• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie spotkanie naukowców specjalizujących się w młodych rafach 2012, Berlin, Niemcy

  04.10.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 4 - 6 października 2012 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się Trzecie spotkanie naukowców specjalizujących się w młodych rafach 2012 (Third Young Reef Scientists Meeting 2012).

  Rafy koralowe - organizmy morskie, które wydzielają przez długi okres węglan wapnia, aby zbudować twardą, zewnętrzną pokrywę szkieletową, są często opisywane jako lasy deszczowe morza. Niezbędne w środowisku morskim, utrzymują równowagę biologiczną z ekosystemami namorzynów i trawy morskiej w pobliżu wybrzeży. Wiele stworzeń morskich spędza swoje życie między ekosystemami namorzynów a pokładami trawy morskiej i rafami koralowymi, przenosząc nutrienty i łącząc żywe organizmy. Co ważniejsze, stworzenia te nie tylko wspomagają bioróżnorodność, ale żywią od 30 do 40 mln ludzi rocznie. Wysiłki zmierzające do stworzenia sztucznych raf koralowych są podejmowane w wielu częściach świata, a problemy, z jakimi borykają się rafy koralowe wymagają pilnej reakcji społeczeństwa.

  Konferencja zgromadzi naukowców w celu wymiany najnowszych pomysłów badawczych, innowacyjnych podejść metodologicznych i naukowych metod stosowanych związanych z rafami koralowymi występującymi w wodach tropikalnych, umiarkowanych lub zimnych, płytkich lub głębokich oraz raf najnowszych i skamieniałych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Namorzyny, lasy namorzynowe, mangrowe, mangrowia – wiecznie zielona, pionierska formacja roślinna wybrzeży morskich w niemal całej strefie międzyzwrotnikowej. Jej zasięg w tej strefie ograniczają zimne prądy morskie omywające zachodnie wybrzeża Ameryki Południowej i Afryki. Namorzyny stanowią formację ziemno-wodną powstającą na przybrzeżnych płyciznach morskich, w miejscach osłoniętych (rafami koralowymi, w zatokach, lagunach i ujściach rzek). Niektóre płaskie wyspy pokrywają w całości. Szerokość pasa namorzynów sięgać może kilku kilometrów. Na ogół występują w obszarze pływów morskich i dlatego bywają też określane jako lasy pływowe. Określenie to nie jest jednak ścisłe, bowiem nie zawsze w miejscach występowania namorzynów pływy są wyraźne. Namorzyny zajmują ok. 150 tysięcy km (stan w roku 2010), przy czym między 1980 i 2010 rokiem ubyło ich 35 tysięcy km. Państwa, na których wybrzeżach znajdują się największe zasoby tej formacji to Indonezja (21%), Brazylia (9%) i Australia (7%). Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (ang. European Union Contest for Young Scientists, w skrócie EUCYS) jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią Programu Doskonalenia Badawczego Potencjału Ludzkiego (IHP) w ramach VI Programu Ramowego. Ocenia się, że w Konkursie uczestniczy co roku ponad 30 tysięcy młodych naukowców. Przydacznia niebieska (Tridacna maxima) – gatunek małża z rodziny przydaczniowatych (Tridacnidae) występujący w Oceanie Indyjskim i Pacyfiku od Morza Czerwonego i wschodnich wybrzeży Afryki po wyspy Pitcairn. Żyje na rafach koralowych, na głębokości 1–15 m.

  Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society. Park Narodowy Wysp Dziewiczych (ang. Virgin Islands National Park) - powstały 2 sierpnia 1956 r., jeden z 58 parków narodowych utworzonych na terenie Stanów Zjednoczonych. Zajmuje powierzchnię 59,5 km². Zajmuje 60% wyspy św. Jana i fragment wyspy św. Tomasza. Powołany decyzją Kongresu USA, aby chronić krajobraz wysp tropikalnych St. John i Hassel (znajdującej się w zatoce portowej wyspy St. Thomas) i ich rafy koralowe, lasy mangrowcowe i pokłady trawy morskiej.

  Archeocjaty (Archaeocyatha) - wymarła gromada gąbek, żyjąca w kambrze, ważne skamieniałości przewodnie w kambrze dolnym. Były to organizmy osobnicze lub kolonijne, kolonie tworzyły rafy wymagające wód morskich, płytkich i ciepłych. Wybrzeże koralowe (rafowe) – typ wybrzeża organicznego. Występuje ono w strefie zwrotnikowej, w ciepłych morzach oraz w strefie pływów o dużych amplitudach, ale przy niewielkiej energii fal. Udział w ich budowie mają korale – organizmy z podgromady koralowców (Corrallium). W skład rafy wchodzą także mszywioły, stułbiopławy i wapienne wodorosty. W pobliżu brzegu tworzą one rafy koralowe. Rafy tworzą też bariery w pewnym oddaleniu od brzegu, a wtedy na nich skupia się największa energia fal i brzeg jest chroniony przed ich niszczącą działalnością. Między wybrzeżem a barierą występuje często płytka laguna. Po stronie rafy wybrzeże ma stoki łagodne, zaś od strony morza strome. Brzeg może narastać pod wpływem plątaniny powstałej przez korzenie słonolubnych roślin. Wybrzeża tego typu możemy spotkać na: Sri Lance, Tunezji, Sumatrze, Nowej Gwinei, Kubie, Kolumbii, Zatoce Bengalskiej.

  Dodano: 04.10.2012. 16:17  


  Najnowsze