• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze, międzynarodowe warsztaty - od modelowania po pomoc, Saarbrücken, Niemcy

  04.07.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 24 września 2012 r. w Saarbrücken, Niemcy, odbędą się pierwsze, międzynarodowe warsztaty - od modelowania po pomoc (First international workshop from Modelling to Assistance, M2A).

  Inteligentne środowiska odgrywają coraz większą rolę nie tylko w społeczności naukowej, ale również w codziennym życiu. Przełożyło się to na wzrost zainteresowania bieżącymi badaniami nad wspomaganiem użytkowników w "inteligentnych środowiskach". Ustalono dwa podstawowe wyzwania: rozpoznawanie potrzeb i życzeń użytkowników oraz sterowanie środowiskiem w sposób spełniający wymagania użytkownika.

  Celem warsztatów jest stworzenie dla naukowców forum do dyskusji nad aktualnymi metodami rozpoznawania intencji użytkownika i zapewniania mu pomocy w inteligentnych środowiskach. W programie znalazły się takie tematy jak:
  - wnioskowanie w warunkach niepewności;
  - modelowanie i interferencja probabilistyczna;
  - wnioskowanie przyczynowe;
  - wnioskowanie i diagnoza oparte na modelu;
  - modele graficzne;
  - świadomość sytuacji;
  - rozpoznawanie aktywności oparte na modelu;
  - analiza intencji oparta na modelu;
  - synteza strategii;
  - proaktywna pomoc w inteligentnych środowiskach.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Błąd formalny (łac. non sequitur – "nie wynika") – błąd logiczny we wnioskowaniu dedukcyjnym. Polega na tym, że z przesłanek danego wnioskowania nie wynika logicznie jego wniosek. Zazwyczaj popełniany wtedy, gdy wnioskujący uznaje swoje wnioskowanie za wnioskowanie oparte na prawie logicznym, a więc wnioskowanie dedukcyjne, a w rzeczywistości tak nie jest. W istocie błąd formalny jest więc błędnym uznaniem za wnioskowanie dedukcyjnie wnioskowania niebędącego takim. Sieć domowa (ang. Home Area Network) - lokalna sieć teleinformatyczna obejmująca zasięgiem gospodarstwo domowe, nadzorowana przez aplikację użytkownika i służąca do wymiany danych i sterowania automatyką budynkową oraz niektórymi urządzeniami pozostającymi w dyspozycji odbiorcy końcowego. Sieci takie służą do telemetrii, teledacji i sterowania pracą inteligentnych urządzeń. Zagadka – zadanie polegające na znalezieniu odpowiedzi na podstawione pytanie w oparciu o wiedzę, logiczne wnioskowanie, intuicję. Przykładem graficznej zagadki jest rebus. Zagadki są silnie zakorzenione w kulturze. Obecne były w wielu mitologiach, w literaturze (zwłaszcza ludowej), w życiu towarzyskim i rozrywce. Obecnie pełnią głównie rolę dydaktyczną w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mają uczyć logicznego myślenia i rozwijać kreatywność.

  Usługi opiekuńcze – rodzaj pomocy świadczonej często przez gminę, instytucję pomocy społecznej lub inną instytucję działającą na rzecz osób wymagających takiej pomocy. Uogólnienie (generalizacja) – sprowadzenie pojęcia do mniej szczegółowej postaci. Jest fundamentalnym elementem logiki i rozumowania człowieka. Uogólnienie zakłada istnienie dziedziny lub zestaw elementów, jak i również jednej lub większej ilości wspólnych cech dla tych elementów. Jest podstawą wnioskowania dedukcyjnego. Aby zweryfikować uogólnienie, trzeba sprawdzić czy odnosi się do danej sytuacji.

  Wnioskowanie entymematyczne, także entymemat lub entymem (z gr. ἐν θυμῶ - w umyśle) - takie wnioskowanie dedukcyjne, w którym została przemilczana któraś z przesłanek. We wnioskowaniu, w którym pominięto jakąś konieczną przesłankę, wniosek nie wynika logicznie z koniunkcji przesłanek przyjętych - mówi się wtedy jednak o wynikaniu entymematycznym. Sama pominięta przesłanka nazywa się przesłanką entymematyczną. FBM (feature-based modeling) - modelowanie oparte na cechach konstrukcyjnych (może być tłumaczone również jako modelowanie wspomagane elementami). Jest to jedna z metod modelowania cyfrowego – (ang. feature-based modeling – FBM, lub feature-based design – FBD). Nazwa metody FBM pochodzi od zastosowania "cech konstrukcyjnych"/"całostek" (ang. features), z których każda ma określoną topologię i zestaw parametrycznych wymiarów geometrycznych. Program CAD umożliwiający modelowanie wspomagane cechami konstrukcyjnymi wykorzystuje zarówno modele przestrzenne typu CSG, jak i B-rep, oba zapisane w formie parametrycznej. Modelowanie FBM odbywa się przez: (1) bezpośrednie działanie w modelerze, (2) zmianę wartości parametrów lub (3) edytowanie biblioteki cech konstrukcyjnych.

  Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP, ang. Aid to the Church in Need, niem. Kirche in Not) - międzynarodowa organizacja pozarządowa związana z Kościołem katolickim. Początki działalności organizacji sięgają roku 1947, gdy holenderski ksiądz Werenfried van Straaten rozpoczął akcję pomocy humanitarnej na rzecz Niemców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej po II wojnie światowej. Obecnie organizacja zajmuje się głównie pomocą dla chrześcijan prześladowanych za wiarę. Opracowuje m.in. raporty dotyczące skali tego zjawiska. Cirrus Airlines - byłe niemieckie linie lotnicze z siedzibą w Saarbrücken. Obsługiwały głównie połączenia krajowe oraz do niektórych krajów Europy. Głównym hubem był port lotniczy Saarbrücken. 23 stycznia 2012 linie zawiesiły działalność, natomiast 10 kwietnia 2012 część jej udziałów została wykupiona przez niemiecki oddział OLT Express

  "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich.

  Ludwigspark Stadion – niemiecki stadion piłkarski. Położony jest w mieście Saarbrücken. Na co dzień rozgrywa tam swoje mecze klub 1. FC Saarbrücken. Obiekt może pomieścić 35 286 widzów. Został wybudowany w 1953 roku. Na stadionie swoje spotkania rozgrywała również reprezentacja Saary.

  Pomoc środowiskowa - jest to pomoc pieniężna i niepieniężna przyznawana osobom mającym problemy z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku.
  Pomoc ta obejmuje: Outreach International – jest międzynarodową organizacją pozarządową (NGO) z siedzibą w Independence, w stanie Missouri, USA, działającą z ramienia Społeczności Chrystusa. Założona została w 1979 r. jako organizacja, której celem jest pomoc ubogim w przezwyciężaniu biedy i wspieranie rozwoju społecznego poprzez promowanie samodzielności i odpowiedzialności w społecznościach lokalnych oraz udostępnianie środków potrzebnych do zaspokajania potrzeb życiowych i polepszania standardu życiowego w zrównoważony i trwały sposób.

  Saarbrücken-Burbach – stacja kolejowa w Saarbrücken, w kraju związkowym Saara, w Niemczech. Znajduje się tu 1 peron. Sakai Project LMS – jest środowiskiem umożliwiającym stworzenie społeczności i środowiska edukacyjnego. Wielu użytkowników wdraża Sakai, aby wspierać procesy nauczania, prowadzić szkolenia e-Learning, tworzyć ad hoc grupy społeczności, budować portfolio i wykorzystywać go maksymalnie do budowania wiedzy.

  Dyskusja Wikipedii:Administratorzy/Archiwum01: Na stronie Wikipedia:Pomoc stoi napisane, że można się do nas zwracać o pomoc. Wypadałoby by więc na swoich stronach osobistych podać jakieś namiary (najlepiej jakiś adres e-mail). Przeglądając wasze strony osobiste zauważyłem, że jednak większość nie podała żadnych namiarów. Alternatywnie trzeba by na tej stronie umieścić jakiś jeden konkretny adres, gdzie ludzie będą mogli pisać do administratorów, lub - ostatecznie - zmienić tekst w pomocy...

  Dodano: 04.07.2012. 16:49  


  Najnowsze