• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Reagowanie na złożoność środowiska - prezentacja badań UCL, Londyn, Wlk. Brytania

  15.01.2013. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17 - 18 czerwca 2013 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Reagowanie na złożoność środowiska - prezentacja badań UCL" (Responding to Environmental Complexity: A Showcase of UCL Research).

  Sezon letni w Australii ledwie się rozpoczął. Mimo to fala upałów z bijącymi rekordy temperaturami zalała cały kraj, co każe postawić kilka pytań zarówno o wpływ globalnego ocieplenia na roczne schematy pogodowe, jak i o wrażliwość naszej planety na zmiany. Problemy środowiskowe, które narażają na szwank dobrobyt określonych społeczności, ale też i na skalę globalną, są coraz bardziej alarmujące. Powszechnie uznaje się, że te groźne problemy wynikają ze złożoności systemów środowiskowych i społeczno-środowiskowych. Uporanie się z tymi problemami wymaga prac badawczych wykraczających poza granice dyscyplinarne i rozbicia tradycyjnych metodologii w podejściu do analizy i rozwiązywania tych zagadnień.

  Konferencja stworzy wspólną platformę dla naukowców prowadzących badania interdyscyplinarne w celu wymiany wiedzy i pomysłów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Złożoność pesymistyczna : określa złożoność w "najgorszym" przypadku. Jeśli D oznacza zbiór wszystkich możliwych danych wejściowych, d jeden z elementów tego zbioru, a f funkcję, która dla danego d zwraca liczbę operacji, to złożoność pesymistyczna jest zdefiniowana jako: W teorii obliczeń klasa złożoności to zbiór problemów obliczeniowych o podobnej złożoności obliczeniowej. Najbardziej pospolitą definicją klasy złożoności jest: W informatyce, teoria obliczalności to dział teorii obliczeń zajmujący się badaniem jakie problemy są rozwiązywalne przy użyciu komputerów. Nie należy mylić teorii obliczalności z teorią złożoności obliczeniowej, zajmującej się badaniem jak efektywnie da się rozwiązywać różne problemy.

  Złożoność oczekiwana : określa złożoność średnią czyli wartość oczekiwaną zmiennej losowej f. Jeśli wszystkie dane są jednakowo prawdopodobne (z prawdopodobieństwem niezerowym) wtedy wyraża się ona wzorem: Teoria obliczeń to dział informatyki teoretycznej. Dzieli się on na dwie główne części: teorię obliczalności oraz złożoność obliczeniową. Pierwszy z nich zajmuje się odpowiedzią na pytanie, które problemy dają się rozwiązać przy pomocy komputera, a drugi tym jak szybko da się to zrobić.

  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń. Psychologia stosowana jest to dziedzina psychologii która koncentruje się na wykorzystywaniu wyników badań podstawowych do rozwiązywania problemów praktycznych, ale prowadzi także badania własne uwzględniające problemy specyficzne dla danej dziedziny zastosowań. Najbardziej rozwiniętymi działami psychologii stosowanej, zarówno pod względem użyteczności praktycznej, jak i własnych badań specjalistycznych, są: psychologia pracy, psychologia wychowawcza i psychologia kliniczna.

  Jednostka remontowa to miara "złożoności remontowej", czyli stopnia trudności wykonania remontu. Przyjęto, że złożoność remontowa tokarki typu TR-45 to 10 jednostek remontowych. Złożoność remontową innych maszyn i urządzeń ustala się na podstawie odniesienia. Teoria złożoności obliczeniowej – dział teorii obliczeń, którego głównym celem jest określanie ilości zasobów potrzebnych do rozwiązania problemów obliczeniowych. Rozważanymi zasobami są takie wielkości jak czas, pamięć lub liczba procesorów.

  Action research to zbiór metod badawczych, których wspólną właściwością jest uznanie najwyższej kompetencji członków danej społeczności do rozumienia jej prawideł. Przedstawiciele nurtu AR przede wszystkim starają się zrozumieć osoby w danej organizacji lub środowisku, a nie narzucić im swoje poglądy. W przypadku działalności społecznej sprowadza się to do pomagania społecznościom w radzeniu sobie z problemami tak definiowanymi, jak sama społeczność je postrzega (zamiast klasycznego decydowania, co jest problemem i wymyślania rozwiązań za nich). W przypadku działalności naukowej polega na rezygnacji z teoretycznych modeli badawczych i na uznaniu wyższej kompetencji badanej zbiorowości do definiowania, co jest dla niej ważne. Z uwagi na zbieżności metodyczne AR często kojarzony jest z metodami jakościowymi, choć nie jest z nimi doktrynalnie związany.

  Sortowanie kubełkowe (ang. bucket sort) – jeden z algorytmów sortowania. Jest on najczęściej stosowany, gdy liczby w zadanym przedziale są rozłożone jednostajnie, ma on wówczas złożoność Θ(n). W przypadku ogólnym pesymistyczna złożoność obliczeniowa tego algorytmu wynosi O(n²).

  Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą: Modele struktury przestrzennej miasta: Szybkie rozprzestrzeniania się na wielką skalę zagrożeń związanych z rozwojem obszarów miejskich w XIX wieku zaowocowało powstaniem teorii rozwoju struktury społecznej miast. Narastające problemy społeczne wykazały niezbędność interwencji władz miejskich. Spowodowało to konieczność przewidywania przeobrażeń struktur miejskich w celu odpowiedniego wykrywania nadchodzących (nieznanych, wynikających z niespotykanego nigdy wcześniej rozwoju gospodarczego i przemysłowego) zagrożeń.

  Modelowanie równań strukturalnych to klasa wielowymiarowych, parametrycznych modeli statystycznych pozwalająca na testowanie hipotez badawczych o dużej możliwości złożoności relacji pomiędzy zmiennymi. Mocne strony podejścia to: Rozmiarem wejścia nazywamy cechę danych wejściowych dla algorytmu, będąca zmienną niezależną funkcji opisującej jego złożoność obliczeniową.

  W teorii złożoności obliczeniowej problem NP-trudny (NPH) to taki problem obliczeniowy, którego rozwiązanie jest co najmniej tak trudne jak rozwiązanie każdego problemu z klasy NP.

  Dodano: 15.01.2013. 16:49  


  Najnowsze