• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwszy światowy kongres na temat oddziaływań mitochondrialnych - Berlin, Niemcy

  20.09.2010. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 18-19 listopada 2010 roku odbędzie się w Berlinie pierwszy światowy kongres na temat oddziaływań mitochondrialnych.

  Mitochondria to wszechstronne organelle znajdujące się w komórkach eukariotycznych. Ich główną funkcją jest wytwarzanie energii w formie adenozyno-5'-trifosforanu (ATP). Odgrywają one kluczową rolę w procesie starzenia się i wzrostu, co czyni je atrakcyjnym celem oddziaływań w ramach strategii podawania leków i przeciwutleniaczy. Nieprawidłowości w zakresie mitochondriów wiążą się z wieloma patologiami, takimi jak nowotwory, cukrzyca, choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, migrena oraz bezpłodność.

  Badania w coraz większym stopniu skupiają się na sposobach oddziaływania na mitochondria za pomocą cząsteczek bioaktywnych, leków lub składników odżywczych w celu leczenia patologii i chorób przewlekłych oraz zapobiegania im.

  Podczas kongresu zostaną omówione kwestie oddziaływań na mitochondria w kontekście współczesnych badań medycznych. Naukowcy przedstawią też potencjalne rozwiązania i strategie dotyczące mitochondriów związane z zapobieganiem licznym chorobom przewlekłym i patologiom oraz ich leczeniem.

  Konferencja zostanie podzielona na cztery sesje. Będą to: "Dysfunkcje mitochodrialne w chorobach przewlekłych - najnowsze osiągnięcia i wnioski", "Mitochondria w praktyce - metody i narzędzia", "Strategie oddziaływania na mitochondria" oraz "Oddziaływanie na mitochondria - najnowsze badania kliniczne i lecznicze.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nośniki oddziaływań - w teoriach kwantowych oddziaływania są przenoszone przez pewne cząstki zwane właśnie nośnikami oddziaływań lub kwantami oddziaływań. Istnieją dwie kategorie takich cząstek - rzeczywiste cząstki (przenoszące oddziaływania elementarne) oraz quasicząstki (pseudocząstki). Oddziaływania podstawowe (fundamentalne) – oddziaływania fizyczne obserwowane w przyrodzie, nie dające się sprowadzić do innych oddziaływań. Oddziaływanie słabe jest jednym z czterech oddziaływań uznanych za podstawowe. Przenoszone jest za pomocą jednej z trzech masywnych cząstek: bozonów naładowanych (W i W) oraz bozonu neutralnego (Z). Jest odpowiedzialne za rozpad beta i związaną z nim radioaktywność oraz za rozpad np. mionu i cząstek dziwnych. Siła oddziaływania słabego jest 10 razy mniejsza niż siła oddziaływania silnego. Jest zbyt słabe, by połączyć leptony w większe cząstki, tak jak oddziaływania silne łączą w hadronach kwarki.

  Oddziaływania hydrofobowe – polegają na łączeniu się grup hydrofobowych, w celu ochrony cząsteczki przed oddziaływaniem na nie cząsteczek wody. Oddziaływanie to odpycha cząsteczki wody. Jest to bardzo szczególne oddziaływanie, ponieważ najczęściej rozpuszczalnikiem jest woda. Teorie wielkiej unifikacji (GUT z ang. Grand Unification Theory) – teorie łączące chromodynamikę kwantową i teorię oddziaływań elektrosłabych. Przedstawiają one oddziaływanie silne, słabe i elektromagnetyczne jako przejaw jednego, zunifikowanego oddziaływania. Żadna z dotychczasowych teorii wielkiej unifikacji nie została potwierdzona doświadczalnie.

  Teoria oddziaływań elektrosłabych (Teoria Małej Unifikacji) – kwantowa teoria pola opisująca oddziaływania słabe oraz elektromagnetyczne. Zawiera ona w sobie wcześniejszą teorię oddziaływań słabych i elektrodynamikę kwantową. Ładunek elektryczny ciała (lub układu ciał) – fundamentalna właściwość materii przejawiająca się w oddziaływaniu elektromagnetycznym ciał obdarzonych tym ładunkiem. Ciała obdarzone ładunkiem mają zdolność wytwarzania pola elektromagnetycznego oraz oddziaływania z tym polem. Oddziaływanie ładunku z polem elektromagnetycznym jest określone przez siłę Lorentza i jest jednym z oddziaływań podstawowych.

  Chromodynamika kwantowa (ang. QCD – quantum chromodynamics) – teoria oddziaływań silnych czyli kwantowa teoria pola opisująca oddziaływanie silne, najsilniejsze z oddziaływań podstawowych. Chromodynamika to nieabelowa (nieprzemienna) teoria z cechowaniem. Grupą cechowania jest grupa SU(3). Jest częścią Modelu Standardowego. Trwają próby połączenia grupy SU(3) z grupą SU(2) x U(1) teorii oddziaływań elektrosłabych. Nazywa się to teoriami wielkiej unifikacji.

  Dodano: 20.09.2010. 16:37  


  Najnowsze