• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szósta iberyjska konferencja nt. rozpoznawania wzorców i analizy obrazu, Madera, Portugalia

  22.01.2013. 11:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5 - 7 czerwca 2013 r. na Maderze, Portugalia, odbędzie się Szósta iberyjska konferencja nt. rozpoznawania wzorców i analizy obrazu (Sixth Iberian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis).

  Zdolność rozpoznawania ludzi i ich działań za pomocą wizji ma kluczowe znaczenie dla inteligentnej i łatwej interakcji maszyny ze środowiskiem zamieszkanym przez człowieka. Zważywszy na fakt opracowywania wielu aplikacji poświęconych analizie obrazu z udziałem człowieka, "spoglądanie na ludzi" jest obecnie jedną z najbardziej aktywnych domen programistycznych w wizji komputerowej. Jednym z nadrzędnych celów sztucznej inteligencji jest projektowanie maszyn, które działają inteligentniej lub w sposób bardziej zbliżony do człowieka.

  Konferencja poświęcona będzie analizie nowych wyników teoretycznych, technik i głównych zastosowań wszelkich aspektów rozpoznawania wzorców i analizy obrazu. Posłuży za forum dla grup badawczych, inżynierów i praktyków, którzy zaprezentują swój najnowszy dorobek, udoskonalenia algorytmiczne i obiecujące przyszłe kierunki w rozpoznawaniu wzorców i analizie obrazu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Fotointerpretacja - metoda wykrywania i rozpoznawania obiektów i zjawisk, a także relacji między nimi na podstawie analizy cech fotointeretacyjnych ich obrazu fotograficznego. Nuance Communications: Nuance Communications jest amerykańską, międzynarodową korporacją działająca w dziedzinie technologii oprogramowania komputerowego, z siedzibą w Burlington, w stanie Massachusetts, USA, dostarczają aplikacje rozumienia mowy i obrazowania. Aktualnie oferta firmy koncentruje się na serwerach i platformach rozpoznawania mowy, systemach zarządzania głosem, biometrii głosowej, automatycznych telefonicznych usługach katalogowych, oprogramowaniu i systemach językowej transkrypcji dla służby zdrowia, oprogramowaniu do optycznego rozpoznawania znaków i oprogramowaniu do przetwarzania obrazu na pulpicie. Spółka posiada również mały oddział odpowiedzialny za oprogramowanie i rozwój systemów dla agencji wojskowych i rządowych. W październiku 2011 r. , niepotwierdzone źródła wskazywały, że jej serwery obsługują aplikacje iPhone 4S Siri rozpoznawania mowy. [ 3 ] Multiplekser wizyjny - urządzenie systemu CCTV, które wykonuje równocześnie działania zmieniacza oraz dzielnika obrazu. Nie powoduje zmniejszenia obrazu, przez co nie pogarsza się ich jakość. Posiadają też wbudowane funkcje wykrywania prostej detekcji ruchu.

  Rozpoznawanie obrazu - przetwarzanie obrazu przez maszynę za pomocą urządzeń zewnętrznych (np. skaner) w opis cyfrowy tegoż obrazu w celu dalszego przetwarzania. Przykładem takiego działania jest OCR czy też OMR. Sieci asocjacyjne - zwane sieciami Hopfielda, to taka klasa sieci rekurencyjnych, które dają możliwość rekonstrukcji i rozpoznawania wcześniej zapamiętanych wzorców na podstawie skojarzeń, bazując na dostępnym fragmencie wzorca lub wzorca podobnego do niego.

  Dzielnik obrazu - urządzenie stosowane w systemach STVD, które umożliwiają obserwację obrazów z dużej ilości kamer. Popularne są tzw. quady, które dzielą obraz na monitorze na cztery części, wyświetlając równocześnie obrazy z czterech kamer. Dzielniki obrazu są bardziej zaawansowanymi urządzeniami niż przełączniki wizji. Pyłek (ang. Flyweight) znany także jako Waga Piórkowa jest jednym ze strukturalnych wzorców projektowych. Jego celem jest zmniejszenie wykorzystania pamięci poprzez efektywną obsługę wielu małych obiektów za pomocą współdzielenia. Należy do grupy wzorców skatalogowanych przez Gang Czterech.

  Aliasing w grafice komputerowej to zjawisko zniekształcenia obrazu w wyniku zbyt małej częstości jego próbkowania w procesie rasteryzacji. Rasteryzacja ta zachodzi najczęściej podczas wyświetlania obrazu na ekranie, który obecnie najczęściej jest ekranem rastrowym, ale może dotyczyć także procesu zamiany modelu opisu obrazu z wektorowego na rastrowy.
  Przeplot (ang. interlacing) – technika analizy, transmisji i wyświetlania obrazu, polegająca na naprzemiennym wyświetlaniu parzystych i nieparzystych linii obrazu, powszechnie stosowana w telewizji. Stosuje się ją w celu zmniejszenia pasma przenoszenia przesyłanego sygnału, bądź w celu zwiększenia pozornej rozdzielczości wyświetlanego obrazu. W telewizji stosowana głównie do zmniejszenia efektu migotania ekranu (dwukrotnie częstsze wyświetlenie połowy linii, zamiast rzadszego wyświetlania pełnej klatki).

  Informatyka afektywna – dział informatyki, zajmuje się metodami i narzędziami rozpoznawania, analizy, interpretacji i symulacji stanów emocjonalnych użytkowników komputerów.

  Rozdzielczość tonalna rejestracji − rozdzielczość tonalna świadczy o zdolności układu rejestracji do reprodukcji zmian intensywności w rejestrowanym obrazie, a więc do wierności odwzorowania walorów obrazu. W przypadku rejestracji przy pomocy materiałów halogenosrebrowych trudno jest mówić o tym parametrze ze względu na bezstopniowość reprodukcji tonalnej tej metody rejestracji (a więc charakterze reprodukcji naturalnym dla widzenia człowieka). Rozdzielczość tonalna będzie natomiast kluczowa dla systemów cyfrowej rejestracji obrazu, gdzie sygnał intensywnościowy jest kwantowany.

  Skaner – urządzenie służące do przebiegowego odczytywania: obrazu, kodu paskowego lub magnetycznego, fal radiowych itp. do formy elektronicznej (najczęściej cyfrowej). Skaner przeszukuje kolejne pasma informacji odczytując je lub rejestrując. Nie jest to więc zwykły czytnik, a czytnik krokowy (np. skaner obrazu nie rejestruje całego obrazu w jednej chwili jak aparat fotograficzny, a zamiast tego rejestruje kolejne linie obrazu - dlatego głowica czytająca skanera przesuwa się lub skanowane medium pod nią). Nazwa skanera jako czytnika przebiegowego, często przenoszona jest na czytniki nieprzebiegowe (np. elektroniczne). Algorytm Aho-Corasick jest jednym z algorytmów wyszukiwania wzorca w tekście opracowanym przez Alfreda V. Aho oraz Margaret J. Corasick. Znajduje on w tekście wystąpienia słów ze słownika (pewnego zadanego zbioru wzorców). Wszystkie wzorce są szukane "na raz", co powoduje, że złożoność obliczeniowa algorytmu jest liniowa od sumy długości wzorców, długości tekstu i ilości wystąpień wzorców w tekście. W tekście może jednak występować nawet kwadratowa od długości tekstu liczba wystąpień wzorców (np. gdy słownikiem jest a, aa, aaa, aaaa, zaś tekstem jest aaaa).

  Dodano: 22.01.2013. 11:17  


  Najnowsze