• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tożsamości i identyfikacje - upolitycznione zastosowania tożsamości zbiorowych, Zagrzeb, Chorwacja

  23.01.2013. 12:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 18 - 20 kwietnia 2013 r. w Zagrzebiu, Chorwacja, odbędzie się konferencja pt. "Tożsamości i identyfikacje - upolitycznione zastosowania tożsamości zbiorowych" (Identities and Identifications: Politicized Uses of Collective Identities).

  W psychologii i socjologii tożsamość osoby to koncepcja i ekspresja jej lub jego indywidualności lub afiliacji grupowych (jak tożsamość narodowa czy tożsamość kulturowa). Uważa się, że tożsamość zapewnia jedność i rozpoznanie, chociaż istnieje również poprzez oddzielenie i rozróżnienie. Niewiele pojęć zostało wykorzystanych w równie dużym zakresie i do tak przeciwstawnych celów jak tożsamość. Od kruchych tożsamości indywidualnych jako samoutrwalających się ram do warstwowych, wewnątrzgrupowych identyfikacji w rodzinach, zgromadzeniach, organizacjach, religiach, grupach etnicznych, regionach, państwach narodowych, jednostkach ponadnarodowych czy jakichkolwiek innych jednostkach społecznych, koncepcja ta zawsze pojawia się w centrum dyskusji i sprawia, że wszystko jest albo zbyt niebezpiecznie proste albo zbyt skomplikowane.

  Konferencja poświęcona będzie omówieniu badań nad tożsamościami zbiorowymi, aby przywołać raz jeszcze do debaty procesy tworzenia tożsamości, budowania jej zarówno w wymiarze konstruktywistycznym, jak i dekonstruktywistycznym. Konferencja umożliwi dynamiczne, wielowymiarowe i interdyscyplinarne zrozumienie tożsamości w kontekście historycznym oraz sposób, w jaki kształtują one teraźniejszość i przyszłość organizacji bądź społeczności.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Tożsamość płciowa (ang. gender identity) lub tożsamość płci – termin, przez który rozumie się gender – psychologiczną, kulturową płeć – z którą jednostka się identyfikuje. Kulturowo i społecznie zdeterminowane wyobrażenie własnej osoby – koncepcja samej lub samego siebie – jako kobiety (dziewczyny) lub mężczyzny (chłopca). Jest to forma tożsamości społecznej. Tożsamość regionalna - specyficzna tożsamość zbiorowa i kulturowa oparta na tradycji i regułach, odnoszona cech społecznych i kultury specyficznych dla danego regionu. Problemy z tożsamością regionalną występują głównie na terenach przygranicznych, gdzie przynależność państwowa jest nadal świeża a ludność napływowa (np. tożsamość ludności polskiej na tzw. Ziemi Lubuskiej). Tożsamość czterech kwadratów Eulera - tożsamość algebraiczna zachodząca dla dowolnch ośmiu liczb rzeczywistych, z której wynika, że iloczyn dwóch sum czterech kwadratów również jest sumą kwadratów. Dokładniej:

  Tożsamość osobista – bycie tym samym człowiekiem (tą samą osobą), bycie sobą, bycie tym za kogo się podajemy. Tożsamość to więcej, niż identyczność, jednakowość – przykładowo dwóch braci bliźniaków może wyglądać identycznie, jednak każdy z nich będzie miał własną tożsamość. Jest to fakt, że ktoś jest tą osobą, za którą się podaje. Fakt, że ktoś nosi takie, a nie inne nazwisko. Przekształcenie Abela (tożsamość Abela) - tożsamość algebraiczna zachodząca dla skończonych ciągów liczb rzeczywistych.

  Czas – miernik trwania, jest w antropologii jedną z kluczowych wartości tożsamości kulturowej, kształtujących życie jednostki i zbiorowości, do której ta przynależy, oraz ich stosunek do świata. Tożsamość społeczna to okazywanie innym jednostkom i samemu sobie identyfikacji (utożsamiania się) z jakimiś elementami rzeczywistości społecznej.

  Dezindywiduacja – to proces psychologiczno-społeczny, który prowadzi do utraty osobowości oraz zdolności rozpoznawania swoich cech jednostkowych, zanik tożsamości jednostkowej, anonimowość, identyfikacja z tłumem. Powoduje zastępowanie własnej tożsamości tożsamością grupy społecznej. Tożsamość internetowa – tożsamość społeczna, którą użytkownik internetu ustanawia będąc w społeczności internetowej i na stronach internetowych. Chociaż niektórzy ludzie wolą używać swoich prawdziwych imion w sieci, niektórzy internauci cenią sobie anonimowość, identyfikując się za pomocą pseudonimów, które ujawniają różną ilość ich danych osobowych.

  Tożsamość - to wizja własnej osoby, jaką człowiek ma: właściwości wyglądu, psychiki i zachowania się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi.

  Kradzież tożsamości, a ściślej fałszerstwo tożsamości – to celowe używanie danych osobowych innej osoby, adresu zameldowania, numeru PESEL, najczęściej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kradzież tożsamości zwana jest także defraudacją tożsamości, gdyż chodzi o podszywanie się pod czyjeś dane, a nie "usunięcie" danych ofiary.

  Tożsamość algebraiczna to takie równanie, które jest spełnione niezależnie od wartości podstawianych pod zmienne. Tożsamość polaryzacyjna lub wzór polaryzacyjny – wzór będący odpowiednikiem wzorów skróconego mnożenia dla elementów rzeczywistych przestrzeni unitarnych.

  Tożsamość europejska, tożsamość paneuropejska - zespół postaw, które odnoszą się do osobistej lub zbiorowej identyfikacji z Europą oraz odczuwanie związku z kulturą i historią europejską. Obejmuje większy obszar niż patriotyzm - identyfikowanie się z własnym narodem, ale mniejszy niż kosmopolityzm - utożsamianie się z całym rodzajem ludzkim. Incognito (z łac. incognitus) - określenie wyrażające sytuację, kiedy osoba, grupa osób lub jakikolwiek inny podmiot występuje nie ujawniając swojej tożsamości, bądź z tożsamością zatajoną, nie dając się przy tym rozpoznać.

  Dodano: 23.01.2013. 12:37  


  Najnowsze