• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sa takie dni w roku...DNI KARIERY i AKADEMIA UMIEJETNOSCI

  10.03.2007. 09:26
  opublikowane przez:

  NAJWIEKSZE W POLSCE TARGI PRACY PRAKTYK LUB STAZY!!!!
  DNI KARIERY!!DNI KARIERY!! DNI KARIERY!!!

  ...od studentow dla studentow...  zapraszam wszystkich na Dni Kariery - najwieksze w Polsce targi pracy, praktyk i stazy...
  nigdzie daleko...na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania!!! 14.03.2007 - sroda..od 9 do 16....
  najwieksze firmy z kraju i regionu!!!!!!!!!
  WWW.DNIKARIERY.PL
  ..:: www.dnikariery.pl ::...

  a razem z tymi targami - ..:: Akademia Umiejetnosci ::..
  cykl warsztatow,szkolen i prezentacji poswieconych rozwojowi,poszukiwaniu pracy,pozycjonowaniu sie na rynku pracy, a takze szkolenia branzowe i inne, jak np. psychomanipulacja...

  ZAPISY NA SZKOLENIA JUZ TRWAJA!!!!!!

  ..:: 14 marca 2007 ::.. ..:: Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania UMK Torun ::..

  DniKariery DniKariery DniKariery

  www.dnikariery.pl  [color=orange:6953b51828]Post przeniesiono.
  wymiennik[/color:6953b51828]

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Inżynierskie Targi Pracy – Targi Pracy organizowane przez Stowarzyszenie Studentów BEST na Politechnice Warszawskiej nieprzerwanie od 1993 roku. Józef Orczyk (ur. 4 stycznia 1940 roku w Śremie) - polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Członek Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Przewodniczący Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Stypendysta Fundacji Fulbrighta. Targi pracy (giełdy pracy) – przedsięwzięcie organizowane przez firmę lub organizację, mające na celu stworzenie okazji do spotkania osób poszukujących pracy z firmami poszukującymi pracowników. Targi pracy najczęściej organizowane są przez urzędy pracy, akademickie biura karier lub organizacje studenckie.

  Ryszard Bugaj (ur. 22 lutego 1944 w Gawłowie) – polski polityk, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, były przewodniczący Unii Pracy, poseł na Sejm X, I i II kadencji. Maxine McKew (ur. 1953), australijska dziennikarka i polityk, od 2007 posłanka do parlamentu Australii z ramienia Australijskiej Partii Pracy (ALP). Przed rozpoczęciem kariery politycznej McKew była cenioną i znaną dziennikarką Australian Broadcasting Corporation, w 200 otrzymała Centenary Medal za zasługi dla dziennikarstwa w Australii.

  Ergonomia (język grecki εργον – praca + νομος – prawo) – nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez taką organizację układu: człowiek - maszyna - warunki otoczenia, aby wykonywana ona była przy możliwie niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie, co uzyskuje się m.in. poprzez eliminację źródeł chorób zawodowych. Ergonomia jest nauką interdyscyplinarną. Korzysta z dorobku takich nauk lub dziedzin naukowych jak: psychologia pracy, socjologia pracy, fizjologia pracy, higiena, medycyna pracy, organizacja pracy, antropometria oraz nauk technicznych, np. materiałoznawstwa, budowy maszyn. Zbigniew Hockuba (ur. 1952 w Niebylcu) - prof. nadzw. dr hab., polski ekonomista, profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1997 profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, obecnie profesor na Wydziale Zarządzania UW.W latach 1999-2005 dyrektor INE PAN. Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego w latach 2007-2011. W 2011 roku mianowany na stanowisko dyrektora wykonawczego w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

  Wartościowanie pracy - zwane też kwalifikowaniem pracy, jest postępowaniem zmierzającym do zróżnicowania prac i stanowisk pracy pod kątem różnic w ich treści (trudności pracy), wykorzystywanym w polityce personalnej firmy. Bezrobocie frykcyjne – bezrobocie związane z przerwami w zatrudnieniu z powodu poszukiwania innej pracy lub zmianą miejsca zamieszkania. Stan bezrobocia na poziomie frykcyjnym oznacza w praktyce występowanie pełnej równowagi na rynku pracy. Bezrobocie frykcyjne może pełnić pozytywną rolę jako czynnik elastyczności rynku pracy, hamowania nadmiernego wzrostu płac i umacniania dyscypliny pracy.

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Rok założenia 1962) – Instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zajmuje się problematyką pracy i polityką społeczną w sposób interdyscyplinarny. Wyniki prac badawczych są upowszechniane w formie pozycji książkowych, artykułów, wywiadów, konferencji naukowych, seminariów oraz głosów w dyskusjach i debatach społecznych. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych. Obecnie Instytut realizuje i współrealizuje projekty finansowane z funduszy strukturalnych: EFS, ZPORR i IW EQUAL. IPiSS prowadzi także działalność szkoleniową, obejmującą różne formy: program doktorancki z ekonomii (IPiSS ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych), szkolenia i kursy o różnej tematyce – z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, migracji zarobkowej, zarządzania zasobami pracy.

  Sławomir Jan Szwedowski h.Korwin (ur. 1928, zm. 21 marca 2000) — prof. zw. dr hab. - polski ekonomista, profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

  Normy pracy − według Kodeksu pracy - stanowią miernik nakładu pracy, jej wydajności oraz jakości. Stosowane mogą być wtedy, gdy uzasadnia to rodzaj wykonywanej pracy. Danuta Maria Piekut-Brodzka (ur. 1949) – polska ekonomistka, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej, profesor nadzwyczajny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

  Polska Izba Przemysłu Targowego - organizacja zrzeszająca firmy związane z branżą targową (m.in. organizatorów targów, firmy zabudowujące). Działa od lutego 2007 w Poznaniu. Powstała w miejsce istniejącej od 1993 roku Polskiej Korporacji Targowej. Stawia sobie za cele integrację środowiska targowego, ochronę interesów gospodarczych swoich członków, a także promocję udziału przedsiębiorstw w targach i wystawach. Istotnym obszarem działalności Izby jest gromadzenie i weryfikacja statystyk podawanych przez organizatorów targów, dotyczących m.in. wielkości wynajętej powierzchni targowej, liczby wystawców i zwiedzających. Na tej podstawie tworzone jest coroczne zestawienie danych statystycznych o polskim rynku targowym (Raport Targi w Polsce), stanowiące swoisty ranking przedsiębiorstw targowych. Jacek Piotr Męcina (ur. 9 września 1968 w Skierniewicach) – polski prawnik i politolog, zajmujący się zagadnieniami z zakresu prawa pracy, układów zbiorowych pracy i rynku pracy. W 2005 podsekretarz stanu w resorcie gospodarki i pracy, od 2012 sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

  Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) – polski organ nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Andrzej Sopoćko (ur. 2 stycznia 1948 w Łodzi) – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego , Instytut Nauk Ekonomicznych PAN .

  Ekonomika pracy – ekonomika szczegółowa i stosowana, badająca oddziaływanie praw ekonomicznych dotyczących pracy. Skupia się w szczególności na badaniu relacji między ponoszonymi nakładami dotyczącymi pracy w odniesieniu do uzyskiwanych z niej efektów (wydajności pracy).

  Dodano: 10.03.2007. 09:26  


  Najnowsze