• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Postępy w modelowaniu, kontroli i optymalizacji procesów przetwórstwa spożywczego, Montpellier, Francja

  15.11.2012. 09:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 20 listopada 2012 r. w Montpellier, Francja, odbędzie się wydarzenie pt. "Postępy w modelowaniu, kontroli i optymalizacji procesów przetwórstwa spożywczego" (Advances in Modeling, Control and Optimization of Food Processes).

  Większość problemów, jakie stają obecnie przez przemysłem spożywczym może zostać częściowo przezwyciężona dzięki udoskonaleniu procesów w celu podniesienia wydajności i obniżenia zużycia energii. Powinno to zostać osiągnięte przy utrzymaniu jakości produktów i spełnianiu wymogów związanych z bezpieczeństwem i środowiskiem. W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu CAF (Wspomagane komputerowo procesy przetwórstwa spożywczego na potrzeby techniki regulacji), który jest poświęcony tym problemom, mają zostać opracowane bardziej zaawansowane sposoby kontroli przetwórstwa spożywczego w różnych dziedzinach. W projekt zaangażowało się 16 partnerów z 7 krajów, którzy analizują cztery odrębne przypadki powiązane z różnymi technikami przetwarzania: biokonwersja, mikrofiltracja, konserwacja i strukturowanie.

  W czasie wydarzenia, poprzedzającego doroczne spotkanie 2012 EFFOST, zaprezentowane zostaną osiągnięcia w branży oraz dostępne narzędzia i metody w celu optymalizacji procesów przetwórstwa spożywczego. Omówione zostaną perspektywy i obszary zastosowania. Przewidziano także prezentację wyników projektu CAF.


  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zenon Kazimierz Kosicki (25.01.1936–10.12.2006) – chemik, technolog żywności, specjalista z zakresu chemii i technologii przetwórstwa skrobi, konstruktor i racjonalizator, założyciel firmy „Celiko”, działacz SITSpoż (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego). Modelowanie procesów biznesowych (ang. business process modeling) – jest to zbiór czynności wykonywanych przez analityków procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Modelowanie procesów ma na celu ustalenie w jaki sposób działa dana organizacja (tak zwany stan AS-IS) i może służyć do określenia docelowego sposobu postępowania (procesy TO-BE). Piotr Paweł Lewicki (ur. 15 grudnia 1937 - zm. 29 grudnia 2011) - profesor technologii żywności i żywienia o specjalności inżynieria procesów biotechnologicznych, inżynieria żywności i aparatura przemysłu spożywczego, projektowanie procesów technologicznych i suszenie, tytuł profesorski w dziedzinie nauk technicznych otrzymał w 1982.

  Controlling – proces planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych dla utrzymania organizacji na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów. Rachunek kosztów działań (ang. Activity-Based Costing, lub w skrócie ABC) – jest metodą pomiaru i analizy kosztów pośrednich (produkcyjnych i nieprodukcyjnych), pozwalającą na ich dokładniejsze przypisanie do obiektów kosztowych – wyrobów, usług, klientów, kanałów dystrybucji, polegającą na powiązaniu zużycia zasobów z działaniami oraz działań z obiektami kosztowymi na podstawie stopnia ich wykorzystania. Rachunek kosztów działań został zaprezentowany po raz pierwszy w 1987 roku przez profesorów: Kaplana, Coopera i Johnsona z uniwersytetu Harvarda w USA. Rachunek kosztów ABC służy do dostarczenia informacji do planowania, zarządzania, kontroli i kierowania przedsiębiorstwem w celu doskonalenia procesów, produktów i usług, eliminowania strat oraz osiągania operacyjnych i strategicznych celów firmy.

  Kisumu – duże miasto w zachodniej Kenii, nad jeziorem Wiktorii. Ośrodek handlowo-usługowy dla okolicznych regionów rolniczych (uprawa głównie kukurydzy, orzeszków ziemnych, sezamu), port rybacki oraz ośrodek przemysłowy (przemysł przetwórstwa spożywczego, metalowy, włókienniczy, skórzany). W mieście znajduje się port lotniczy Kisumu. Yumen (chin.: 玉门, pinyin: Yùmén) – miasto na prawach powiatu w północnych Chinach, w prowincji Gansu, w prefekturze miejskiej Jiuquan. W 1999 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła 199 811. Ośrodek wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej, przemysłu chemicznego, spożywczego oraz hutnictwa metali nieżelaznych.

  Kontrola procesów jest to szereg świadomych i skoordynowanych działań – ukierunkowanych na monitorowanie architektur, mechanizmów i algorytmów oraz porównywanie stanów rzeczywistych z oczekiwanymi – podejmowanych w celu zarządzania jakością tych procesów. Zunhua (chiń.: 遵化; pinyin: Zūnhuà) – miasto na prawach powiatu we wschodnich Chinach, w prowincji Hebei, w prefekturze miejskiej Tangshan, u podnóży Yan Shan. W 2000 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła 683 662. Ośrodek przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysłu chemicznego, metalowego, a także wyrobu biżuterii

  Winiary – skrócona nazwa fabryki przetwórstwa spożywczego, zlokalizowanej w kaliskiej dzielnicy (do 1976 samodzielnej wsi) Winiary.

  PLASTPOL - Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych - największa we Wschodniej Europie impreza targowa w branży tworzyw sztucznych organizowana przez Targi Kielce. Na PLASTPOLU prezentowany jest ogół zagadnień od wczesnych etapów produkcji plastiku do jego utylizacji i recyklingu. Zwiedzający mają okazję zapoznać się z maszynami, formami i narzędziami wykorzystywanymi do przetwórstwa tworzyw, oraz z zastosowaniami systemów informatycznych dotyczących produkcji.

  Eisenstadt (węg. Kismarton, chor. Željezno) – miasto na prawach powiatu we wschodniej Austrii, u podnóża Gór Litawskich, stolica kraju związkowego Burgenland, licząca 12,84 tys. mieszkańców (X 2009). Położone w centrum rolniczego regionu Burgenland, stanowi jego zaplecze handlowo-usługowe. W regionie przeważają uprawy winorośli, buraków cukrowych i tytoniu. Istnieje rozwinięty przemysł przetwórstwa spożywczego i przemysł włókienniczy. Obecna nazwa i prawa miejskie nadano w 1373. Narzędzia do modelowania w UML (Unified Modeling Language – ujednoliconym języku modelowania) – oprogramowanie, które pozwala tworzyć modele pomocne przy programowaniu, ale także analizie procesów biznesowych. Narzędzia podzielono na wolne/otwarte i zamknięte (komercyjne).

  Kikwit – miasto w południowo-zachodniej Demokratycznej Republice Konga, stolica prowincji Kwilu, port nad rzeką Kuilu. Ośrodek handlowo-usługowy dla okolicznych terenów rolniczych (uprawa głownie palmy oleistej i kawy) oraz przemysłu przetwórstwa spożywczego. W mieście znajduje się stadion i mały port lotniczy. Około 294 210 mieszkańców. System kontroli dostępu jest to zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom (całkowite lub określonym czasie) dostępu do sektorów (stref) tego systemu. Identyfikowanie użytkowników przez system kontroli dostępu zależny jest od zastosowanego typu urządzenia identyfikującego. Mogą to być:

  Andrzej Stanisław Borys (ur. 1948, zm. 4 września 2013) – polski biotechnolog, prof. dr hab., dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, wieloletni dyrektor Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego oraz prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

  Dodano: 15.11.2012. 09:26  


  Najnowsze