczyków, by zainteresować się własną, przez długi czas tłumioną historią" - podkreśla profesor Mattingly. "Są to pierwsze miasta w Libii, które nie były kolonialnym brzemieniem narzuconym przez ludy śródziemnomorskie, takie jak Grecy czy Rzymianie. Garamantowie powinni znaleźć się w centrum tego, czego uczniowie libijscy będą się uczyć o swojej historii i dziedzictwie."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konflikt wewnętrzny w Libii - jeden z efektów długofalowych wojny domowej w Libii z 2011. Po obaleniu reżimu Muammara al-Kadafiego, nowe władze libijskie nie były w stanie powołać zjednoczonych sił zbrojnych oraz rozbroić milicji, które walczyły z lojalistami Kadafiego w czasach wojny domowej. Ponadto upadek Kadafiego wzniecił konflikty między skłóconymi od lat plemionami na południu kraju. Garamantowie – północnoafrykański lud berberyjski wywodzący się prawdopodobnie z południowej Libii, żyjący w okresie od około V w. p.n.e. do 2 poł. VII w. n.e. na obszarach dzisiejszej Sahary, na ziemiach zwanych obecnie Fazzan. Garamantowie byli przodkami współczesnego ludu Tuaregów, żyjącego na tych samych terenach. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Ghat (arab. غات) - miasto w południowo-zachodniej Libii, w oazie na Saharze w pobliżu granicy z Algierią, ośrodek administracyjny gminy Ghat. Pierwotnie tuareskie miasto było w przeszłości ważnym przystankiem na trasie karawan kupieckich. Współcześnie Ghat przyciąga wielu turystów ze względu na malowidła naskalne na pobliskiej pustyni Tadrart Akakus, a także spektakularne krajobrazy libijskiej pustyni. Siłami opozycji w Libii lub siłami rebelianckimi – nazywa się ugrupowania prowadzące walkę z rządem Muammara al-Kaddafiego. Zalicza się do nich m.in. organizacje prowadzące walkę zbrojną z reżimem, libijskich dyplomatów, który już nie wspierają Kaddafiego i kierowanego przez niego rządu oraz wojskowych, którzy przeszli na stronę protestujących.

  Quid (ang. Quasi Universal Intergalactic Denomination) – waluta stworzona na potrzeby turystyki kosmicznej przez naukowców z National Space Centre Uniwersytetu w Leicester. Ned Ludd był prawdopodobnie wyimaginowanym przywódcą ruchu luddystów, którzy na początku XIX wieku protestowali przeciwko rzeczywistości cywilizacji przemysłowej, niszcząc maszyny przędzalnicze. Chociaż nie odnaleziono dowodów na jego istnienie, zakłada się, że urodził się w Anstey niedaleko Leicester jako Ned Ludlam lub Edward Ludlam; przez zwolenników nazywany King Ludd lub Captain Ludd. Wydarzenie, które inspirowało późniejszych luddystów, polegające na zniszczeniu krosien przez Ludda, młodego tkacza, miało miejsce prawdopodobnie około 1779.

  Adam Ziółkowski (ur. 1951) - polski historyk starożytności, profesor nadzwyczajny na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Historii Starożytnej) oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Historii Kościoła). Tłumacz, autor podręczników szkolnych i akademickich. W 1993 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy pt. The Temples of Mid-Republican Rome and Their Historical and Topographical Context (książka została opublikowana w Rzymie rok wcześniej). Zainteresowania badawcze profesora Ziółkowskiego skupiają się m.in. na zagadnieniach początków miasta Rzym, wczesnej historii państwa rzymskiego (królestwo i wczesna republika), dziejach chrześcijaństwa w starożytności. Członek Collegium Invisibile. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Leicester – ogród botaniczny założony w 1921 r. w pobliżu domów studenckich Uniwersytetu Leicester (University of Leicester) pomiędzy ulicami: Glebe Road, Stoughton Street i Leicester Road, poza granicami miasta Leicester. Powierzchnia ogrodu wynosi 6,5 ha (65 000 m²). Ogród wykorzystywany jest w celach badawczych przez Wydział Biologii Uniwersytetu. Ogród jest otwarty dla zwiedzających. W latach 2010-2011 na skutek ostrej zimy część roślin przemarzła i została stracona.

  Noc Naukowców, Europejska Noc Naukowców (ang. European Researchers Night) – cykliczna od 2005 r., coroczna impreza popularnonaukowa finansowana z budżetu Unii Europejskiej. Noc Naukowców zainicjowana została w 2005 roku przez Komisję Europejską, odbywa się zawsze w ostatni piątek września, równocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  Projekt Steve – lista naukowców o imieniu Stephen lub pochodnym (np. Stephanie, Stefan, Esteban itd.), którzy popierają teorię ewolucji. Została stworzona przez National Center for Science Education jako parodia kreacjonistycznych usiłowań tworzenia list naukowców, którzy "wątpią w teorię ewolucji", takich jak: Answers in Genesis – lista naukowców przyjmujących biblijne wyjaśnienie stworzenia według Księgi Rodzaju; czy A Scientific Dissent From Darwinism. Projekt żartuje i parodiuje takie przedsięwzięcia, gdyż, jak oświadczyła organizacja: Nie chcemy zwodzić opinii publicznej i skłaniać jej ku myśleniu, że problemy naukowe są rozstrzygane przez to, kto ma dłuższą listę naukowców!.

  Lista chorążych reprezentacji Libii na igrzyskach olimpijskich – lista zawodników i zawodniczek reprezentacji Libii, którzy podczas ceremonii otwarcia nowożytnych igrzysk olimpijskich nieśli flagę Libii. Eli Biham (hebr. אלי ביהם) – izraelski informatyk, kryptograf, profesor Instytutu Technologii Technion. Wspólnie z Adim Shamirem stworzyli niezależnie i opublikowali po raz pierwszy kryptoanalizę różnicową (wcześniej wymyśloną przez zespół naukowców w IBM, ale nieopublikowaną).

  Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego (IH UO) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 8 katedr i zakład. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią polityczną, społeczną i gospodarczą w jej poszczególnych epokach i różnych aspektach. Instytut oferuje studia na kierunkach: historia, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych. Aktualnie na instytucie prowadzi się zajęcia w trybie dziennym i zaocznym. Jego kadrę naukową tworzy 32 pracowników: 10 profesorów, 7 doktorów habilitowanych i 15 doktorów. Siedzibą instytutu jest gmach, mieszczący się przy ul. Strzelców Bytomskich 2, w którym ponadto mieści się Biblioteka Główna. Stan wyjątkowy w Libii – stan wyjątkowy wprowadzony w dniach 4–7 lipca 2012 roku przez Narodową Radę Tymczasową w Libii podczas trwania wyborów do Generalnego Kongresu Narodowego.

  Profesor Ryszard Dąb-Rozwadowski - postać fikcyjna z serialu Alternatywy 4 odgrywana przez Mieczysława Voita. Profesor jest historykiem prawa, mieszka wspólnie z gospodynią Zosią, gdyż nie ma żony. Zostaje wybrany przez lokatorów bloku przy ul. Alternatywy 4 przewodniczącym rady mieszkańców. Posiada bardzo szeroką wiedzę z zakresu prawa i historii. Jest to powodem jego kontaktów z sąsiadem Majewskim, który ciągle obsypuje go opowieściami z czasów II wojny światowej. Profesor, choć uczony i inteligentny, podporządkowuje się Aniołowi, często cytując mu przedwojenne przepisy i rozporządzenia.

  Dodano: 09.11.2011. 17:17  


  Najnowsze