• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Tadeusz Szulc doktorem h.c. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

  09.12.2011. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Specjalista w zakresie hodowli bydła i produkcji mleka prof. Tadeusz Szulc, były rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i były wiceminister edukacji narodowej i sportu otrzyma 15 grudnia tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

  Profesor Szulc jest zootechnikiem, jego zainteresowania naukowe obejmują także fizjologię laktacji, uwarunkowania składu i jakości mleka, optymalizację żywienia krów mlecznych, a także technologię opasu młodego bydła. Szczególne znaczenie poznawcze i aplikacyjne mają jego badania nad właściwościami prozdrowotnymi siary. Prace z tego zakresu stanowią oryginalny wkład profesora i jego zespołu do nauki światowej.

   

  Współpraca uczonego z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie (UR) dotyczyła działalności naukowej i organizacyjnej. Wraz z naukowcami z UR prowadził prace w ramach problemu resortowego "Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji mleka" oraz badania nad krzyżowaniem ras krajowych z włoskimi, mięsnymi rasami bydła. Przez kilka lat był wykładowcą na studium podyplomowym z hodowli bydła. Od 11 lat wraz z Katedrą Hodowli Bydła UR współorganizuje Szkoły Zimowe Hodowli Bydła w Zakopanem.

  Prof. Szulc pełnił funkcje prorektora i rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W latach 2003-2004 był podsekretarzem stanu, a w latach 2004-2005 sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS). Obecnie przewodniczy Komisji Akredytacyjnej - Zespołu Bolońskiego KRASP, jest także wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, prezydentem Profesorskiego Klubu Hodowców Bydła oraz członkiem wielu innych towarzystw i rad naukowych.

  Badacz opublikował 425 opracowań, w tym ponad 131 oryginalnych prac twórczych, 86 doniesień naukowych, 135 referatów, publikacji popularno-naukowych, naukowych i innych, 49 referatów i publikacji z zakresu edukacji w szkolnictwie wyższym. Jest współautorem 20 publikacji zwartych, w tym: 6 książek, 5 monografii, 7 skryptów dla studentów.

  Jest redaktorem i współautorem 3 podręczników akademickich. Jego początkowe badania dotyczyły wychowu cieląt na ograniczonych dawkach mleka, zastępowania mleka pełnego mlekiem odtłuszczonym, skracania czasu karmienia mlekiem i opracowania różnych wariantów wychowu cieląt przy krowach mamkach. W interdyscyplinarnych badaniach autor wykazał, że cielęta po przebyciu schorzeń, charakteryzowały się istotnie niższym tempem wzrostu w późniejszym użytkowaniu, a w pierwszej i drugiej laktacji obniżonymi parametrami użytkowości mlecznej.

  Prof. Szulc zainicjował prace nad zmiennością składu siary krów i jej przyswajalnością u cieląt. Istotną pozycję w dorobku naukowym badacza stanowią analizy zdolności wydojowej krów w Polsce. Uczony jako pierwszy w kraju oszacował parametry genetyczne dla cech budowy wymion i opracował zasady uproszczonej metody kwalifikowania krów do doju maszynowego.

  Wśród nagród i odznaczeń prof. Szulca jest m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy i Złoty Krzyż Zasług, Krzyż Kawalerski oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

  Uroczystość nadania profesorowi tytułu doktora honoris causa rozpocznie się o godz. 11.00 w Auli Centrum Kongresowego UR.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Andrzej Jan Zachwieja (ur. 5 czerwca 1959 r. w Strzelcach Opolskich) – polski zootechnik, specjalizujący się w hodowli bydła, odporności cieląt w okresie postnatalnym, produkcji mleka i mięsa, uwarunkowaniu zmienności składu mleka i siary krów; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Tadeusz Szulc (ur. 2 stycznia 1942 we Włodzimierzu) – polski zootechnik, specjalizujący się w genetycznych i środowiskowym uwarunkowaniu produkcji i jakości technologicznej mleka, hodowli bydła; profesor nauk rolniczych, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocław i rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu w latach 1996–2002; były wiceminister edukacji. SYMLEK (System Automatycznej Oceny Hodowlanej Krów) – ogólnopolski system informatyczny obejmujący wszystkie zagadnienia związane z oceną bydła mlecznego. Pierwsze prace nad nim rozpoczęto w 1972 roku. Właścicielem zbiorczej bazy danych jest Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt (dokonano cesji na Polską federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka), a nadzór informatyczny sprawuje ZETO Olsztyn.

  Stefan Glonek (ur. 1948, zm. 17 sierpnia 2013) – polski przedsiębiorca, hodowca bydła, współzałożyciel i wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, prezes Łódzkiego Związku Hodowców Bydła, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Federacji Sp. z o.o. Jerzy Korohoda (ur.1900, zm.1991), specjalista hodowli roślin, nauczyciel akademicki.Studiował na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziale Rolniczym Politechiki w Podiebradach. Asystent w Państwowym Instytucie Naukowym w Puławach (1930-1934). W 1946 mianowany docentem, w 1950 profesorem. W latach 1946-1951 był wykładowcą Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu. W latach 1955-1970 sprawował funkcję kierownika Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie.Doprowadził do wyhodowania trzydziestu ośmiu oryginalnych i dwudziestu ośmiu selekcjonowanych odmian roślin warzywnych, pastewnych i przemysłowych. Członek licznych towarzystw naukowych. Doctor honoris causa Akademii Rolniczej w Poznaniu (1979) i Akademii Rolniczej w Lublinie, dwukrotny laureat Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1970 i 1974).

  Krzysztof Marchelek (ur. 8 maja 1938 w Śremie) – prof. zw. dr hab. inż., doktor honoris causa Politechniki Poznańskiej i Politechniki Szczecińskiej, polski naukowiec specjalizujący się w problematyce dynamiki obrabiarek i procesów obróbki skrawaniem. Twórca polskiej szkoły naukowej dynamiki obrabiarek. Wykładowca na Politechnice Szczecińskiej, członek Komitetu Budowy Maszyn PAN, Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki MNiSW oraz Zespołu Roboczego do Spraw Produkcji Materialnej (ZR-8) MNISW. Pracownik Centrum Badawczo-Konstrukcyjnego Obrabiarek w Pruszkowie. Uhonorowany odznaczeniami: Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim(1998) Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Stanisław Matyka (ur. 12 listopada 1943 w Grębowie, zm. 24 października 2006) - polski zootechnik, profesor nauk rolniczych. Specjalizował się w paszoznawstwie i żywieniu zwierząt. Jest autorem lub współautorem ok. 210 prac naukowych oraz 32 prac popularnonaukowych. Efektem jego badań jest także 17 wdrożonych patentów. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

  Krzysztof Gerc – doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, psycholog. Główne obszary jego zainteresowań naukowych to: psychologia rehabilitacji, problematyka psychologiczna osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, tanatopsychologia, psychologia zarządzania oraz metodologia nauk społecznych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych w recenzowanych periodykach naukowych polskich i zagranicznych. W 2006 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. W ramach pracy badawczej okresowo współpracuje z PAN oraz międzynarodowymi instytutami naukowymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W trakcie studiów doktoranckich, realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracował równolegle jako konsultant w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie k. Krakowa. Antoni Sylwester Śliwiński prof. dr hab. (ur. 15 listopada 1928 w Jarocinie), emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego, znany w świecie specjalista z zakresu akustyki fizycznej, a szczególności: akustyki molekularnej, ultradźwięków, akustooptyki, fotoakustyki. Jest autorem i współautorem ponad 390 publikacji, w tym jest autorem, współautorem lub redaktorem 14 książek. Członkiem licznych towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych. Był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Akustycznego w 1963 r., jego Sekretarzem Generalnym w latach 1963 – 70 oraz Przewodniczącym od 1987 r. do 1997. Należy do kolegiów redakcyjnych wielu czasopism: Ultrasonics (Londyn, od 1965), Acoustics Letters (Londyn, od 1980), Archives of Acoustics (PAN, od 1985), Oceanologia (PAN, od 1980), Acustica (Stuttgart, 1990-96), Akusticzeskij Żurnal (Rosyjska AN – Moskwa, od 1990), Opto-electronics Review (od 1995). Jest członkiem International Commission on Acoustics przy International Union of Pure and Applied Physics (reprezentant Polski na kadencje 1981-1984, 1984-1987, 1996-1999, 1999-2004, 2004-2007), Komitetu Fizyki PAN, Komitetu Akustyki PAN. Jest członkiem International Commission on Acoustics przy International Union of Pure and Applied Physics i zastępcą Przewodniczącego Komitetu Akustyki PAN oraz Przewodniczącym Komitetu Narodowego do Kontaktów z Międzynarodowym Komitetem Akustyki (ICA).

  Jacek Kieć (zm. 22 sierpnia 2013) – polski agronom, specjalista w zakresie uprawy roślin, prof. dr hab. inż., wieloletni pracownik i profesor nadzwyczajny Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Autor podręczników akademickich oraz skryptów naukowych.

  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – jednostka naukowo-dydaktyczna, jeden z sześciu wydziałów Uniwersytetu. Wydział ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk humanistycznych w zaskresie historii, nauk o polityce i filozofii oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii.

  Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: Doktoraty honoris causa nadane w Wyższej Szkole Pedagogicznej, Akademii Pedagogicznej i Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Jerzy Nowakowski (ur. 1945) – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Jego działalność naukowa skupia się przede wszystkim na bankowości, rynkach kapitałowych i zarządzaniu ryzykiem na rynkach finansowych. W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (Wydział Finansów i Statystyki). W 2000 r. został profesorem zwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej (nominacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Kariera w Szkole Głównej Handlowej: wicedyrektor Instytutu Ekonometrii (1985-91), prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów (1996-1999), dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów (1999-2005). Autor ponad 180 publikacji naukowych (w tym książki, podręczniki, monografie, w których występuje głównie jako współautor). Promotor 25 prac doktorskich (finanse i bankowość). W 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu uhonorował „Bankowość – podręcznik akademicki” pod red. W.L. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej nagrodą zespołową – wśród zespołu nagrodzonych znalazł się także prof. J. Nowakowski.

  Profesor zw. dr hab.Tadeusz Stegner (ur. 1952 w Gdańsku) – polski historyk, pracuje na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Historii UG, a także przewodniczącego Rady Muzeum Miasta Gdyni. Specjalizuje się w historii Polski XIX i XX wieku, w szczególności dziejami polskiej myśli politycznej, sprawami narodowo-wyznaniowymi oraz historią protestantyzmu na ziemiach polskich. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, medalem 70-lecia Gdyni oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Był organizatorem kilkunastu sesji naukowych, w swoim dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji. Andrzej Szahaj (ur. 16 stycznia w 1958 w Bydgoszczy) – profesor filozofii, od września 2008 r. dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu . Od 1997 roku kierownik Zakładu Filozofii Współczesnej. Autor ponad stu publikacji naukowych, w tym ośmiu książek. Zajmuje się głównie filozofią kultury oraz filozofią polityki. Członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk. Otrzymał dwukrotnie nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej oraz wielokrotnie nagrody naukowe JM Rektora UMK. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

  TMR (ang. total mixed ration - całkowicie wymieszana dawka) - jest to najpopularniejszy system żywienia krów posiadających wysoki potencjał produkcyjny. Wedle prawideł żywienia krów mlecznych, niemożliwe jest optymalne żywienie krowy mlecznej, której roczna wydajność mleka przekracza 8000 kg, bez zastosowania TMR. Kintu – z mitologii ugandyjskiej mąż Nambi – córki boga nieba Gulu. Zanim się ożenił był biedakiem – posiadał tylko krowę, która dawała mu pożywienie w postaci mleka. Ożenił się z Nambi po kilku próbach. Pierwsza dotyczyła zabrania mu krowy. Gdyby on umarł oznaczało by, że nie jest człowiekiem. Kintu przeżył żywiąc się liści i korzeniami. Druga dotyczyła zjedzenia posiłku przeznaczonego dla 100 osób. Kintu wyrzucił jedzenie z tamtejszej dziury w chacie. W ten sposób przeszedł drugi test. Trzecie zadanie dotyczyło ścięcia skały toporkiem. Kintu wykorzystał już rozbite kawałki skał. Ostatnia próba dotyczyła znalezienia wśród 1000 krów swojej własnej. Z pomocą przyleciała pszczoła, która mu wskazała, które to jego zwierzę. Jak się okazało, w tym czasie krowa urodziła cielęta. Gulu widząc, że wszystkie zadania Kintu wykonał zadania pozwolił ożenić się Nambi.

  Dodano: 09.12.2011. 00:47  


  Najnowsze