• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Otwarto XIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2010

  05.03.2010. 21:32
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Ponad 120 uczelni z kraju i zagranicy oraz blisko 120 szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy i Mazowsza prezentuje swoją ofertę na XIII Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym "Perspektywy 2010", który otwarto 4 marca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Targi będą dostępne dla zwiedzających do soboty - 6 marca.


  Od samego rana pierwszego dnia wydarzenia Salon tłumnie odwiedzali uczniowie: zarówno gimnazjaliści, jak i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - większość z nich przyjechała całymi klasami wraz z nauczycielami. Przy blisko 70 stoiskach liceów ogólnokształcących i ponad 40 stoiskach szkół zawodowych czekali na nich niewiele starsi koledzy. Rozdawali cukierki, baloniki, wiatraczki oraz mnóstwo folderów, ulotek o swoich szkołach.

  Stoisko Technikum Chemicznego nr 3 zostało urządzone tak, by przypominało pieczarę alchemika, Uczniowie Technikum Elektrycznego nr 2 przygotowali stanowisko DJ, gdzie cały czas puszczają muzykę. Uczennica X Liceum Ogólnokształcącego im. królowej Jadwigi opowiadała o szkole przebrana za patronkę szkoły, o Technikum Ogrodniczym opowiadają "wiosenki", a CXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Waldemara Milewicza, gdzie jest klasa o profilu wojskowym, uczniowie ubrani byli w mundury moro.

  "Szukam dobrego liceum, takiego gdzie jest niezły poziom nauki, ale też ludzka atmosfera. Chcę się uczyć, ale nie zwariować uczestnicząc w wyścigu szczurów. Myślę, że od samych licealistów dowiem się więcej niż z jakiegokolwiek informatora" - powiedziała PAP gimnazjalistka z Mokotowa, Agnieszka.

  "Fajni są chłopcy z +Elektryka+. Chciałbym się uczyć w ich szkole" - powiedział PAP Krzysiek, gimnazjalista z Śródmieścia. Pytany dlaczego chce się dalej uczyć w szkole zawodowej powiedział: "technikum daje konkretny zawód. Elektrycy zawsze znajdą pracę; to fachowcy, których brakuje".

  Podobnie uważa jego kolega Piotrek, który w przyszłości chce zostać kucharzem. "Ludzie zawsze jedli, jedzą i będą jedli. Chciałbym móc karmić innych smacznie, zdrowo. Szukam informacji o szkołach dla mnie" - powiedział.

  Na targach swoją ofertę prezentuje około 40 uczelni akademickich i około 50 uczelni zawodowych z całego kraju. Obok polskich szkół wyższych swoją ofertę prezentuje 30 uczelni zagranicznych: z Danii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Luksemburga, Niemiec, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Australii, Kanady, Japonii, Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych.

  "Chcę studiować historię. Wiem, że nie jest to tak zwany zawód przyszłościowy, ale to mnie najbardziej interesuje. Chciałabym studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim lub Warszawskim, ale gdzie będą kandydować jeszcze nie wiem" - powiedziała licealistka Monika, która zaznacza, że pochodzi z małej miejscowości na wschodzie Polski.

  Swoje stoiska mają też na Salonie: szkoły policealne, szkoły językowe oraz portale internetowe i wydawnictwa edukacyjne.

  "+Wybieraj z głową+. Taki wymyśliliśmy slogan. Dotyczyć powinien tak samo uczniów, którzy wybierają szkołę ponadgimnazjalną, jak i starszych, którzy wybierają uczelnię i kierunek studiów. Salon pomaga w wyborze, jest tu duża oferta. Są spotkania z ekspertami" - powiedział wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński.

  Podobnie jak w latach ubiegłych prezentacji szkół, uczelni i instytucji edukacyjnych towarzyszyć będą seminaria i konferencje. Dużą grupę w czwartek i piątek stanowić będą spotkania poświęcone egzaminom zewnętrznym, w tym egzaminowi maturalnemu z matematyki, który po ponad ćwierci wieku wraca do grupy przedmiotów obowiązkowych. Silny nacisk położono też na promocję nauki języków obcych.

  Zaplanowano też wykłady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczące m.in. prowadzenia negocjacji czy zarządzania kryzysem. Przygotowano też warsztaty dziennikarskie dotyczące zachowania przed kamerą telewizyjną.

  W sobotę wszystkie spotkania poświęcone będą studiowaniu za granicą, w tym: zasadom aplikowania na uczelnie, opłatom za studia, stypendiom, kosztom utrzymania oraz możliwościom legalnego podjęcia pracy.

  Organizatorem Salonu jest Fundacja Edukacyjna "Perspektywy". W komitecie honorowym Salonu są m.in. minister edukacji Katarzyna Hall oraz rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow.

  W ubiegłych latach Salon odwiedzało po około 50 tys. osób.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości (zwana Czerwoną Szkołą) – jedna z największych szkół średnich w powiecie kłodzkim, kształcąca blisko 1090 uczniów w 2 typach szkół: zasadniczej szkole zawodowej i technikum. Mieści się w Kłodzku, przy ul. Szkolnej 8. Nauka w niej trwa w zależności od typu szkoły: dwa, trzy lub cztery lata i kończy się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych lub egzaminem maturalnym, po którego zdaniu uczniowie mogą podjąć studia w szkole wyższej. Technikum — szkoła szczebla średniego o profilu technicznym, a obecnie typ szkoły ponadgimnazjalnej, wprowadzona w Polsce w 1948 jako alternatywna wobec liceum. Pierwotnie dostępna dla absolwentów 7-letnich szkół podstawowych (od reformy w 1968 – ośmioletnich) oraz dla absolwentów ponadpodstawowych dwu- lub trzyletnich tzw. zasadniczych szkół zawodowych (ZSZ). Nauka w technikum trwała lat pięć (jeśli podjęta po ZSZ – trzy lata) i kończyła się tak jak w liceumegzaminem dojrzałości oraz dodatkowo pracą dyplomową. Dyplom ukończenia technikum upoważniał do posługiwania się tytułem technika. Nie wszystkie średnie szkoły techniczne podlegały Ministrowi Oświaty, liczne z nich były resortowe (podlegające ministerstwom odpowiednich gałęzi przemysłu), niektóre zaś były utworzone przy większych fabrykach. Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu (zwany "Technikum Energetyczym") – poznańska szkoła średnia, założona w 1937 roku. W skład zespołu szkół wchodzą: technikum elektryczne, liceum ogólnokształcące i profilowane. Dyrektorem szkoły jest Henryk Czajczyński, wicedyrektorem Małgorzata Grzemska. W szkole uczy się około 800 uczniów.

  Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku – zespół szkół, na który składają się Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, Technikum nr 4, Liceum Profilowane nr IV, Technikum Uzupełniające nr 5, Technikum dla Dorosłych nr 3 oraz Szkoła Policealna nr 4. Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie – zespół szkół średnich i zawodowych w Warszawie zlokalizowany w dzielnicy Żoliborz przy ul. Felińskiej 13. W jego skład wchodzą CXIV Liceum Ogólnokształcące, XXVI Liceum Profilowane, Technikum Mechaniczne Nr 7, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 65 oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe między innymi na profilach zawodowych złotnik-jubiler czy kowal.

  VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach – jedna z kieleckich szkół ponadgimnazjalnych. Szkoła ma swą siedzibę w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach, który tworzy wraz z Technikum Nr 8. XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie jest szkołą publiczną podlegającą nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W szkole uczy się obecnie ok. 650 uczniów, zatrudnionych jest ok. 50 nauczycieli i 12 pracowników obsługi. Uczniowie uczą się w oddziałach liczących średnio 32 osoby. W rankingu najlepszych warszawskich szkół średnich, sporządzonym w 2006 roku przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy, XXVIII LO zajęło wysokie 10. miejsce. W roku 2007 szkoła zajęła 18, w 2008 - 13, w 2009 - 22, w 2010 - 12, a w 2011 - 15 miejsce.

  IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu – sosnowiecka szkoła średnia, o ponadstuletniej tradycji, zajmująca czołowe miejsca w rankingach szkół średnich, zrzeszona w Towarzystwie Szkół Twórczych. Cechą, która odróżnia szkołę od innych liceów w regionie jest tradycja noszenia przez jej uczniów charakterystycznych mundurków. W roku szkolnym 2005/2006 przy liceum zostało utworzone Gimnazjum Dwujęzyczne nr 25, obie szkoły utworzyły Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15. Plac na którym stoi liceum nosi nazwę Waldemara Zillingera – znanego fizyka i zasłużonego dyrektora szkoły. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie – zespół szkół, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Zasadnicza szkoła zawodowa.

  Szkoły w Kielcach: W Kielcach znajduje się 28 publicznych szkół podstawowych, 26 publicznych gimnazjów, 10 liceów ogólnokształcących i innych szkół ponadgimnazjalnych oraz 12 szkół wyższych, łącznie z seminarium duchownym.

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Kilińskiego w Gnieźnie – zespół czterech szkół: Liceum Profilowane, Technikum dla młodzieży, Technikum uzupełniające i Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży.

  Szkolnictwo wojskowe Sił Zbrojnych III RP: Siły Zbrojne RP odziedziczyły po Siłach Zbrojnych PRL rozbudowany system szkolnictwa wojskowego dostosowany do potrzeb blisko 300 tysięcznej armii. Wśród szkół różnego typu znajdowało się aż 16 uczelni wyższych, w tym 5 akademii wojskowych i 11 wyższych szkół oficerskich. Praktycznie każdy rodzaj wojsk i część służb miała "swoją" szkołę oficerską. Szkoły te prezentowały zróżnicowany poziom, który znacznie odbiegał od standardów cywilnego szkolnictwa wyższego, na co zasadniczy wpływ miała ustawa o wojskowym szkolnictwie wyższym umożliwiająca obsadzanie stanowisk naukowo-dydaktycznych kadrą nie posiadającą odpowiednich stopni i tytułów naukowych. Stąd też, pomimo że szkoły oficerskie funkcjonowały ponad 20 lat, to ich potencjał naukowy był niezwykle słaby i ograniczał się do 2-3 wojskowych samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych w szkole. Istniejące niedobory uzupełniano kadrą naukową o "zbliżonych" specjalnościach z uczelni cywilnych. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile (popularna nazwa to "Nafta") W skład Zespołu Szkół wchodzą Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Mistrzostwa Sportowego oraz Technikum Wiertnictwa.

  Początki edukacji w Olsztynie sięgają średniowiecza, ale pierwsze wiadomości o szkole, która była w tamtym okresie instytucją kościelną, pochodzą z akt parafialnych z 1565 r.
  Obecnie Olsztyn jest największym ośrodkiem edukacyjnym województwa warmińsko-mazurskiego oraz jednym z najważniejszych w północnej Polsce. Miasto posiada istniejący od 1999 roku uniwersytet, kilka niepublicznych uczelni wyższych, około 30 państwowych szkół ponadgimnazjalnych (licea ogólnokształcące i profilowane, technika i szkoły zawodowe) oraz szereg gimnazjów i szkół podstawowych. Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu – zespół szkół ponadgimnazjalnych powstały z połączenia dwóch szkół: ZSB w Wieluniu i ZS nr 1 w Wieluniu. Od 2005 szkoła przyjęła nazwę Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu i oferuje naukę w różnych kierunkach w formie technikum i szkoły zawodowej. Jednym z absolwentów szkoły jest Mariusz Wlazły, siatkarz Skry Bełchatów.

  Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie - publiczna szkoła ponadgimnazjalna w Koninie założona w 1959 roku. W jej skład wchodzą: technikum, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane i zasadnicza szkoła zawodowa. V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie mieści się przy ulicy Lipowej 7 w lubelskiej dzielnicy Śródmieście. Lubelska "piątka", szkoła z sześćdziesięcioletnią tradycją, zawsze była w czołówce elitarnych szkół średnich w województwie lubelskim. Przez ponad 60 lat istnienia Lubelskie Liceum ukończyły dziesiątki tysięcy wychowanków. Wielu z nich zapisało się na trwałe w historii kraju. Obecnie szkoła posiada 24 oddziały, w których uczy około 60 pedagogów. Uczniowie mają możliwość nauki języka angielskiego, niemieckiego i łaciny.

  Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie – zespół szkół średnich w Warszawie na Saskiej Kępie, utworzona została w 1921 roku, od 1963 z siedzibą na Saskiej Kępie przy Alejach Stanów Zjednoczonych 24. W skład zespołu szkół wchodzi: Technikum Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego, XCVI Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 55, Policealne Studium Łączności. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) - dobrowolne zrzeszenie rektorów polskich zawodowych szkół wyższych. Została powołana 15 grudnia 2005 na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 roku. Drugą obok KRZaSP przewidzianą w ustawie konferencją rektorów jest Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, reprezentująca uczelnie mające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

  Dodano: 05.03.2010. 21:32  


  Najnowsze