• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąte międzynarodowe warsztaty nt. metadanych i semantyki w sektorze rolnictwa, żywności i środowiska, Kadyks, Hiszpania

  20.11.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 28 - 30 listopada 2012 r. w Kadyksie, Hiszpania, odbędą się Piąte międzynarodowe warsztaty nt. metadanych i semantyki w sektorze rolnictwa, żywności i środowiska (Fifth International Workshop on Metadata and Semantics for Agriculture, Food and Environment).

  Międzynarodowy sektor rolnictwa jest bogatym źródłem różnych informacji. Niektóre z nich koncentrują się na rolnictwie w ogóle i bezpieczeństwie żywności, natomiast inne - na takich subdyscyplinach jak żywienie czy zdrowie roślin i zwierząt. Co więcej tego typu informacje często mają zróżnicowany charakter, będąc rozpowszechniane za pośrednictwem materiałów wizualnych i serwisów informacyjnych. Z tego względu nie ma jednej wyszukiwarki, która umożliwiałaby skuteczne przeszukiwanie kompletnego zbioru zasobów.

  Zważywszy na fakt, że obecna architektura sieci nie umożliwia integracji podobnych danych z różnych źródeł, naukowcy analizują sieci semantyczne i powiązane technologie, które można by wykorzystać w całym spożywczo-rolnym łańcuchu dostaw do ułatwienia wymiany informacji i umożliwienia powstawania dodatkowych serwisów dla rolników, przewoźników, przetwórców żywności oraz detalistów i konsumentów końcowych, obejmując cały łańcuch dostaw.

  Wydarzenie ma zgromadzić naukowców i praktyków, którzy pracują nad wypracowywaniem, organizacją i wymianą wiedzy rolnej, spożywczej i środowiskowej z perspektywy sieci semantycznej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  ISO 22000:2005 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu żywności (ang. Food safety management systems – Requirements for organizations throughout the food chain). Opublikowana we wrześniu 2005 roku, ma za zadanie spełniać wymagania krajowe jak i międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności. Łączy system HACCP oraz system dobrych praktyk (zasady dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, cateringowych, itp.) W celu ułatwienia procesu wdrożenia normy została zbudowana na podwalinach norm ISO 9001 jak i ISO 14001, co znacząco skraca i ułatwia proces jej wdrażania. Polityka żywnościowa – jest pojęciem szerszym od polityki rolnej, definiowanej jako praktyka społeczno-gospodarcza władz polityczych i państwowych w odniesieniu do wsi i rolnictwa. Pojęcie polityki żywnościowej obejmuje i pasuje: Ministerstwo rolnictwa, polityki żywnościowej i ochrony konsumentów, niemieckie ministerstwo federalne. Siedziba główna ministerstwa mieści się w Bonn, jednak drugie, równie ważne stanowisko mieści się w Berlinie. Zostało założone 22 stycznia 2001 roku jako Ministerstwo ochrony konsumentów, rolnictwa i polityki żywnościowej, z przekształcenia Ministerstwa rolnictwa, polityki żywnościowej i lasów (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten). Ochrona konsumentów została przetransferowana z Ministerstwa zdrowia (Bundesministerium für Gesundheit).

  Ministerstwo polityki żywnościowej i rolnictwa (niem. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) – niemieckie ministerstwo federalne. Siedziba główna ministerstwa mieści się w Bonn, jednak drugie, równie ważne stanowisko mieści się w Berlinie. Zostało utworzone 22 stycznia 2001 roku jako Ministerstwo ochrony konsumentów, rolnictwa i polityki żywnościowej, z przekształcenia Ministerstwa rolnictwa, polityki żywnościowej i lasów (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten). Ochrona konsumentów została przetransferowana z Ministerstwa zdrowia (Bundesministerium für Gesundheit). Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Kierunków Rolniczych i Nauk Pokrewnych (International Association of Students in Agricultural and Related Sciences [IAAS]) jest wiodącą, apolityczną organizacją studencką typu non-profit, skupiającą młodych ludzi zorientowanych na edukację w szeroko pojętym rolnictwie (nauki przyrodnicze, ochrona środowiska, technologia żywności, architektura krajobrazu, ekonomia i wiele innych).

  Racje żywnościowe typu D ("D Bar") - racja żywnościowa będąca na wyposażeniu Sił Zbrojnych USA. Uzupełnienie racji typu C. Racja została opracowana w roku 1937. Przeznaczona była do wykorzystania w sytuacji całkowitego odcięcia żołnierzy od dostaw. W czasie I i II wojny światowej z brytyjskiego ministerstwa rolnictwa wyodrębniono specjalny dział administracji, który odpowiadał za racjonowanie żywności w okresie wojny. Urząd ten istniał dwukrotnie. W latach 1916-1921 pod nazwą ministra kontroli żywności (en. Minister of Food Control), a w latach 1939-1954 ministra żywności (en. Minister of Food).

  Codex Alimentarius (łac. książka żywności, kodeks żywności) – jest to zbiór przyjętych w skali międzynarodowej norm żywności, kodeksowych praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe. Josef Ertl (ur. 7 marca 1925 w Oberschleißheim, zm. 16 listopada 2000 w Murnau am Staffelsee) – niemiecki polityk, minister rolnictwa, polityki żywnościowej i lasów (1969–1983).

  Pogotowie ciepłownicze – jednostka pracowników, powoływana przez operatora sieci ciepłowniczej. Jej zadania obejmują przyjmowanie informacji o awariach sieci ciepłowniczej (np. wyciekach), awariach dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej, interwencje (naprawa uszkodzeń i awarii) oraz udzielanie informacji o stanie sieci i trwających naprawach.

  Rolnictwo w Algierii – dział gospodarki Algierii, odgrywający niewielką w niej rolę (ok. 10% PKB). Ze względu na problemy rolnictwa Algieria jest największym afrykańskim importerem żywności (z zagranicy sprowadzanych jest 45% żywności), a z drugiej strony produkty przemysłu rolno-spożywczego są drugą pozycją w jej eksporcie. Najpoważniejszymi problemami rolnictwa są niekorzystne warunki przyrodnicze – znaczna część kraju leży na Saharze. W efekcie tylko 3% powierzchni kraju nadaje się pod produkcję roślinną. Istotne znaczenie dla specyfiki produkcji rolnej mają zakazy islamu dotyczące alkoholu i wieprzowiny.

  Dodatek do żywności - substancja niespożywana jako żywność, ale posiadająca (lub nie) wartości odżywcze, pożądana do otrzymania produktu o określonych cechach w procesie technologicznym. (Kodeks żywieniowy, FAO, WHO, 1988) EuroFIR (European Food Information Resorce - Europejskie Źródło Informacji o Składzie Żywności) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które wspiera wykorzystanie istniejących oraz przyszłych źródeł danych dotyczących składu żywności poprzez współpracę i harmonizację jakości danych, ich funkcjonalności oraz spełnianie światowych standardów.

  Racja żywnościowa – inaczej nazywana też „racja polowa”, „racja wojskowa’’ lub ogólniej „żywność turystyczna” to zestaw żywności przeznaczony do spożycia dla jednej osoby. Minister środowiska (ang. Secretary of State for Environment) odpowiadał w brytyjskim rządzie za departament środowiska. Powstał w 1970 r. W 1997 r. został przekształcony w urząd ministra środowiska, transportu i regionów (Secretary of State for Environment, Transport and the Regions), a w 2001 r. przyprał obecną nazwę ministra środowiska, żywności i spraw wsi (Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs).

  Ekonomia informacji jest to zarządzanie informacją na wielu płaszczyznach tak, by w jak najkrótszym czasie trafiła do zainteresowanego nią użytkownika. Na ekonomię informacji składa się pozycjonowanie i badanie przyszłości wyszukiwarek, użyteczność stron internetowych, sieci semantyczne oraz architektura informacji oraz inne formy szeroko pojętego marketingu internetowego.

  Dodano: 20.11.2012. 17:17  


  Najnowsze