• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. uproszczonych technik programowania, Jokohama, Japonia

  12.07.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 28 września 2010 r. w Jokohamie, Japonia, odbędą się pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. uproszczonych technik programowania.

  Warsztaty zgromadzą naukowców i praktyków w celu wymiany wyników i doświadczeń związanych ze stosowanymi procesami programistycznymi ze szczególnym naciskiem na lekkie modele procesów programistycznych. Zważywszy na coraz większe doświadczenie z tym typem aplikacji modelowych, krytyczny przegląd czynników powodzenia i wad umożliwi ocenę faktycznego wpływu, znaczenia i przyszłości uproszczonych technik oprogramowania.

  Prelegenci występujący w czasie konferencji poruszą tematy dotyczące innowacyjnych i znaczących prac w ramach doskonalenia prostych procesów programistycznych, doświadczenia branżowego, nowych pomysłów oraz zalet i wad konkretnych propozycji. Poruszane będą takie tematy jak:
  - Najlepsze praktyki w zakresie prostych procesów programistycznych;
  - Perspektywy organizacyjne i biznesowe na doskonalenie procesów;
  - Technika programowania oparta na wartościach;
  - Doskonalenie procesów programistycznych i standardów procesów;
  - Modelowanie, składanie i realizowanie procesów;
  - Modele ilościowe w opracowywaniu procesów i produktów;
  - Globalna technika programowania;
  - Oprogramowanie typu open source a jakość oprogramowania;
  - Ponowne wykorzystanie oprogramowania i asortymentu programistycznego;
  - Kontrola jakości, przeglądy i testy;
  - Ewolucja oprogramowania;
  - Innowacyjne podejścia do opracowywania oprogramowania;
  - Badania empiryczne i podejścia eksperymentalne.

  Warsztaty odbędą się w tym samym miejscu, co dziewiąta międzynarodowa konferencja nt. nowych metodologii, narzędzi i technik programistycznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Testowanie oprogramowania – proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest to jeden z procesów zapewnienia jakości oprogramowania. Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania ma na celu sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Testowanie oprogramowania może być wdrożone w dowolnym momencie wytwarzania oprogramowania (w zależności od wybranej metody). W podejściu klasycznym największy wysiłek zespołu testerskiego następuje po definicji wymagań oraz po zaimplementowaniu wszystkich zdefiniowanych funkcjonalności. Nowsze metody wytwarzania oprogramowania (np. Agile), skupiają się bardziej na jednostkowych testach wykonywanych przez członków zespołu programistycznego, zanim oprogramowanie trafi do właściwego zespołu testerów. Ezoteryczny język programowania – język programowania tworzony w celu badania i demonstracji niekonwencjonalnych technik programistycznych oraz metod programowania. Zazwyczaj nie jest on przeznaczony do pisania rzeczywistych aplikacji. Języki tego typu są popularne wśród hackerów oraz entuzjastów programowania. Termin ezoteryczny służy do odróżnienia ich od pozostałych języków. Kontrola procesów jest to szereg świadomych i skoordynowanych działań – ukierunkowanych na monitorowanie architektur, mechanizmów i algorytmów oraz porównywanie stanów rzeczywistych z oczekiwanymi – podejmowanych w celu zarządzania jakością tych procesów.

  Anders Hejlsberg (ur. w grudniu 1960 w Kopenhadze) – duński inżynier oprogramowania, który uczestniczył w projektowaniu kilku popularnych języków programowania i narzędzi programistycznych. Obecnie pracuje dla firmy Microsoft, gdzie jest głównym architektem języka C#. Iteracyjny model kaskadowy (ang. waterfall model) – jeden z kilku rodzajów procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania. Jego nazwa wprowadzona została przez Winstona W. Royce w roku 1970, w artykule "Managing the Development of Large Software Systems" (zarządzanie tworzeniem dużych systemów informatycznych).

  Kanban w tworzeniu oprogramowania – metoda kanban została zaadaptowana na potrzeby inżynierii oprogramowania przez Davida J. Andersona. Zaobserwowane podobieństwo pomiędzy procesem produkcji oraz wytwarzania oprogramowania, skłoniło go do przełożenia zasad Kanban na warunki i sposób funkcjonowania zespołów programistycznych. Koncepcję wykorzystania metody Kanban w inżynierii oprogramowania przedstawił w 2010 w książce Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business. Analiza ekonomiczna – metoda badania procesów gospodarczych, polegająca na rozpatrywaniu związków zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami tych procesów.

  Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu. Web Services Flow Language (WSFL) – oparty na języku XML język do definiowania procesów w usługach sieciowych. Modele przepływów WSFL opisują indywidualne procesy biznesowe. Modele globalne opisują kolekcje procesów i ich interakcje.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Modelowanie procesów biznesowych (ang. business process modeling) – jest to zbiór czynności wykonywanych przez analityków procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Modelowanie procesów ma na celu ustalenie w jaki sposób działa dana organizacja (tak zwany stan AS-IS) i może służyć do określenia docelowego sposobu postępowania (procesy TO-BE).

  Internet Software House (ISH), to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania na bazie rozwiązań internetowych - aplikacji internetowych. W typowych dla ISH projektach duża waga przykładana jest do analizy procesów biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji oraz jej integracji z innymi systemami. Firmy z tej branży zajmują się przede wszystkim tworzeniem aplikacji dedykowanych i oprogramowania na zamówienie.

  Dodano: 12.07.2010. 18:12  


  Najnowsze