• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. inteligentnych protokołów i algorytmów komunikacyjnych, Houston, USA

  22.06.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5 - 9 grudnia 2011 r. w Houston, USA, odbędą się pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. inteligentnych protokołów i algorytmów komunikacyjnych.

  Inteligentne protokoły i algorytmy komunikacyjne wykorzystują kilka różnych metod i technik do komunikowania urządzeń sieciowych w celu przesyłania danych. Mogą służyć do obserwowania warunków w sieci lub zachowań użytkowników w celu dynamicznego planowania, adaptowania, decydowania, podejmowania stosowanych działań oraz uczenia się na pojawiających się konsekwencjach.

  Algorytmy mogą korzystać z informacji zgromadzonych za pomocą protokołu w celu rozpoznawania środowiska, planowania działań zgodnie z informacjami przychodzącymi, dostrzegania tego co dzieje się w otoczeniu i podejmowania odpowiednich decyzji poprzez użycie silnika wnioskowania. Inteligentne protokoły i algorytmy pozwalają osiągać takie cele jak podejmowanie decyzji o scenariuszu, który najlepiej pozwoli osiągnąć ostateczny cel, czy przewidywanie środowiska.

  Uczestnicy warsztatów będą zajmować się kwestiami projektowania, rozwoju, analizy i optymalizacji inteligentnych protokołów i algorytmów komunikacyjnych w różnych warstwach komunikacji. W programie wydarzenia przewidziano ćwiczenia z badań analitycznych i symulacji, a także omówienie wyników praktycznych oraz odczyty poświęcone kluczowym problemom i rozwiązaniom.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Protokoły przesyłania plików – jedne z najpopularniejszych protokołów wykorzystywanych do przenoszenia plików pomiędzy stacjami w sieci TCP/IP. Główną jego zaletą jest oparcie funkcjonowania na protokole transportu TCP, co zapewnia niezawodne, wymagające ustanowienia sesji połączeniowej przesyłanie. Microcom Networking Protocol (MNP) - zestaw protokołów opracowanych przez firmę Microcom. Protokoły te dotyczą transmisji danych przez modemy, posiadają m.in. korekcję błędów oraz kompresję danych. Wyróżniamy 9 klas MNP. Pierwsze cztery obejmują protokoły korekcji błędów. Frame Check Sequence (FCS) - pole służące do sprawdzania sumy kontrolnej ramki, dodawane w protokołach komunikacyjnych w celu wykrywania błędów transmisji danych. Do obliczania FCS stosowany jest cykliczny kod nadmiarowy (CRC).

  IEEE 802.1Q – standard opisujący działanie wirtualnych sieci LAN (VLAN) budowanych w środowisku transportującym ramki. Został utworzony w ramach standardu IEEE 802 i ma na celu opracowanie rozwiązań umożliwiających wielokrotne wykorzystanie jednego fizycznego łącza do przezroczystego przesyłania informacji pochodzących z różnych sieci. Podczas przesyłania danych z jednej sieci nie następuje ich wyciek do pozostałych, wykorzystujących to samo fizyczne łącze. Nazwa IEEE 802.1Q jest również używana do określenia protokołu enkapsulacji, który używany jest w implementacji tego mechanizmu w sieci Ethernet. CrypTool jest wolnym programem edukacyjnym z dziedziny kryptologii. Zaimplementowano w nim wiele algorytmów i protokołów kryptograficznych, a także narzędzia kryptoanalizy. Program został zaplanowany w taki sposób, aby nawet osoba bez przygotowania informatycznego mogła eksperymentować i uczyć się o współczesnych metodach zabezpieczania danych. Zasady działania większości algorytmów klasycznych, a także algorytmów asymetryczne RSA, ECC, podpis cyfrowy, czy protokołu uzgadniania kluczy Diffiego-Hellmana, zostały zaprezentowane przy pomocy czytelnych animacji. Do programu dołączona jest elektroniczna wersja podręcznika zawierającego teoretyczne prowadzenie do współczesnej kryptologii.

  Zephyr – protokół komunikacyjny uruchomiony w MIT, w ramach projektu „Athena“, służący do prawie natychmiastowej wymiany komunikatów w sieci, podobnie jak komunikator internetowy. Użytkownik obecny w systemie otrzymuje komunikat natychmiast, co odróżnia działanie protokołu Zephyr od poczty elektronicznej. Protokoły Zephyr i IRC były pierwszymi protokołami do bezpośredniej komunikacji rozpowszechnionymi w Internecie. TTCN (ang. Testing and Test Control Notation) – język programowania wykorzystywany do testowania protokołów komunikacyjnych oraz usług sieciowych. Używa go m.in. ETSI oraz ITU do testowania protokołów telekomunikacyjnych.

  iChat to darmowy komunikator internetowy zgodny z protokołami AOL Instant Messenger (AIM) oraz Jabber dla systemu operacyjnego OS X. Używając protokołu podobnego do Jabbera oraz systemowej technologii Bonjour wykrywa innych użytkowników programu w sieci lokalnej, umożliwiając łatwą komunikację między nimi, bez konieczności rejestrowania się na jakichkolwiek publicznych serwerach. Współpraca pomiędzy iChatem a serwerami i klientami protokołu AIM jest wynikiem współpracy firm Apple oraz AOL i używa oficjalnej implementacji protokołu OSCAR. AppleTalk – pakiet protokołów komunikacyjnych stworzonych przez firmę Apple Computer w roku 1984, umożliwiających tworzenie sieci komputerowych i podstawowych usług sieciowych dla komputerów Macintosh i innych produktów tej firmy. Po pewnym czasie firma Apple Computer zaprzestała rozwoju AppleTalk i zaczęła wykorzystywać w swych produktach TCP/IP, który stawał się coraz popularniejszy.

  Gnutella2 – protokół p2p. Sieć wymiany plików na jego podstawie została założona w listopadzie 2002 przez Michaela Stokesa. Jest to niezależne rozwinięcie koncepcji projektu Gnutella, sieci Gnutella i Gnutella2 działają w oparciu o odrębnie zdefiniowane i różne protokołów komunikacyjnych. Nazwa Gnutella2 jest zwykle skracana do formy G2.

  System informacji marketingowych (SIM) - sformalizowany i powiązany wewnętrznie zespół osób, urządzeń oraz procedur stworzonych w celu zapewnienia uporządkowanego dopływu trafnych informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych. To metoda ciągłego planowania, zbierania i przechowywania oraz analizy danych. System informacji marketingowej ułatwia podejmowanie dwóch kategorii decyzji: programowanych i nieprogramowanych. SIM powinien być okresowo weryfikowany w celu oceny wartości dostarczonych informacji i sformułowania zapotrzebowania na nowe informacje. Wyniki badań marketingowych i informacje uzyskane z systemu informacji marketingowej są względem siebie komplementarne. Ze względu na potrzebę sprawnego przetwarzania dużej liczby danych, SIM funkcjonuje zazwyczaj przy wykorzystaniu techniki komputerowej.

  Most lub mostek (ang. bridge) – urządzenie łączące dwie lub więcej sieci lub segmenty sieci dokonując filtrowania ruchu sieciowego. Sieci podłączone do mostu mogą korzystać z różnych fizycznych i logicznych protokołów łącza. IPsec (ang. Internet Protocol Security, IP Security) – zbiór protokołów służących implementacji bezpiecznych połączeń oraz wymiany kluczy szyfrowania pomiędzy komputerami. Protokoły tej grupy mogą być wykorzystywane do tworzenia Wirtualnej Sieci Prywatnej (ang. VPN).

  Gopher jest protokołem klient-serwer pozwalającym na rozpowszechnianie informacji w powszechnych/kampusowych systemach informacyjnych (world/campus-wide information system (CWIS)). Powstał w kwietniu 1991 roku na University of Minnesota Microcomputer, Workstation, Networks Center w celu dystrybucji informacji wewnątrzwydziałowej. IPX/SPX (ang. Internetwork Packet EXchange/Sequential Packet EXchange) – zestaw protokołów sieciowych firmy Novell (protokół warstwy sieciowej IPX i warstwy transportowej SPX). Użytkowany w różnych sieciach lokalnych (od PC LAN do sieci branżowych). Rozwiązanie to jako implementacja protokołów XNS (ang. Xerox Network Service) warstwy transportu i sieciowej dostępne jest w systemach: NetWare, MS-DOS, MS Windows i OS/2. Obecnie protokoły te są wycofywane i zastępowane zestawem protokołów TCP/IP.

  Simple Network Management Protocol — rodzina protokołów sieciowych wykorzystywanych do zarządzania urządzeniami sieciowymi, takimi jak routery, przełączniki, komputery czy centrale telefoniczne. Do transmisji wiadomości SNMP wykorzystywany jest głównie protokół UDP: standardowo port 161 wykorzystywany jest do wysyłania i odbierania żądań, natomiast port 162 wykorzystywany jest do przechwytywania sygnałów trap od urządzeń. Możliwe jest także wykorzystanie innych protokołów do przekazywania żądań, na przykład TCP.

  Dodano: 22.06.2011. 15:49  


  Najnowsze