• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bioróżnorodność na szali - przyczyny i konsekwencje, Heidelberg, Niemcy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 9 - 10 listopada 2012 r. w Heidelbergu, Niemcy, odbędzie się konferencja pt. "Bioróżnorodność na szali - przyczyny i konsekwencje" (Biodiversity in the Balance: Causes and Consequences).

  Dodano: 12.09.2012. 15:26  Czytaj więcej

  Dostrzeganie wartości naturalnych produktów roślinnych - od inżynierii metabolicznej po biorafinację, Londyn, Wlk. Brytania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dnia 16 listopada 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Dostrzeganie wartości naturalnych produktów roślinnych - od inżynierii metabolicznej po biorafinację" (Realizing the value of plant natural products: from metabolic engineering to biorefining).

  Dodano: 11.09.2012. 17:49  Czytaj więcej

  22. międzynarodowa konferencja nt. indukcyjnego programowania logicznego, Dubrownik, Chorwacja

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 17 - 19 września 2012 r. w Dubrowniku, Chorwacja, odbędzie się 22. międzynarodowa konferencja nt. indukcyjnego programowania logicznego (22nd International Conference on Inductive Logic Programming).

  Dodano: 11.09.2012. 17:37  Czytaj więcej

  Europejski szczyt poświęcony płci - badania jakościowe i innowacyjność poprzez równouprawnienie, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 29 - 30 listopada 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Europejski szczyt poświęcony płci - badania jakościowe i innowacyjność poprzez równouprawnienie" (European gender summit - quality research and innovation through equality).

  Dodano: 10.09.2012. 17:26  Czytaj więcej

  Spotkanie brokerskie poświęcone nauce w społeczeństwie, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dnia 19 września 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "Spotkanie brokerskie poświęcone nauce w społeczeństwie" (Science in society networking event, Sis.net)

  Dodano: 10.09.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Druga międzynarodowa konferencja nt. żywności i środowiska, Budapeszt, Węgry

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 22 - 24 kwietnia 2013 r. w Budapeszcie, Węgry, odbędzie się Druga międzynarodowa konferencja nt. żywności i środowiska (Second International Conference on Food and Environment).

  Dodano: 07.09.2012. 17:26  Czytaj więcej

  Wymiana między zarządzaniem informacjami a strategią eDiscovery, Monachium, Niemcy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dnia 27 listopada 2012 r. w Monachium, Niemcy, odbędzie się wydarzenie pt. "Wymiana między zarządzaniem informacjami a strategią eDiscovery" (Information Governance and eDiscovery Strategy exchange).

  Dodano: 07.09.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Szósty międzynarodowy kongres bałtycki nt. anestezjologii i intensywnej terapii, Wilno, Litwa

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 18 - 20 października 2012 r. w Wilnie, Litwa, odbędzie się Szósty międzynarodowy kongres bałtycki nt. anestezjologii i intensywnej terapii (Sixth International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care).

  Dodano: 06.09.2012. 17:17  Czytaj więcej

  Forum komórek macierzystych - praca na rzecz zastosowań klinicznych, Londyn, Wlk. Brytania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dnia 3 października 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Forum komórek macierzystych - praca na rzecz zastosowań klinicznych" (Stem cells forum: working towards clinical applications).

  Dodano: 06.09.2012. 16:49  Czytaj więcej

  Europejski kongres nt. metod obliczeniowych w naukach stosowanych i inżynierii, Wiedeń, Austria

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 10 - 14 września 2012 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się "Europejski kongres nt. metod obliczeniowych w naukach stosowanych i inżynierii" (ECCOMAS 2012, European congress on computational methods in applied sciences and engineering).

  Dodano: 06.09.2012. 11:17  Czytaj więcej

  Pierwsze doroczne warsztaty projektu FIRST-Nuclides, Budapeszt, Węgry

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 9 - 11 października 2012 r. w Budapeszcie, Węgry, odbędą się Pierwsze doroczne warsztaty projektu FIRST-Nuclides (1st Annual Workshop of the FIRST-Nuclides Project).

  Dodano: 06.09.2012. 10:49  Czytaj więcej

  Druga międzynarodowa konferencja nt. informatyki medycznej, Londyn, Wlk. Brytania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 26 - 27 marca 2013 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się Druga międzynarodowa konferencja nt. informatyki medycznej (HIS 2013, the 2nd International Conference on Health Information Science).

  Dodano: 04.09.2012. 16:26  Czytaj więcej

  Konferencja BEhavE, Helsinki, Finlandia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 20 - 21 września 2012 r. w Helsinkach, Finlandia, odbędzie się "Konferencja BEhavE" (BEhavE conference).

  Dodano: 04.09.2012. 16:17  Czytaj więcej

  Trzecia konferencja IMA nt. numerycznej algebry liniowej i optymalizacji, Birmingham, Wlk. Brytania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 10 - 12 września 2012 r. w Birmingham, Wlk. Brytania, odbędzie się "Trzecia konferencja IMA nt. numerycznej algebry liniowej i optymalizacji" (3rd IMA Conference on Numerical Linear Algebra and Optimisation).

  Dodano: 04.09.2012. 15:26  Czytaj więcej

  Zrównoważone 2 kółka, Bruksela, Belgia

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  Dnia 18 września 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Zrównoważone 2 kółka" (Sustainable2Wheels).

  Dodano: 04.09.2012. 15:17  Czytaj więcej

  Elektronika staje się ekologiczna 2012, Berlin, Niemcy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 9 - 12 września 2012 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się wydarzenie pt. "Elektronika staje się ekologiczna" (Electronics Goes Green 2012+).

  Dodano: 31.08.2012. 16:37  Czytaj więcej

  Stosowane, cząstkowe równania różniczkowe w fizyce, biologii i naukach społecznych - perspektywy klasyczne i nowoczesne, Bellaterra, Hiszpania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 2 - 7 września 2012 r. w Bellaterra, Hiszpania, odbędzie się wydarzenie pt. "Stosowane, cząstkowe równania różniczkowe w fizyce, biologii i naukach społecznych - perspektywy klasyczne i nowoczesne" (Applied Partial Differential Equations in Physics, Biology and Social Sciences: Classical and Modern Perspectives).

  Dodano: 31.08.2012. 16:26  Czytaj więcej

  Siódma konferencja europejska nt. inwazji biologicznych (NEOBIOTA 2012), Pontevedra, Hiszpania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 12 - 14 września 2012 r. w Pontevedrze, Hiszpania, odbędzie się "Siódma konferencja europejska nt. inwazji biologicznych, NEOBIOTA 2012" (7th European Conference on Biological Invasions).

  Dodano: 30.08.2012. 15:49  Czytaj więcej

  Trzecia międzynarodowa konferencja nt. fizyki procesów przybrzeżnych, gospodarki i inżynierii, Gran Canaria, Hiszpania

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 9 - 11 kwietnia 2013 r. na wyspie Gran Canaria, Hiszpania, odbędzie się "Trzecia, międzynarodowa konferencja nt. fizyki procesów przybrzeżnych, gospodarki i inżynierii" (3rd International Conference on Physical Coastal Processes, Management and Engineering).

  Dodano: 30.08.2012. 15:37  Czytaj więcej

  Nanonauka i nanotechnologia 2012, Rzym, Włochy

  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl
  W dniach 1 - 4 października 2012 r. w Rzymie, Włochy, odbędzie się wydarzenie pt. "Nanonauka i nanotechnologia 2012" (Nanoscience and nanotechnology 2012).

  Dodano: 28.08.2012. 11:26  Czytaj więcej