• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nieustraszeni pogromcy nowotworów, czyli jak pokonać niepokonanego - 06.11.2012, Sosnowiec (wykład inauguracyjny Towarzystwa Młodych Naukowców )

  04.11.2012. 14:16
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Zapraszamy serdecznie do udziału w cyklu spotkań poświęconych osiągnięciom naukowym XXI wieku w ramach Towarzystwa Młodych Naukowców. Wykłady będą prowadzone przez naukowców z renomowanych uniwersytetów i instytutów polskich, jak również europejskich.

  Towarzystwo Młodych Naukowców otwiera się dla wszystkich, którzy lubią stawiać pytania a odpowiedzi nie chcą znajdować wyłącznie w internetowych wyszukiwarkach. Zapraszamy młodzież, która pragnie poszerzać granice swojego świata poprzez obcowanie z nauką jeszcze przed podjęciem studiów akademickich. Bezpośrednie spotkania z profesorami uczelni i instytutów pozwolą Wam zrozumieć, czym są i czemu służą badania naukowe.

  Organizowane wykłady mają poruszać tematykę z obszaru nauk przyrodniczych, w tym medycyny, biologii, chemii, fizyki, astronomii i nauk o Ziemi, jak również nauk inżynieryjnych: robotyki, automatyki, nauk humanistycznych oraz nauk ścisłych: matematyki, informatyki i logiki. Wspólnym mianownikiem spotkań będzie pasja poznawcza właściwa zarówno ludziom młodym jak i dojrzałym naukowcom. Organizatorzy mają nadzieję, iż dzięki nim odkryjecie, jakiej dziedzinie wiedzy warto się poświęcić.

  Dyrekcje Liceów zapewnią uczestnikom godne warunki odbywania spotkań. Wykłady będą bezpłatne. Od członków Towarzystwa Młodych Naukowców wymagać się będziemy jedynie szczerych chęci, pełnego zaangażowania intelektualnego i aktywnego uczestnictwa.

  Warunkiem przynależności do Towarzystwa Młodych Naukowców jest rejestracja na stronie www a następnie złożenie w sekretariacie jednej ze szkół deklaracji uczestnictwa w pracach Towarzystwa (w przypadku uczniów niepełnoletnich podpisanej przez Rodziców).

  Zapraszamy na wykład inauguracyjny we wtorek 06.11.2012 o godz. 17:00 w IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.

  "Nieustraszeni pogromcy nowotworów, czyli jak pokonać "niepokonanego".
  Dr hab. n. med. Jerzy Wydmański, prof. nadz. Centrum Onkologii-Instytut im. M.Skłodowskie-Curie w Gliwicach


  Koniecznie prosimy o wypełnienie deklaracji i dostarczenie w dniu wykładu.
  http://www.staszic.edu.pl/pliki/Deklaracja.pdf

  Strona wydarzenia w serwisie Facebook:
  Profil FB Towarzystwa Młodych Naukowców

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy to konkurs organizowany przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk dla młodych naukowców wyróżniających się działalnością popularnonaukową. Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (ang. European Union Contest for Young Scientists, w skrócie EUCYS) jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią Programu Doskonalenia Badawczego Potencjału Ludzkiego (IHP) w ramach VI Programu Ramowego. Ocenia się, że w Konkursie uczestniczy co roku ponad 30 tysięcy młodych naukowców. Stypendia Fundacji Tygodnika "Polityka" – stypendia dla młodych naukowców przyznawane w ramach akcji "Zostańcie z nami" przez Fundację Tygodnika "Polityka". Akcja Polityki rozpoczęła się raportem "Desperados czyli z życia młodego naukowca", opublikowanym w nr 10 tygodnika z 2001 r., po którym nastąpiła seria artykułów opisujących niepokojąco trudną sytuację młodych i zdolnych polskich naukowców. Stypendia przyznawane są od roku 2001.

  Marceli Burdelski (ur. 26 kwietnia 1952) – polski politolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Toruńskiej Szkole Wyższej, wykładowca Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, członek Komitetu Studiów nad Azją i Pacyfikiem Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych, wiceprezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku, skarbnik w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych w kadencji 2006-2009 i 2009-2012, wiceprzewodniczący Komitetu Badawczego 42 IPSA: System of integration divided nations, były zastępca dyrektora Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego. Konsultant i były doradca ministra spraw zagranicznych. Croonian Lecture to prestiżowe wykłady w zakresie nauk biologicznych, które są wygłaszane na specjalne zaproszenie Towarzystwa Królewskiego oraz Królewskiego Kolegium Lekarskiego. Wykład ma charakter doroczny i jest połączony z nagrodą w postaci medalu i kwoty pieniężnej (obecnie 1000 funtów).

  Członkowie Polskiej Akademii Nauk – jedno z najbardziej prestiżowych naukowych ciał kolegialnych w Polsce. Członków Akademii wybiera jej Zgromadzenie Ogólne spośród najwybitniejszych naukowców polskich i zagranicznych. Członkowie krajowi Akademii w liczbie nie większej niż 350 dzielą się na dwie grupy, członków rzeczywistych i członków korespondentów. Członkostwo w Akademii jest funkcją sprawowaną dożywotnio, przy czym po ukończeniu 70. roku życia członkowie otrzymują status członka-seniora. Skład Akademii podzielony jest na 5 wydziałów, grupujących naukowców według tematyki badań. Aktualny skład Polskiej Akademii Nauk zestawiono tabelarycznie. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – biblioteka wchodząca w skład Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zlokalizowana w gmachu głównym PTPN przy ul. Mielżyńskiego 27/29.

  Zenon Guldon (ur. 1936, zm. 25 lipca 2012) – polski naukowiec specjalizujący się w historii gospodarczej Polski do XVIII wieku, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, prezes Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (1973–1974). Pałac Staszica, właśc. pałac Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – pałac w Warszawie, w Śródmieściu Północnym, na Dynasach, przy Trakcie Królewskim, u zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu, klasycystyczny, wzniesiony w latach 1820–1823 z inicjatywy Stanisława Staszica według projektu Antonia Corazziego dla Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; przebudowany w latach 1892–1893, rewaloryzowany w latach 1924–1926 według projektu Mariana Lalewicza, zniszczony w 1944, odbudowany w latach 1947–1950 według projektu Piotra Biegańskiego; siedziba Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

  Krzysztof Pałecki (ur. 1943) - polski politolog, prawnik i socjolog, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownik Katedry Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Politologicznych PAN, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, redaktor czasopisma "Polish Political Science Yearbook". Propagator koncepcji normatywnej teorii władzy politycznej.

  Archiwum Polskiej Akademii Nauk - instytucja naukowa i naukowo - pomocnicza jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk (od 2011 r. Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie), utworzona na podstawie Uchwały nr 167/53 Sekretariatu Naukowego Prezydium Polskiej Akademii Nauk w celu gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, udostepniania spuścizn naukowców i materiałów archiwalnych wytworzonych przez instytucje Polskiej Akademii Nauk, w szczególności przez instytuty naukowe PAN.

  Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Politycznych (IPSA - International Political Science Association) organizacja powstała w 1949 roku pod egidą UNESCO. Towarzystwo zajmuje się m.in. popularyzowaniem wiedzy na temat nauk politycznych, organizowaniem współpracy międzynarodowej naukowców w tej dziedzinie. Andrzej Bernard Sadzikowski (ur. 14 września 1952 w Puławach, zm. 29 marca 2010) – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalista parazytologii, wykładowca Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, kierownik Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych na tymże wydziale (następca prof. Jerzego Gundłacha. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. A. J. ks. Czartoryskiego w Puławach, w 1971 rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej w Lublinie. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Katedrze Parazytologii, w 1983 uzyskał stopień doktora, w 2002 doktora habilitowanego, w 2009 uzyskał tytuł naukowy profesora. Na jego dorobek naukowy składa się 180 pozycji, w tym ponad 60 oryginalnych prac badawczych. Był współautorem podręcznika Parazytologia i parazytozy zwierząt. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, w którym to pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału Lubelskiego. Był Przewodniczącym Komisji Parazytologii Weterynaryjnej w Komitecie Parazytologii PAN. Zmarł po ciężkiej chorobie, pochowany został na cmentarzu parafialnym w Puławach-Włostowicach.

  Akademik (łac. academicus) – tytuł członka instytucji publicznej nazywanej akademią, np. członka rzeczywistego ogólnokrajowego zgromadzenia naukowców (lub naukowców i artystów), tj. Królewska Szwedzka Akademia Nauk, Académie française, Polska Akademia Nauk, Rosyjska Akademia Nauk, Berlińsko-Brandenburska Akademia Nauk. W takich przypadkach tytuł „akademik” oznacza szczególnie wysoką pozycję naukową, jednak określenie bywa również stosowane w znaczeniu „student akademii” lub słuchacz innej szkoły wyższej. Jörgen Smit (ur. 21 lipca 1916 w Bergen, zm. 10 maja 1991 w Arlesheim) – norweski nauczyciel, wykładowca, mówca i publicysta przede wszystkim w ramach ruchu szkół Rudolfa Steinera oraz Towarzystwa Antropozoficznego. Działał również jako sekretarz generalny Towarzystwa Antropozoficznego w Norwegii, był współzałożycielem seminarium im. Rudolfa Steinera w Järna oraz członkiem zarządu głównego Towarzystwa Antropozoficznego przy Goetheanum.

  Noc Naukowców, Europejska Noc Naukowców (ang. European Researchers Night) – cykliczna od 2005 r., coroczna impreza popularnonaukowa finansowana z budżetu Unii Europejskiej. Noc Naukowców zainicjowana została w 2005 roku przez Komisję Europejską, odbywa się zawsze w ostatni piątek września, równocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jan Oderfeld (ur. 19 lutego 1908 w Częstochowie, zm. 17 marca 2010 w Warszawie) – profesor, matematyk, inżynier, konstruktor silników lotniczych, wieloletni wykładowca Politechniki Warszawskiej. Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; Wydział VI Nauk Technicznych. Były członek Polskiej Akademii Nauk; Wydział IV - Nauk Technicznych; Komitet Budowy Maszyn.

  Dodano: 04.11.2012. 14:16  


  Najnowsze