• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Towarzystwo Młodych Naukowców - Sosnowiec, 17.10.2013

  15.10.2013. 17:01
  opublikowane przez: Redakcja

  W tym roku Towarzystwo Młodych Naukowców (TMN) zaprasza ponownie do udziału w cyklu spotkań poświęconych osiągnięciom naukowym XXI wieku. Wykłady będą prowadzone przez naukowców z renomowanych uniwersytetów i instytutów polskich,  jak również europejskich. Tematy wykładów zawierać się będą w obszarze nauk przyrodniczych, w tym medycyny, biologii, chemii, fizyki, astronomii i nauk o Ziemi, jak również nauk inżynieryjnych: robotyki, automatyki, nauk humanistycznych oraz nauk ścisłych: matematyki, informatyki i logiki. Wspólnym mianownikiem  spotkań będzie pasja poznawcza właściwa zarówno ludziom młodym jak i dojrzałym naukowcom. Może dzięki nim odkryjecie, jakiej dziedzinie wiedzy warto się poświęcić.

  Zaproszenie kierowane jest do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Formuła spotkań obejmuje wykłady, po których zapraszamy do gorącej dyskusji. Towarzystwo Młodych Naukowców otwiera się dla wszystkich, którzy lubią stawiać pytania a odpowiedzi  nie chcą znajdować wyłącznie w internetowych wyszukiwarkach. Organizatorzy zapraszają młodzież, która pragnie poszerzać granice swojego świata poprzez obcowanie z nauką jeszcze przed podjęciem studiów akademickich.  Bezpośrednie spotkania z profesorami pozwolą Wam zrozumieć, czym są i czemu służą badania naukowe

  Dyrekcje Liceów zapewnią uczestnikom godne warunki odbywania spotkań. Wykłady będą bezpłatne. Od członków Towarzystwa Młodych Naukowców wymagać się będziemy jedynie szczerych chęci, pełnego zaangażowania intelektualnego i aktywnego uczestnictwa.

  Informacje o spotkaniach Towarzystwa Młodych Naukowców będzie się ukazywać na szkolnych stronach oraz na Facebooku (www.facebook.com/pages/Towarzystwo-Młodych-Naukowców).

  Zapraszamy na wykład „Spektroskopia atomowa” Pana profesora nadz. UŚ dr hab. Rafała Sitko, który odbędzie się w dniu 17.10.2013 o 15.30 w IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu. Pan profesor jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego,  kierownikiem Pracowni Analitycznych Metod Spektroskopowych oraz autorem ponad 60 publikacji w renomowanych międzynarodowych czasopismach.

  Kolejny wykład odbędzie się w VI LO im. J.Korczaka w Sosnowcu w dniu 29.10.2013 o godz. 15.30. Prof. nadz. dr hab. n. med. Jerzy Wydmański „Czy choroby nowotworowe mogą przejść do historii? Czyli o postępach w nowoczesnej onkologii”


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sezon NHL 2013/2014 będzie 96. sezonem gry National Hockey League, a 97. jej działalności. Pierwsze mecze sezonu odbędą się 1 października 2013 roku. W tym dniu odbędzie się trzy spotkania. Drugi sezon z rzędu nie odbędą się spotkania w Europie, również NHL All-Star Game nie odbędzie się w zamian zawodnicy ligi NHL będą uczestniczyć w turnieju olimpijskim w Soczi. Hokeiści wrócą na tafle w Ameryce 26 lutego. 1 stycznia odbędzie się NHL Winter Classic, który został przełożony z powodu lokautu. Dodatkowo obędzie się jeszcze pięć innych spotkań na otwartych stadionach w ramach NHL Stadium Series oraz Heritage Classic. Sezon zasadniczy zakończy się 13 kwietnia 2013 roku. Elżbieta Maria Wolicka-Wolszleger (ur. 1937, zm. 24 maja 2013) – polski filozof, historyk sztuki, absolwentka KUL, artystka malarka, eseistka i tłumaczka, prof. dr hab. nauk humanistycznych, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) w Instytut Historii Sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych. Croonian Lecture to prestiżowe wykłady w zakresie nauk biologicznych, które są wygłaszane na specjalne zaproszenie Towarzystwa Królewskiego oraz Królewskiego Kolegium Lekarskiego. Wykład ma charakter doroczny i jest połączony z nagrodą w postaci medalu i kwoty pieniężnej (obecnie 1000 funtów).

  Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego: Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego jest przyznawana za osiągnięcia naukowe z matematyki osobom które nie ukończyły 30 lat i jest uważana za najbardziej prestiżową z polskich nagród dla młodych matematyków. Nagroda została ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską (córkę Kazimierza Kuratowskiego), Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy to konkurs organizowany przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk dla młodych naukowców wyróżniających się działalnością popularnonaukową.

  Towarzystwo Przyjaciół Nauk (TPN), inne nazwy: Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk (TWPN), od roku 1808: Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (TKPN) lub Warszawskie Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (WTKPN) – towarzystwo naukowe zrzeszające badaczy różnych specjalności i zbierające się w okresie od listopada 1800 do kwietnia 1832, w Warszawie. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy (TPN) – organizacja pozarządowa założona 20 kwietnia 1959 r. w Legnicy, skupiająca ok. 100 członków (stan na rok 2006), zajmująca się popularyzacją nauki poprzez m.in. organizowanie wystaw, odczytów, wykładów, konferencji i sympozjów naukowych (o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym), sesji popularnonaukowych adresowanych do wszystkich zainteresowanych tematyką naukową i regionalną, prezentacji i spotkań autorskich, wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  Wojciech J. Cynarski (dr hab. nauk o kulturze fizycznej) jest profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownikiem Katedry Nauk Humanistycznych. Wykłada socjologię sportu i socjologię czasu wolnego na Wydziale Wychowania Fizycznego UR. Zajmuje się też socjologią sztuk walki. Wydział Nauk o Ziemi – jeden z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Znajduje się w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej. Został utworzony w 1974 roku, w roku 1997 uzyskał pełnię praw akademickich, czyli uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii i geologii. WNoZ jest jedynym wydziałem UŚ w całości zlokalizowanym w Sosnowcu.

  Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, Górnośląskie Towarzystwo Literackie, Śląsko-Dąbrowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Śląskie Towarzystwo Naukowe - towarzystwo naukowe ogólne działające w latach 18921939 na Śląsku. Pierwotna nazwa Górnośląskie Towarzystwo Literackie z siedzibą w Bytomiu, w 1920 przekształcone w Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku z siedzibą w Katowicach. Po II wojnie światowej Towarzystwo zostało reaktywowane jako Śląsko-Dąbrowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 1950 przemianowane na Śląskie Towarzystwo Naukowe i wcielone do Instytutu Zachodniego.

  Piotr Dobrowolski (ur. 26 kwietnia 1938 w Borowinie, zm. 6 sierpnia 2005 w Katowicach) - polski politolog, profesor zwyczajny dr hab. nauk politycznych, nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prodziekan tegoż wydziału, członek Polskiej Akademii Nauk oraz zespołu ekspertów przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest autorem publikacji i opracowań z dziedziny stosunków polsko-niemieckich, historii Górnego Śląska. Po jego śmierci Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych ustanowiło konkurs o Nagrodę im. prof. Piotra Dobrowolskiego.

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN jest placówką Polskiej Akademii Nauk założoną w 1954 r. Prowadzi badania w zakresie historii nauki, zarówno nauk społecznych, jak i nauk ścisłych i przyrodniczych oraz historii techniki, a także w zakresie dziejów oświaty i wychowania. Instytut składa się z dwóch zakładów: Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Historii Organizacji Nauki oraz Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Historii Medycyny, Historii Chemii i Farmacji oraz Historii Nauk Matematycznych. Instytut posiada własną bibliotekę naukową oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącym jest Andrzej Kajetan Wróblewski, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Siedzibą Instytutu jest Pałac Staszica w Warszawie. Od 2011 r. Instytut otrzymał imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów. Marceli Burdelski (ur. 26 kwietnia 1952) – polski politolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Toruńskiej Szkole Wyższej, wykładowca Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, członek Komitetu Studiów nad Azją i Pacyfikiem Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych, wiceprezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku, skarbnik w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, członek Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych w kadencji 2006-2009 i 2009-2012, wiceprzewodniczący Komitetu Badawczego 42 IPSA: System of integration divided nations, były zastępca dyrektora Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego. Konsultant i były doradca ministra spraw zagranicznych.

  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Jarosław Szymanek (ur. w Warszawie), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab., politolog, ustrojoznawca, specjalista z zakresu polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego. Pracownik naukowy w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Autor ponad 170 publikacji z zakresu współczesnych ustrojów państwowych, prawa konstytucyjnego oraz stosunków państwo-kościół. Główne obszary zainteresowań: porównawcze prawo parlamentarne; instytucje ustrojowe w porównawczym prawie konstytucyjnym, zwłaszcza parlament i głowa państwa; prawo wyborcze i systemy wyborcze; teoria konstytucjonalizmu; ustrój polityczny Francji; konstytucyjny wymiar stosunków państwo - kościół.

  Stanisław Kostka Flieger (ur. 23 maja 1936 w Witkowie, zm. 14 grudnia 2013) – polski specjalista z zakresu anatomii zwierząt i neuroanatomii, prof. dr hab., przewodniczący Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Anatomicznego (PTA). Krzysztof Pałecki (ur. 1943) - polski politolog, prawnik i socjolog, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownik Katedry Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Politologicznych PAN, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, redaktor czasopisma "Polish Political Science Yearbook". Propagator koncepcji normatywnej teorii władzy politycznej.

  Janusz Andrzej Rieger (ur. 20 września 1934 w Krakowie) – polski językoznawca, profesor dr hab., wykładowca Instytutu Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nauk filologicznych w Instytucie Slawistyki (1960–1997) oraz Instytucie Języka Polskiego (1997–2004) PAN. Wykładał na Uniwersytecie Łódzkim oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

  Dodano: 15.10.2013. 17:01  


  Najnowsze