• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siódma międzynarodowa konferencja nt. efektywności energetycznej artykułów gospodarstwa domowego i oświetlenia, Coimbra, Portugalia

  27.11.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 11 - 13 września 2013 r. w Coimbrze, Portugalia, odbędzie się Siódma międzynarodowa konferencja nt. efektywności energetycznej artykułów gospodarstwa domowego i oświetlenia (Seventh International Conference on Energy Efficiency in Domestic Appliances and Lighting, EEDAL 2013).

  Obywatele i gospodarstwa domowe odpowiadają za sporą część globalnego zużycia energii i prądu elektrycznego, co przekłada się na wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Zapotrzebowanie na energię na cele mieszkaniowe również szybko rośnie w następstwie wyższego poziomu podstawowego komfortu i udogodnień: większe domy, nowe usługi oraz nowe urządzenia i wyposażenie (zwłaszcza technologie informacyjne i komunikacyjne).
  Konferencja posłuży za forum do dyskusji i omówienia najnowszych osiągnięć w zakresie energii i oddziaływania na środowisko artykułów gospodarstwa domowego, urządzeń oświetleniowych, grzewczych i chłodniczych, sprzętu TIK, inteligentnych liczników oraz sieci, zachowań konsumentów oraz odpowiednich strategii i programów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  BS EN 16001 - System Zarządzania Energią. Pierwszego lipca 2009 British Standards Institution (BSI) opublikowało nowy standard. Dotyczy on Systemu Zarządzania Energią. Treść EN 16001 zawiera przewodnik oraz wymagania zgodności z systemem zarządzania energią, wśród których są m.in. konieczność wprowadzenia polityki energetycznej, identyfikacja obecnego oraz planowanego zużycia energii, wprowadzenie systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii. Wszystko to owocuje poprawą efektywności energetycznej oraz redukcji zużycia energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych, zmianami behawioralnymi w organizacji. Wprowadzony, certyfikowany i nadzorowany system zapewnia także zgodność z wymogami prawnymi, lokalnymi, krajowymi a także dyrektywami UE o Usługach Energetycznych i Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych. Podejście systemowe jest analogiczne jak w innych systemach, oparte na metodologii Plan-Do-Check-Act -Cykl Deminga. Prace nad standardem przeprowadzone zostały w Wielkiej Brytanii przez komitet CEN (Europejski Komitet dla Standaryzacji) wraz z komitetem Zarządzania Energią BSI. BS EN 16001 jest podstawą międzynarodowego draftu standardu ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) Systemu Zarządzania Energią ISO 50001. Draft tego standardu został opublikowany do publicznego komentarza jako ISO/DIS 50001, natomiast jego ostateczna wersja standardu zostanie opublikowana w pierwszej połowie 2011 roku. British Standards Institution zapewnia, że transfer certyfikacji na ISO 50001 odbędzie się płynnie i bezproblemowo. Reckitt Benckiser plc – to międzynarodowa firma zajmująca się produkcją oraz promocją dóbr konsumpcyjnych, m.in. artykułów gospodarstwa domowego, leków, jak również środków higieny osobistej. Jej główna siedziba znajduje się w mieście Slough, niedaleko Londynu, stolicy Wielkiej Brytanii; działalność firmy sięga jednak o wiele dalej, obejmując 41 zakłady produkcyjne oraz sprzedaż prowadzoną w blisko 200 krajach. W 2008 roku RB uplasował się na 6 miejscu w European Business Week 50, rankingu firm wchodzących w skład europejskiego indeksu S&P 350, publikowanego corocznie przez magazyn „Bloomberg Businessweek”. Wilkinson – sieć sklepów w Wielkiej Brytanii zajmujących się głównie dyskontową sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego, narzędzi, artykułów dla majsterkowiczów i kosmetyków. Sieć liczy około 260 sklepów i zatrudnia 21 000 pracowników. Firma sprzedaje produkty zarówno pod nazwą firmową (Wilko) jak i nazwami firmowymi producentów.

  Dochód rozporządzalny (Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego, dochód osobisty do dyspozycji, ang. household’s available income) – część dochodu gospodarstwa domowego, którym może ono dysponować, przeznaczając na konsumpcję, inwestycje lub oszczędności. Elektro-odpady – grupa odpadów obejmująca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do elektro-odpadów zalicza się elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny, telekomunikacyjny, audiowizualny, oświetleniowy i medyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, automaty, czujniki, urządzenia pomiarowe itp. Elektro-odpady nie mogą być wyrzucane łącznie z innymi odpadami ponieważ zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące. Zasady postępowania z elektro-odpadami i prowadzenia ich odzysku regulowane są przez przepisy krajowe i unijne.

  Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych. ISO 50001 – międzynarodowy standard ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) . Podstawą do utworzenia tej normy jest standard opublikowany w lipcu 2009 roku przez British Standards Institution (BSI), BS EN 16001: System Zarządzania Energią. Norma ta dotyczy redukcji kosztów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

  Top Shop – pasmo telezakupowe, traktowane także jako kanał telewizyjny, który pojawił się na antenie w 1997 roku. Dzieli częstotliwość z kanałem Polonia 1. Prezentuje zasady działania i możliwości zastosowań najnowszych osiągnięć z zakresu fitness, zdrowia, kosmetyki czy urządzeń gospodarstwa domowego, oferując jednocześnie promocyjne ceny. System białych certyfikatów (System świadectw efektywności energetycznej) – narzędzie, wykorzystujące mechanizmy rynkowe, służące wspieraniu efektywności energetycznej.

  Neonet – ogólnopolska sieć handlowa, mająca w ofercie sprzęt RTV i AGD telefony komórkowe; sprzęt i akcesoria fotograficzne, zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego oraz usługi towarzyszące. Posiada 400 sklepów, w tym 236 franczyzowych.

  Alternatywne źródło energii - rodzaj pozyskiwania energii niezależny od dużych, instytucjonalnych dostawców. Energia ta wykorzystywana jest do zasilania zakładów, miast, często wytwarzana przez gospodarstwa domowe, będące jej konsumentami. Są to przede wszystkim:

  Ratusz w Ziębicach - ziębicki ratusz został wybudowany w latach 1897-1899 według projektu K. Muelhkego i E. Poetscha. Z dawnego ratusza zachowała się renesansowa wieża. Ratusz mieści się pośrodku rynku. Reprezentuje styl eklektyczny z przewagą detali neobarokowych. Budynek wybudowany na planie prostokąta. Posiada dwie kondygnacje i wysokie piwnice. Wieża ratuszowa jest ośmioboczna, wyposażona jest w tarcze zegarowe i kamienną balustradę. Wieża posiada również hełm z iglicą. Obecnie w ratuszu mieści się jedyne w Polsce Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, a w jego podziemiach stylowa restauracja. Druciarz – wędrowny rzemieślnik zajmujący się druciarstwem, który naprawiał sprzęty gospodarstwa domowego i wyrabiał drobne przedmioty domowego użytku z drutu, np. łapki na myszy. W szczególności drutował rozbite naczynia ceramiczne, np. gliniane garnki, co polegało na silnym ściągnięciu skorup siatką drucianą.

  Szczebrzuch (wyprawa) – w polskim małżeńskim majątkowym prawie zwyczajowym był to majątek osobisty żony, wnoszony przez nią do gospodarstwa małżonków, który składał się z ruchomości przeznaczonych do jej osobistego użytku (np. odzieży) oraz przedmiotów gospodarstwa domowego. Przez trwania małżeństwa szczebrzuch powiększał się. Efektywność energetyczna, czyli efektywne wykorzystanie energii, ma na celu zmniejszenia ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług. Przykładowo izolacja termiczna budynku pozwala na użycie mniejszej ilości energii do jego ogrzewania i chłodzenia – tak by osiągnąć i utrzymać komfortową temperaturę. Instalowanie lamp fluorescencyjnych (świetlówek) albo świetlików zmniejsza ilość energii potrzebnej do uzyskania takiego samego poziomu oświetlenia jak przy użyciu tradycyjnych żarówek. Świetlówki kompaktowe zużywają o dwie trzecie mniej energii, a ich czas pracy jest od 6 do 10 razy dłuższy niż tradycyjnych żarówek. Poprawa efektywności energetycznej jest najczęściej osiągana przez zastosowanie wydajniejszych technologii lub procesów produkcyjnych.

  Dyras to marka zarejestrowana międzynarodowo, jako The dyras wwe.factory, Inc., producent z siedzibą w Miami, USA. Przedsiębiorstwo produkuje urządzenia gospodarstwa domowego, elektronikę użytkową, produkty pielęgnacji ciała oraz armaturę oświetleniową, które są rozprowadzane przede wszystkim w Europie. Maria Disslowa (ur. 1870, zm. 1936) – publicystka, pedagog, wieloletnia dyrektorka Szkoły Gospodarstwa Domowego we Lwowie, autorka książek kucharskich w latach 30., m.in. Jak gotować: Praktyczny podręcznik kucharstwa, wydanej w Poznaniu, opatrzonej komentarzem dietetyka Marii Morzkowskiej z aprobatą Instytutu Gospodarstwa Domowego w Warszawie.

  Dodano: 27.11.2012. 16:49  


  Najnowsze