• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szczepionki przeciw nowotworom, 18-19 września 2013 r. w Londynie

  09.07.2013. 15:27
  opublikowane przez: Redakcja

  W dniach 18-19 września 2013 r. w Londynie, Zjednoczone Królestwo, odbędzie się konferencja pt. "Szczepionki przeciw nowotworom" (Cancer Vaccines).


  Nowotwory to wciąż jedna z najpoważniejszych przyczyn umieralności ludzi, dlatego też są doskonałym celem badań nad szczepionkami. Mimo zintensyfikowania na przestrzeni ostatniej dekady prac nad szczepionkami przeciw nowotworom, nadal istnieje zapotrzebowanie na bardziej skuteczne terapie, by zoptymalizować wskaźniki przeżywalności.

  Konferencja położy nacisk na zagadnienia związane z pracami badawczo-rozwojowymi nad szczepionkami przeciw nowotworom. Tematy dyskusji dotyczyć będą projektowania szczepionek, immunologii i danych klinicznych.

  Wydarzenie zgromadzi lekarzy, onkologów i naukowców w celu przestudiowania innowacyjnych i nowych strategii na rzecz przyszłych badań nad szczepionkami przeciw nowotworom.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Jatrofon – organiczny związek chemiczny z grupy terpenów. Jest przedstawicielem makrocyklicznych diterpenoidów, o szkielecie jatrofanu. Wyodrębniony został z Jatropha gossypiifolia. W eksperymentach na zwierzętach wykazuje aktywność przeciw nowotworom wywoływanym przez wirusy. 2-Hydroksyjatrofon wydobywany z korzeni tej samej rośliny ma również silne właściwości przeciwnowotworowe. Antypsychologizm z greckiego "anti"-przeciw, "psyche"- dusza, "logos"-nauka Stanowisko opozycyjne wobec psychologizmu, zapoczątkowane z końcem XIX wieku, a upowszechnione w XX wieku (m.in. G.Frege, E.Husserl i K.R.Popper). A. oponuje, przede wszystkim, przeciw utożsamianiu przedmiotu badań teorii poznania, logiki i innych nauk (apriorycznych i humanistycznych) z przedmiotem badań psychologii. Przeciwstawia się również metodom badawczym psy­chologii, wskazując, iż ich stosowanie w wymienionych dziedzinach wiedzy m.in. do dezinterpretacji pojęć i praw logiki oraz takich konsekwencji teoriopoznawczych, jak: subiekty­wizm,relatywizm i sceptycyzm (czyli do teoretycznej samodestrukcji). Strajk dzieci wrzesińskich – strajk uczniów we Wrześni, w latach 19011902. Skierowany był przeciw germanizacji szkół, głównie przeciw modlitwie i nauce religii w języku niemieckim. Obejmował również protest rodziców przeciw biciu dzieci przez pruskie władze szkolne.

  Kwas fitowy – organiczny związek chemiczny, heksafosforan inozytolu. Występuje naturalnie w niektórych ziarnach i nasionach roślin strączkowych np. fasoli, kukurydzy, ponadto znajduje się w otrębach zbóż. Jest perufosforylowaną heksozą o właściwościach przeciwutleniających i chelatujących (pomaga usuwać z organizmu nadmiar metali, zwłaszcza żelaza). Wykazuje właściwości przeciwnowotworowe, działa szczególnie skutecznie przeciw takim nowotworom jak rak sutka, rak gruczołu krokowego, rak jelita grubego i rak okrężnicy. Ian Hector Frazer AC (ur. 6 stycznia 1953 w Glasgow) - australijski immunolog, jeden ze twórców szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego.

  Jonas Edward Salk (ur. 28 października 1914 w Harlemie w Nowym Jorku, zm. 23 czerwca 1995) – wirolog, wynalazca szczepionki przeciw grypie i szczepionki przeciw paraliżowi dziecięcemu. Szczepionki DNA to zazwyczaj koliste plazmidy, które zawierają geny kodujące antygeny konkretnych patogenów, przeciwko którym chcemy uzyskać odporność. Taki materiał, wszczepiony do ciała pacjenta (zazwyczaj domięśniowo) prowadzi do ekspresji genów, które zawiera. W wyniku tego komórki człowieka produkują białka, na które reaguje układ odpornościowy, jak w przypadku zwykłego zakażenia, dając dzięki temu odporność przeciwko konkretnym antygenom. W jednym plazmidzie można zmieścić geny dla kilku epitopów, dlatego można uzyskać odporność nawet przeciw kilku rodzajom patogenów. W plazmidach stosuje się promotory takich wirusów, jak CMV (cytomegalowirus) czy SV40. Zastosowanie kompleksów DNA–lipid po podaniu dożylnym daje lepszą odpowiedź, niż w przypadku podania DNA z samą tylko solą fizjologiczną. Obecnie przeprowadza się badania nad szczepionkami zapobiegającymi zakażeniom HIV, wirusami opryszczki, wirusowego zapalenia wątroby typu B, malarii, cytomegalii, grypy, wścieklizny, gruźlicy i innych. Dla szczepionek DNA przewiduje się również zastosowania na polu alergii, stwardnienia rozsianego, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób uwarunkowanych genetycznie oraz chorób nowotworowych.

  Rebelucja słowo pochodzi z języka angielskiego pojawiło się w 2005 roku, jest połączeniem dwóch słów: rebellion (bunt) i revolution (rewolucja) – czyli bunt przeciw buntowi. A dokładniej rebelution (rebelucja) jako "bunt nastolatków przeciw zbyt skromnym oczekiwaniom". Skaryfikacja, metoda zadraśnięcia naskórka – metoda szczepienia przeciw niektórym chorobom zakaźnym (np. przeciw ospie prawdziwej) polegająca na zadraśnięciu naskórka skaryfikatorem i wprowadzeniu szczepionki oraz metoda diagnostyczna stosowana przede wszystkim w alergologii i dermatologii.

  Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu.

  Balotaż (z jęz. franc. bollotage) dawniej było to tajne głosowanie za pomocą białych i czarnych kul (ewentualnie kart) za lub przeciw np. przyjęciu do organizacji (białe kule za, czarne - przeciw).

  Replika – dwumiesięcznik społeczno-kulturalny wydawany od 2005 przez stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, a od 2011 przez Fundację Replika. Lepkość (tarcie wewnętrzne, wiskoza) – właściwość płynów i plastycznych ciał stałych charakteryzująca ich opór wewnętrzny przeciw płynięciu. Lepkością nie jest opór przeciw płynięciu powstający na granicy płynu i ścianek naczynia. Lepkość jest jedną z najważniejszych cech płynów (cieczy i gazów).

  Rina Ronja Kari (ur. 15 lutego 1985) – duńska polityk, jedna z trzech współprzewodniczących Ruchu Ludowego przeciw UE, posłanka do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. Szczepionka przeciw grypie – zmieniana co roku szczepionka, chroniąca przed wirusem grypy charakteryzującym się dużą zmiennością antygenową. Szczepionka przeciw grypie sezonowej zawiera trzy najczęściej występujące zabite szczepy wirusa: dwa typy wirusów A (H3N2 i H1N1) oraz jeden typ wirusa B.

  Dei Filius – konstytucja dogmatyczna ogłoszona 24 kwietnia 1870 roku przez Sobór watykański I, skierowana przeciw błędom doktrynalnym, a także przeciw racjonalizmowi i fideizmowi.

  Dodano: 09.07.2013. 15:27  


  Najnowsze