• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąte międzynarodowe warsztaty nt. filtrów mikrofalowych, Tuluza, Francja

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 1-3 października 2012 r. w Tuluzie odbędą się Piąte międzynarodowe warsztaty nt. filtrów mikrofalowych (Fifth International Workshop on Microwave Filters).

  Dodano: 26.09.2012. 16:26  Czytaj więcej

  Sympozja na temat komórek: funkcjonalne RNA, Sitges, Hiszpania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wydarzenie pt. "Sympozja na temat komórek: funkcjonalne RNA" (Cell Symposia: Functional RNA) odbędzie się w dniach 2-4 grudnia 2012 r. w hiszpańskim Sitges.

  Dodano: 25.09.2012. 16:26  Czytaj więcej

  Światowy kongres lipidologii klinicznej, Budapeszt, Węgry

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 6-8 grudnia 2013 r. w Budapeszcie odbędzie się "Światowy kongres lipidologii klinicznej" (World congress of clinical lipidology).

  Dodano: 25.09.2012. 16:17  Czytaj więcej

  Imperial fringe: kości niezgody, Londyn, Zjednoczone Królestwo

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wydarzenie pt. "Imperial Fringe: kości niezgody” (Imperial Fringe: bones of contention) odbędzie się 29 listopada 2012 r. w Londynie.

  Dodano: 24.09.2012. 18:17  Czytaj więcej

  Granice w biologii roślin od odkryć do zastosowań, Gandawa, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wydarzenie pt. "Granice w biologii roślin: od odkryć do zastosowań" (Frontiers in plant biology: from discovery to applications) odbędzie się w dniach 3-5 października 2012 r. w Gandawie (Belgia).

  Dodano: 24.09.2012. 17:49  Czytaj więcej

  Różnice w mózgu u różnych płci: nowa równość, South Kensington, Zjednoczone Królestwo

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Wydarzenie pt. "Różnice w mózgu u różnych płci: nowa równość" (Brain sex difference: the new equality) odbędzie się 10 października 2012 r. w South Kensington (Zjednoczone Królestwo).

  Dodano: 21.09.2012. 17:26  Czytaj więcej

  Siódma międzynarodowa konferencja na temat zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, New Forest, Zjednoczone Królestwo

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 21-23 maja 2013 r. w New Forest (Zjednoczone Królestwo) obędzie się Siódma międzynarodowa konferencja na temat zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi (Seventh International Conference on Sustainable Water Resources Management).

  Dodano: 21.09.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Genetyka chorób złożonych dla klinicystów, Hinxton, Zjednoczone Królestwo

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 24-25 stycznia 2013 r. w Hinxton (Zjednoczone Królestwo) odbędzie się konferencja pt. "Genetyka chorób złożonych dla klinicystów" (Complex disease genetics for clinicians).

  Dodano: 20.09.2012. 15:37  Czytaj więcej

  Dziewiętnasta międzynarodowa konferencja nt. transportu miejskiego i środowiska, Kos, Grecja

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach od 29 do 31 maja 2013 r. na greckiej wyspie Kos obędzie się Dziewiętnasta międzynarodowa konferencja nt. transportu miejskiego i środowiska (19th International Conference on Urban Transport and the Environment).

  Dodano: 20.09.2012. 15:26  Czytaj więcej

  W kierunku zrównoważonego, proekologicznego społeczeństwa: harmonizacja naukowych, kulturalnych i społecznych planów działań na rzecz społecz

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 6-7 grudnia w Amsterdamie odbędzie się konferencja pt. "W kierunku zrównoważonego, proekologicznego społeczeństwa: harmonizacja naukowych, kulturalnych i społecznych planów działań na rzecz społeczeństwa bio-innowacji" (Towards a sustainable bio-based society: aligning scientific, cultural and societal agendas for bio-innovation society).

  Dodano: 19.09.2012. 16:26  Czytaj więcej

  Siódma międzynarodowa konferencja na temat wpływu czynników środowiskowych na zdrowie, Budapeszt, Węgry

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 23-25 kwietnia 2013 r. w Budapeszcie odbędzie się Siódma międzynarodowa konferencja na temat wpływu czynników środowiskowych na zdrowie (The Seventh International Conference on the Impact of Environmental Factors on Health).

  Dodano: 19.09.2012. 16:17  Czytaj więcej

  Konferencja w sprawie elektronowej mikroskopii in-situ i korelacji fluorescencji, Saarbrücken, Niemcy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 6-7 listopada 2012 r. w Saarbrücken odbędzie się "Konferencja w sprawie elektronowej mikroskopii in-situ i korelacji fluorescencji" (Conference on on-situ and correlative electron microscopy).

  Dodano: 18.09.2012. 18:49  Czytaj więcej

  ENCITE - Końcowe warsztaty publiczne na temat obrazowania i śledzenia komórek, Leiden, Holandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  10 października 2012 r. w Leiden (Holandia) odbędą się "ENCITE - Końcowe warsztaty publiczne na temat obrazowania i śledzenia komórek" (ENCITE - Final public workshop on cell imaging and tracking expertise).

  Dodano: 18.09.2012. 18:37  Czytaj więcej

  Dziewiąta doroczna konferencja sieci Technopolicy, Leuven & Genk, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach od 17 do 19 września 2012 r. w Leuven (Belgia) odbędzie się dziewiąta doroczna konferencja sieci Technopolicy. Tegoroczna odsłona odbywa się pod hasłem "Instrumenty na rzecz kształtowania regionu wiedzy - międzyregionalna i międzynarodowa współpraca w dziedzinie opartego na nauce rozwoju regionalnego" (Instruments for Shaping a Knowledge Region - Interregional and International Collaboration in Science Based Regional Development).

  Dodano: 17.09.2012. 15:49  Czytaj więcej

  Czwarty Europejski Szczyt Innowacji, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 9-10 października 2012 r. w Brukseli odbędzie się Czwarty Europejski Szczyt Innowacji.

  Dodano: 17.09.2012. 15:37  Czytaj więcej

  Biologia chemiczna 2012, Heidelberg, Niemcy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 26 - 29 września 2012 r. w Heidelbergu, Niemcy, odbędzie się wydarzenie pt. "Biologia chemiczna 2012" (Chemical Biology 2012).

  Dodano: 14.09.2012. 18:26  Czytaj więcej

  18. międzynarodowa konferencja nt. technologii informacyjnych i programistycznych, Kowno, Litwa

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 13 - 14 września 2012 r. w Kownie, Litwa, odbędzie się 18. międzynarodowa konferencja nt. technologii informacyjnych i programistycznych (The 18th International Conference on Information and Software Technologies).

  Dodano: 14.09.2012. 18:17  Czytaj więcej

  Czwarte warsztaty nt. mediatorów lipidowych, Paryż, Francja

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 27 - 28 września 2012 r. w Paryżu, Francja, odbędą się Czwarte warsztaty nt. mediatorów lipidowych (Fourth European Workshop on Lipid Mediators).

  Dodano: 13.09.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Czwarty, europejski mityng interdyscyplinarny nt. nowotworów urologicznych, Barcelona, Hiszpania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 16 - 18 listopada 2012 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się Czwarty, europejski mityng interdyscyplinarny nt. nowotworów urologicznych (Fourth European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancers). Nacisk zostanie położony na "krytyczną ocenę i konsensus w zakresie nowych podejść terapeutycznych do nowotworów urologicznych".

  Dodano: 13.09.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Konferencja nt. technologii bezznacznikowych, Amsterdam, Holandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 1 - 3 listopada 2012 r. w Amsterdamie, Holandia, odbędzie się "Konferencja nt. technologii bezznacznikowych" (Label-Free Technologies Conference).

  Dodano: 12.09.2012. 15:37  Czytaj więcej