• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Od środy Targi EuroLab 2010 w Warszawie

  02.03.2010. 18:46
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Ponad 150 wystawców będzie uczestniczyć w XII Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2010, które odbędą się w dniach 3-5 marca 2010 r. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie.

  Targi EuroLab to specjalistyczna impreza o charakterze biznesowo-naukowym, skierowana do branży laboratoryjnej, powstające przy współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Tematyka targów obejmie 3 główne sektory: analitykę chemiczną, Life Science oraz metrologię.

  W programie tegorocznych targów znajdą się zarówno pozycje dotyczące nowoczesnej chemii analitycznej w gospodarce innowacyjnej, akredytacji laboratoriów, wyników badań laboratoryjnych w opiece medycznej, jak i możliwości związanych z biopaliwami, a także zastosowaniem analityki chemicznej w geologii i ochronie środowiska. Po raz pierwszy w jedenastoletniej historii Targów EuroLab swoje stoisko będzie mieć Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Pierwszego dnia imprezy, 3 marca, w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska odbędzie się debata z udziałem minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej. Będą w niej uczestniczyć przedstawiciele nauk chemicznych z uczelni wyższych i instytucji naukowych w Polsce.

  Uczestnicy debaty będą dyskutować m.in. na temat roli polityki państwa w zakresie tworzenia inkubatorów naukowych oraz pozyskiwania funduszy kapitałowych, potrzeby odpowiednich narzędzi i wiedzy, dzięki którym możliwy jest transfer nowoczesnych technologii do gospodarki, co wpłynie na jej innowacyjność oraz polityki i planów państwa dotyczących przyznawania grantów (bezpośrednio przez MNiSW czy też jako dopłata do projektów badawczych).

  Dyskusję poprowadzą: prof. dr hab. Paweł Kulesza, dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Ewa Bulska z Wydziału Chemii UW oraz prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk.

  Wystawcy będą mogli wziąć udział w "Konkursie na najlepszą ofertę targową". Laureaci otrzymają medal oraz dyplom. Produkty będą ocenianie w trzech kategoriach: analityka chemiczna (zgłoszenia ocenia Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego), terenowa aparatura pomiarowa (zgłoszenia ocenia Centrum Badań Ekologicznych PAN) oraz wyposażenie laboratorium (zgłoszenia ocenia Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy).

  Więcej informacji o targach można znaleźć na stronie: www.targieurolab.pl.

  Patronat honorowy nad imprezą objęli: minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. dr hab. Barbara Kudrycka i prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Michał Kleiber.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Karol Lesław Grela (ur. 23 listopada 1970 w Warszawie) – polski chemik organik, profesor, nauczyciel akademicki. Zajmuje się zagadnieniami syntezy organicznej, metatezy olefin i chemii metaloorganicznej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w 1994 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych uzyskał w 1998 roku w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (promotor prof. Mieczysław Mąkosza). Następnie odbył staż podoktorski (1999–2000) w Instytucie Maxa Plancka (Max-Planck-Institut für Kohlenforschung) w Mülheim (Niemcy) pod kierunkiem prof. Aloisa Fürstnera. Habilitacja w IChO PAN w 2003. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskany w 2008. Od 2012 roku związany z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie jest nauczycielem akademickim. Kieruje badaniami naukowymi zespołu w Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej w Centrum Nowych Technologii III na warszawskiej Ochocie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Wydział Chemiczny (W-3) Politechniki Wrocławskiej - jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Politechniki Wrocławskiej, która powstała w sierpniu 1945 roku jako Wydział Chemii Technicznej. W 1947 roku wydział stał się Oddziałem Chemii Technicznej na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii (wspólnym Uniwersytetu i Politechniki). W 1957 roku oddział został ponownie przekształcony w wydział. Przyjął on nazwę, którą nosi do dziś. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A". Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Adam Andrzej Hulanicki (ur. 31 maja 1929) – polski chemik, specjalista w zakresie chemii analitycznej, profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent PAN, przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Instytut Chemii Organicznej PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Tematyka badań w IChO jest skoncentrowana wokół problemów współczesnej chemii organicznej. Jednostka posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii.

  Inżynieria materiałowa - interdyscyplinarna dziedzina nauki, działająca w obszarze nauk technicznych i dziedzinie nauk technicznych wymienionych w wykazie będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – organ przedstawicielski szkolnictwa wyższego, który współdziała z ministrem ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym.

  Lista czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa.

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (w skrócie IChF PAN) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Obecnie tematyka badań w IChF jest skoncentrowana wokół aktualnych problemów fizykochemii. Jednostka ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii.

  Komitet Chemii Analitycznej PAN (KChA PAN) – jeden z komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN), działający w ramach Wydziału III. Został powołany w roku 1975, m.in. w celu inicjowania, organizowania i koordynowania badań, dotyczących metod analizy chemicznej, i popularyzowania wyników tych badań. Działa – jak inne Komitety PAN – w okresach trzyletnich kadencji (rok 2013 kończy kadencję 2011–2013).

  Dodano: 02.03.2010. 18:46  


  Najnowsze