• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąta konferencja europejska nt. technologii wspomagających nauczanie, Barcelona, Hiszpania

  14.07.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 28 września-1 października 2010 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się piąta konferencja europejska nt. technologii wspomagających nauczanie.

  Wydarzenie poświęcone będzie postępom technologicznym, modelom uczenia się oraz wdrażaniu nowych i innowacyjnych podejść do szkolenia i edukacji. Synergia wielu dyscyplin, w tym informatyki, edukacji, psychologii, kognitywistyki i nauk społecznych, może przynieść nowe, skuteczniejsze i bardziej zrównoważone rozwiązania problemów z nauką opierające się na technologiach wspomagających nauczanie.

  Społeczność zajmująca się technologiami wspomagającymi nauczanie (TEL) staje w obliczu nowych pytań badawczych. Jednocześnie wymagane są nowe podejścia do projektowania TEL, wdrażania i korzystania z nich, aby poprawić rozumienie i komunikowanie potrzeb edukacyjnych między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Program edukacyjny (ang. educational program) − program wspomagający proces nauczania i sprawdzanie wiedzy. Można wyróżnić: a) elektroniczne podręczniki − przekazują pewien zasób wiedzy; b) programy wspomagające powtarzanie i zapamiętywanie − tzw. nauczanie programowane (ang. drill and practice), pomocne np. przy nauce języków obcych; c) programy testujące. KeySpell - komercyjny korektor ortografii i narzędzie wspomagające nauczanie opracowane przez brytyjską firmę KeySpell Limited dla środowiska Windows. Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej (International Society for Augumentative and Alternative Communication - ISAAC) - międzynarodowe stowarzyszenie powołane w celu propagowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC) wśród osób niemówiących i ich rodzin oraz osób pracujących z nimi.

  Dyskusja aktywizująca - jedna z technik szkoleniowych, która, prócz możliwości uczenia się uczestników od siebie lub wzajemnego inspirowania, zwiększa zaangażowanie całej grupy. Heureza (gr. heúresis – odnalezienie) – sposób nauczania polegający na naprowadzaniu uczniów na właściwy tok rozumowania i doprowadzeniu do samodzielnego rozwiązania przez nich problemów.

  System dydaktyczny – całokształt zasad organizacyjnych oraz treść, metody i środki nauczania – uczenia się, tworzące spójną wewnętrznie strukturę i podporządkowanie realizacji społecznie akceptowanych celów kształcenia. Pedagogika religii – kierunek badań w ramach teologii i zarazem jej nauka pomocnicza, będącą częścią teologii pastoralnej (praktycznej) i uzupełnieniem katechetyki. Jej podstawowym zadaniem jest pomoc w usprawnieniu tzw. formacji religijnej człowieka poprzez włączenie do refleksji katechetycznej dorobku pedagogiki, a zwłaszcza koncepcji uczenia się i nauczania, psychospołecznych i rozwojowych uwarunkowań katechizacji, jak też alternatywnych metod nauczania. Jest to nauka opierająca się zarówno na dorobku teologii jak również pedagogiki, podejmująca zagadnienia praktyki i teorii szeroko pojętych procesów edukacji i socjalizacji religijnej.

  Computer-Aided Instruction lub Computer-Assisted Instruction (Nauczanie Wspomagane Komputerowo) – systemy nauczania realizowane niemal całkowicie za pomocą komputerów, zarówno jeśli chodzi o część wykładową, jak i rozmaitego rodzaju ćwiczenia i testy. E–learning – nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. E–learning to tylko jeden z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy znacznie obszerniejszego zasięgu usług niż e–learning.

  Telechatka (ang. telecottage) - to zazwyczaj placówka funkcjonująca w oparciu o dobrowolną pracę społeczności lokalnej, która ma wspomagać nauczanie, dostęp do technologii, dostęp do pracy i innych zajęć dla jej założycieli.

  Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (ang. Augmentative and alternative communication - dosłownie wspomagająca i alternatywna komunikacja, AAC) - grupa metod mających na celu umożliwienie komunikowanie się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację.

  Komunikacyjne nauczanie języka (CLT) jest to metoda nauczania języka drugiego i języka obcego, która kładzie nacisk na interakcję jako zarówno środek jak i ostateczny cel uczenia się języka. Jest ono również nazywane “komunikacyjną metodą nauczania języków obcych” lub po prostu "metodą komunikacyjną”. Historia oświaty i wychowania – jako nauka wyodrębniła się w połowie XIX wieku. Zajmuje się rozwojem myśli pedagogicznej, historią szkolnictwa z uwzględnieniem sposobów nauczania i wychowania w organizacjach szkolnych. Bada również zależności między życiem społeczeństw a całokształtem oddziaływań wychowawczych.

  Dojrzałość szkolna - osiągniecie przez dziecko takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, które czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie i wychowywanie w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Inaczej jest to jakby moment równowagi między wymaganiami szkoły a możliwościami rozwojowymi dziecka. Psychologia wychowawcza (pedagogiczna) – nauka zajmująca się badaniem psychologicznych zagadnień kształcenia (nauczania i uczenia się) i wychowania; między innymi zagadnienia doboru treści kształcenia i wychowania, procesu uczenia się, nauki czytania i pisania, rozwijania zdolności, nabywania pojęć, zainteresowań, przekonań i postaw.

  Dodano: 14.07.2010. 18:12  


  Najnowsze