• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie międzynarodowe warsztaty nt. modelowej inżynierii usług, Bruksela, Belgia

  01.04.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 31 października do 3 listopada 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się trzecie międzynarodowe warsztaty nt. modelowej inżynierii usług.

  Inżynieria modelowa (MDE) polega na dostarczaniu modeli, przekształceń między nimi i generatorów kodów na potrzeby opracowywania oprogramowania. Jedną z głównych zalet podejścia modelowego jest zapewnienie struktury koncepcyjnej, w której modele wykorzystywane przez menedżerów biznesowych i analityków mogą zostać wyprowadzone od bardziej szczegółowych modeli stosowanych przez programistów. Ten sposób zestawienia pomiędzy specyfikacjami biznesowymi wyższego rzędu a zorientowanymi usługowo architekturami (SOA) niższego rzędu stanowi kluczowy aspekt w rozwoju zorientowanym na usługi (SOD).

  SOD to obecnie jeden z głównych tematów badawczych w dziedzinie technik programowania, leżący u podstaw wykształcania się nowej i powstającej dziedziny zwanej inżynierią usług (SE). Skupia się ona na identyfikacji usług jako elementów pierwszej klasy w budowaniu oprogramowania.

  Warsztaty stworzą forum do dyskusji nad rozmaitymi zagadnieniami związanymi z SE w powiązaniu z MDE, od problemów badawczych po doświadczenia praktyczne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie.

  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie.

  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie.

  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie.

  Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej.

  Model Driven Architecture, MDA – określenie z dziedziny inżynierii oprogramowania, określające zbiór metod porządkujących proces tworzenia systemów komputerowych opartych na budowie modeli i ich transformacji. Koncepcja MDA opracowana została przez grupę OMG.

  Kanban w tworzeniu oprogramowania – metoda kanban została zaadaptowana na potrzeby inżynierii oprogramowania przez Davida J. Andersona. Zaobserwowane podobieństwo pomiędzy procesem produkcji oraz wytwarzania oprogramowania, skłoniło go do przełożenia zasad Kanban na warunki i sposób funkcjonowania zespołów programistycznych. Koncepcję wykorzystania metody Kanban w inżynierii oprogramowania przedstawił w 2010 w książce Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business.

  Dodano: 01.04.2011. 17:49  


  Najnowsze