• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pół tysiąca ekologów we wrześniu przyjedzie do stolicy

  17.09.2009. 14:58
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Już 26 września do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przyjedzie prawie 500 młodych ekologów - uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski. "Dbajmy o środowisko - to takie proste!" to hasło konkursu, który odbywa się w ramach akcji pt. "Tesco dla szkół i środowiska". W tym roku jest on poświęcony tak niezwykle istotnym w dzisiejszych czasach zagadnieniom ekologicznym.

  Podczas tej wyjątkowej edycji także każdy z nas będzie miał okazję wspólnie z dziećmi przekazać swoje symboliczne przesłanie na rzecz ekologii " zostawić swój odcisk dłoni. Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodzieży w całej Polsce do działań na rzecz środowiska naturalnego. Prawie 40 000 osób zaangażowano w projekt "Dbajmy o środowisko - to takie proste!", aby docelowo młodzież z całego kraju mogła wspólnie uczestniczyć w działaniach na rzecz ekologii.  Ekologia jest jednym z tych tematów, o których należy mówić jak najczęściej i jak najgłośniej. Właśnie to zainspirowało organizatorów do stworzenia ogólnopolskiego konkursu dla dzieci, w trakcie którego mogłyby one lepiej poznać zasady ekologicznego życia. Już 26 września kilkadziesiąt 9-osobowych zespołów ze szkół z całego kraju będzie rywalizować ze sobą w zakresie wiedzy na temat ochrony środowiska. Zespoły od miesięcy przygotowywały się i były oceniane, aby w rezultacie móc zaprezentować swoją wiedzę podczas finału w stolicy. Na wygranych czekają atrakcyjne nagrody, które będą nieocenioną pomocą dydaktyczną w przedmiotach szkolnych związanych z ekologią.

  W dalszej edukacji postaw proekologicznych szkoły zyskają nieocenione wsparcie w postaci nowoczesnych i niedostępnych dla wielu placówek oświatowych sprzętów. Zdobywcy pierwszego miejsca dla swojej szkoły otrzymają wartą 50 tysięcy złotych salę z wysokiej klasy sprzętem multimedialnym. Patronat nad tegorocznym konkursem objęli: Ministerstwo Środowiska, instytuty Polskiej Akademii Nauk - Rada Upowszechniania Nauki, Instytut Geofizyki oraz Instytut Nauk Geologicznych. Partnerem merytorycznym jest Fundacja Instytutu Nowoczesnej Edukacji.

  W kilku słowach...


  Akcja organizowana przez firmę Tesco jest jednym z najważniejszych tego typu wydarzeń w Polsce. Angażuje ona dzieci i młodzież w działania mające na celu ochronę środowiska i edukację proekologiczną na skalę ogólnopolską. Akcja "Tesco dla szkół" organizowana jest już od 7 lat. Jednak w tym roku, po raz pierwszy kładzie ona nacisk na ochronę środowiska naturalnego. Główne cele przedsięwzięcia to kształtowanie poprzez zabawę i wspólne działania postaw proekologicznych nie tylko wśród dzieci i młodzieży, lecz także wśród pozostałych mieszkańców miast - ich sąsiadów
  a także urzędników miejskich. Forma konkursu ma na celu pobudzenie w dzieciach pomysłowości
  i kreatywności w działaniach proekologicznych. “To niesamowite, że tylu uczniów i nauczycieli włączyło się w nasz konkurs. Wystarczyło rzucić hasło, a niemal pół tysiąca szkół od razu zaangażowało się w niezwykłe projekty na rzecz ochrony środowiska. Mało tego " dzieciaki wyszły poza mury swoich szkół i angażowały swoich rodziców, sąsiadów, a nawet urzędników!" " podsumowuje Dorota Karwala, Menedżer Działu Komunikacji Korporacyjnej Tesco " "Teraz czekamy na tych najlepszych, którzy 26 września przyjadą na Finał do Warszawy by podzielić się swoją wiedzą
  i walczyć o nagrodę główną " pracownię naukową wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt." " dodaje. Długoterminowe wsparcie edukacji poprzez poprawę warunków dydaktycznych
  w szkołach, tworzenie w nich pracowni komputerowych i sal multimedialnych " to ważny element tego projektu. W finałach poprzednich sześciu edycji konkursu "Tesco dla szkół" nagrody otrzymało już ponad 11 tysięcy gimnazjów i szkół podstawowych, które zostały wyposażone w pracownie komputerowe i multimedialne, a także sprzęt dydaktyczno-sportowy o łącznej wartości ponad 12 mln zł.

  Młodzi ekolodzy

  W tym roku na konkurs napłynęły 474 prace z całej Polski. Najbardziej aktywni byli uczniowie klas
  IV-VI, którzy zgłosili aż 238 prac. Najlepszymi w pierwszym etapie okazali się zawodnicy z Chojnowa, Elbląga i Drawska Pomorskiego.
  Każda z tych szkół wytypowała swoich reprezentantów do drużyny, która już wkrótce powalczy
  o wygraną z rówieśnikami z całej Polski. Finał będzie się składał z trzech konkurencji - testu wiedzy
  o ekologii, testu kreatywności i sprawdzianu umiejętności praktycznych w zakresie ochrony środowiska. Wszystkie zmagania odbędą się w niezwykłych wnętrzach Pałacu Kultury i Nauki
  w specjalnie na ten dzień przygotowanych w Komnacie Twórców, Komnacie Aktywnych oraz Komnacie Uczonych.

  Krok po kroku do finału

  W I etapie konkursu "Dbajmy o środowisko - to takie proste!" w zależności od grupy wiekowej zespoły musiały zaplanować i przeprowadzić kampanie informacyjne na temat dbania o środowisko naturalne. Aż 474 prace nadesłane na tegoroczny konkurs realizowane były w grupach wieloosobowych. Wszystkie drużyny miały możliwość wykazania się pomysłowością
  oraz kreatywnością. Przesłane do I etapu prace były zrealizowane z wykorzystaniem wielu ciekawych
  i niespotykanych form przekazu: od albumów ze zdjęciami dokumentującymi przebieg akcji, poprzez makiety ogródków przyszkolnych aż po ciekawe prezentacje multimedialne. Działania wspierane były także przez lokalne społeczności i przedstawicieli samorządów lokalnych. W sumie ok. 40 000 osób zaangażowało się w pomoc przy akcjach organizowanych przez dzieci, aby wspólnie przygotować jak najlepszy projekt, który umożliwi przejście do ogólnopolskiego finału. Jury oceniało dokładnie nadesłane prace pod wieloma aspektami. Do finału zakwalifikowano po 3 zespoły z każdego województwa.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Edukacja ekologiczna (element edukacji środowiskowej) – koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych systemów kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla różnych działów ochrony środowiska, nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inżynierów i techników różnych specjalności oraz menedżerów gospodarki, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną. Edukacja w Sosnowcu jest mocno rozwinięta i obejmuje wszystkie szczeble jednostek edukacyjnych, włącznie ze szkołami wyższymi uprawnionymi do nadawania tytułu doktora. W mieście funkcjonuje 117 publicznych jednostek edukacyjnych oraz 55 niepublicznych a także 54 placówki niepubliczne organizujące kursy dla młodzieży i dorosłych. Wśród nich znajduje się 39 przedszkoli publicznych i 2 przedszkola niepubliczne, 35 szkół podstawowych publicznych, w tym: 3 szkoły podstawowe specjalne. 21 z nich działa jako samodzielne jednostki, pozostałe 14 wchodzi w skład zespołów szkół. Oprócz publicznych działają również 2 szkoły niepubliczne oraz jedna z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzona przez osobę prawną. W mieście znajdują się 24 gimnazja publiczne z czego 8 funkcjonuje samodzielnie a pozostałe 16 w ramach zespołów szkół. 4 gimnazja publiczne mają status szkoły specjalnej. Oprócz jednostek publicznych działa również 5 gimnazjów niepublicznych. W mieście funkcjonuje 14 zespołów szkół ogólnokształcących, 3 zespoły szkół specjalnych, 1 centrum kształcenia ustawicznego, 11 zespołów szkół zawodowych. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (OWE) - organizowany od 1985 roku konkurs dla uczniów szkół średnich przez Ligę Ochrony Przyrody. Jego cele to przede wszystkim szerzenie tematyki ekologicznej i przyrodniczej wśród młodzieży. Jeszcze kilka lat temu konkurs miał cztery etapy: podstawowy, regionalny, wojewódzki i centralny. Od kilku lat nie organizuje się etapu regionalnego. Na etapie podstawowym uczestnicy piszą test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Na następnym etapie również piszą taki test, po czym 12 najlepszych przechodzi do części ustnej, gdzie otrzymuje 6 problematycznych pytań otwartych. Siódemka najlepszych startuje w finale centralnym. Finał składa się również z testu i części ustnej. W tej olimpiadzie uczestnicy nie przygotowują żadnych prac badawczych etc. Jubileuszowy, 25 finał odbył się w dniach 4-6 czerwca 2010 roku w Białowieży. Tegoroczny finał odbył się w Zielonej Górze Od wielu lat finalistom i laureatom etapu centralnego olimpiady przysługuje zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego na ponad 60 polskich uczelni.

  Z klasy do kasy – konkurs giełdowo-ekonomiczny o charakterze gry giełdowej, która umożliwia wirtualne inwestowanie pieniędzy w wybrane instrumenty finansowe. Organizatorami konkursu są: Gazeta Wyborcza, Narodowy Bank Polski, od roku 2003 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz od roku 2012 portal wyborcza.biz. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych czyli gimnazjów, liceów, techników i uczniów szkół zawodowych (nie mogą w nim brać udziału uczniowie szkół dla dorosłych). Oświata w Czechach: W Czechach system szkolny jest zdecentralizowany. Jego podstawę stanowi znowelizowane w 1995 prawo oświatowe, które gwarantuje autonomię szkół, bezpłatny i obligatoryjny charakter edukacji podstawowej, bezpłatne kształcenie na poziomie szkoły średniej i wyższej oraz prawo do tworzenia szkół wyznaniowych i prywatnych (w roku szkolnym 1995/1996 działało 39 placówek prywatnych i 16 wyznaniowych, co stanowi 1,3% wszystkich szkół). Na edukację przeznacza się 5,9% PKB (1995). Do przedszkoli uczęszcza 88% dzieci w odpowiednim wieku. 9-letnia obowiązkowa szkoła podstawowa (Zakladni skola), mająca 2 stopnie: pierwszy 5-letni i drugi 4-letni, dzieci rozpoczynają w niej naukę w 6. roku życia. Edukacją na poziomie podstawowym jest objętych 100% dzieci. W kształceniu na poziomie średnim bierze udział 92% młodzieży. Szkoły średnie dzielą się na:

  Olimpiada teologii katolickiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych. KAFLA (Konkurs Amatorskich Filmów Licealnych), to festiwal filmowy organizowany przez Grupę Twórczą Afis, w której działają uczniowie XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 2007 roku i była skierowana do uczniów szkół średnich z Warszawy. Druga edycja KAFLI odbyła się 12 maja 2008 roku i była skierowana dla uczniów szkół średnich z całego województwa mazowieckiego. Obecnie Konkurs KAFLA skierowany jest do wszystkich osób, które nie ukończyły 25 roku życia i nie są studentami na kierunku reżyseria. Celem konkursu jest promowanie niezależnej twórczości filmowej, możliwość zaprezentowania filmów stworzonych przez uczestników szerszej publiczności oraz ocenienia ich przez profesjonalistów. Dla autorów najlepszych filmów czekają zawsze interesujące nagrody.

  Nagroda Goldmanów – nagroda przyznawana przez Fundację Ochrony Środowiska Goldmanów, osobom indywidualnym działającym na rzecz ochrony środowiska. Jest to najważniejsza światowa nagroda w dziedzinie ochrony środowiska, nazywana ekologicznym Noblem. Nagroda ufundowana została przez działaczy społecznych i filantropów Richarda i Rhodę Goldmanów w 1990 roku. W odpowiedzi na świadome lub nieświadome, lecz zawsze aktywne niszczenie przyrody przez człowieka, powstała idea jej ochrony aktywnej, stawiająca sobie za cel odwrócenie lub zrekompensowanie niekorzystnych zmian wprowadzanych w środowisko przez człowieka. Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło w tym względzie nowe możliwości przez uzyskanie środków unijnych na proekologiczne inwestycje. Mimo to, powodzenie idei aktywnej ochrony przyrody wciąż zależy głównie od chęci działania i świadomości każdego indywidualnego obywatela, który musi wiedzieć jak swym zachowaniem wpływa na otoczenie i chcieć zmieniać stan środowiska na lepszy. Przykładami aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska są:

  SIFE (ang. Students In Free Enterprise) - (czytaj: "sajf") międzynarodowa organizacja studencka "SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości" działająca na 2000 uczelni w ponad 50 krajach świata na pięciu kontynentach. W Polsce organizacja SIFE działa przy 11 uczelniach wyższych (stan na czerwiec 2006). Uczestnicy programu tworzą projekty, mające na celu pomoc lokalnym społecznościom odnaleźć się w gospodarce rynkowej. Program SIFE koncentruje się na pięciu płaszczyznach: gospodarce globalnej, umiejętnościach interpersonalnych, przedsiębiorczości, finansowej niezależności a także etyce w biznesie. Zespoły SIFE prezentują rezultaty swoich działań podczas dorocznego krajowego konkursu SIFE, a najlepsza drużyna otrzymuje prawo do reprezentowania kraju na Światowych Finałach Konkursu SIFE. To wydarzenie jest spektakularnym spotkaniem, które uwydatnia różnorodność etniczną reprezentantów SIFE. W roku 2012 nastąpił rebranding, w wyniku którego nazwa programu została zmieniona z SIFE na Enactus.

  Projekt: Polska – środowisko społeczne, skupiające ludzi o poglądach centrowych i liberalnych, działająca na obszarze Polski i poza jej granicami. Instytucjonalnym przejawem tego środowiska jest Fundacja Projekt: Polska i Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz działające w ramach tych instytucji rozmaite inicjatywy.

  Rytmy Oporu (Rhythms of Resistance, RoR) to międzynarodowy ruch zespołów muzycznych, które występują na demonstracjach i akcjach bezpośrednich, a które podpadają pod szeroką definicję ruchów antykapitalistycznych. Poprzez swoją muzykę chcą wspierać wszelkiego rodzaju twórcze przedsięwzięcia przeciwko wszelkim systemom dominacji, ucisku, nietolerancji (faszyzm, seksizm). Swoją działalnością także wspierają rożnego rodzaju działania ekologiczne lub na rzecz ochrony środowiska. Pierwsza grupa RoR powstała w Londynie w roku 2000. Od tego czasu wiele podobnych grup powstało w Europie i nie tylko. Niektóre z zespołów występują także na paradach lub happeningach. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy – ogólnopolski projekt edukacyjny prowadzony przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z lokalnymi partnerami: w Warszawie – przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Katowicach – przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w Białymstoku – przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Bełchatowie – we współpracy z Urzędem Miasta Bełchatowa. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Program obejmuje również serie spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski.

  Edukacja w Bydgoszczy W 2011 r. do bydgoskich szkół szczebla podstawowego i średniego uczęszczało 40,5 tys. uczniów. Miasto Bydgoszcz prowadziło w tym czasie 121 samodzielnych szkół, placówek oraz szkół zorganizowanych w zespoły. Ponad 5 tys. dzieci spędza czas w miejskich przedszkolach. Program GLOBE – światowy program (działający także w Polsce), popularyzujący badania środowiska wśród uczniów szkół średnich i podstawowych. Program działa w ponad stu krajach. GLOBE oznacza Global Learning and Observations to Benefit the Environment, czyli „Światowy program obserwacyjny i edukacyjny badania środowiska”.

  Przyroda Polska – miesięcznik wydawany przez Ligę Ochrony Przyrody, poruszający zagadnienia z zakresu ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody. Czasopismo zalecane dla szkół przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  Dodano: 17.09.2009. 14:58  


  Najnowsze