• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tygodniowe obchody Europejskiego Dnia Języków

  22.09.2010. 00:48
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Lekcje pokazowe i warsztaty w kilkunastu językach, międzynarodowa konferencja, występy artystyczne, językowa gra miejska, festiwal filmów i konkursy - to atrakcje Europejskiego Dnia Języków w Warszawie. Tegoroczne obchody Dnia potrwają w Warszawie tydzień.  "Jeśli chodzi o znajomość języków obcych, Polacy na tle innych narodów Unii Europejskiej nie są na szarym końcu, ale nie jesteśmy też w czołówce. Jeszcze wiele przed nami. Mam nadzieję, że przełomem będzie przyszłoroczna polska prezydencja w Unii" - powiedział podczas inauguracji obchodów p.o. dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Rafał Rudnicki.

  Europejski Dzień Języków (EDJ) został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 r. Oficjalnie święto przypada 26 września i służy promocji nauki języków obcych oraz bogactwa kulturalnego Europy. Jak przypomniał Rudnicki, w Unii Europejskiej obowiązują 23 języki. Hasło tegorocznego Europejskiego Dnia Języków: "Języki integrują" nawiązuje do obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, zwraca uwagę na problemy z komunikacją np. osób niesłyszących.

  Dla kinomanów organizatorzy Dnia w Warszawie przygotowali przegląd filmów z różnych części Europy, który odbywa się w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury oraz Państwowym Muzeum Etnograficznym. Jest to okazja, by posłuchać w oryginale, jak brzmi język duński, holenderski, grecki, irlandzki. Filmy opatrzone są napisami, nie zawsze jednak w języku polskim.

  Zainteresowani - i dorośli, i dzieci - będą mogli wziąć udział w "Wieży Babel" - warsztatach metodycznych i lekcjach pokazowych języków obcych, w tym tak egzotycznych, jak japoński czy chiński. Do wyboru jest blisko 70 lekcji, m.in. z portugalskiego, rumuńskiego, czeskiego, estońskiego, tureckiego i ormiańskiego, a także polskiego migowego i polskiego jako języka obcego. Zajęcia odbędą się w piątek w Bibliotece Publicznej przy ul. Meissnera i w poniedziałek w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu.

  W sobotę pasjonaci nauki języków będą rozwiązywać zagadki podczas gry miejskiej "Gwiezdny List" na Powiślu. W grze będą musieli się wykazać znajomością języków i kultury krajów europejskich. Główną nagrodą dla zwycięskiej drużyny będzie semestralny kurs językowy w wybranym instytucie kultury.

  Kulminacja obchodów Europejskiego Dnia Języków nastąpi za tydzień - w poniedziałek. Przed południem na dużym dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego wystąpią grupy muzyczne, taneczne i teatralne m.in. chóry dzieci ze szkoły podstawowej przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej oraz Polsko-Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie. Będzie można zobaczyć też inscenizacje bajek: "Czerwonego kapturka" po włosku i "Żółwia i zająca" po francusku.

  Po południu w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się międzynarodowa konferencja "Komunikacja międzykulturowa: Języki integrują". Mają wziąć w niej udział specjaliści zajmujący się zagadnieniem wielojęzyczności, wśród nich m.in. prof. Hanna Komorowska z Instytutu Anglistyki UW, uważana za jeden z największych autorytetów w tej dziedzinie w Europie oraz dyrektor Dyrekcji Generalnej do spraw Tłumaczeń Pisemnych KE Filip Majcen.

  Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, niekiedy ze względu na ograniczoną ilość miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja on line. Szczegółowe informacje na temat obchodów EDJ 2010 w Warszawie znajdują się na stronie www.edj.waw.pl.

  Patronat honorowy nad Obchodami Europejskiego Dnia Języków 2010 objęły: minister edukacji Katarzyna Hall, minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

  Organizatorami obchodów Europejskiego Dnia Języków są m.in. Komisja Europejska ? Przedstawicielstwo w Polsce, Stowarzyszenie Europejskich Instytutów Kultury w Warszawie (EUNIC), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Uniwersytet Warszawski, Biuro Edukacji m.st. Warszawy i Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. DSR

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ gma/ tot/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest wyższą uczelnią zawodową wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 285. Założycielem uczelni jest mgr Jadwiga Barbara Moroz, która była dyrektorem działającego do 2007 r. prywatnego Policealnego Studium Turystyki, Języków Obcych i Zarządzania w Warszawie. Jacek Izydor Fisiak (ur. 10 maja 1936 w Konstantynowie Łódzkim) – polski filolog angielski, historyk języka angielskiego, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1965–2005 dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej, w latach 1985–1988 rektor tegoż uniwersytetu; w latach 1988–1989 minister edukacji narodowej; profesor Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu; członek Polskiej Akademii Nauk, członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. Języki kipczackie - grupa językowa w obrębie rodziny języków tureckich, obejmująca szereg języków używanych w Środkowej i Zachodniej Azji oraz Europie Wschodniej. Języki z tej grupy posiadają wspólne cechy charakterystyczne, odróżniające je od innych języków tureckich:


  Szkoła Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego – ogólnouczelniana jednostka dydaktyczna prowadzącą kształcenie językowe studentów Uniwersytetu Warszawskiego na poziomach określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference). Szkoła Języków Obcych prowadzi zajęcia nie tylko w zakresie głównych języków światowych i europejskich (angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski), ale także w zakresie języków bardziej lokalnych (niderlandzki, duński, szwedzki, norweski, portugalski). Szczególny akcent kładzie się na aspekty kulturowe, a w ofercie są także języki specjalistyczne (język/rejestr akademicki, język prawniczy, język biznesu, terminologia z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych). Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym - inicjatywa powołana na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008. Rok 2010 został ogłoszony Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, aby podkreślić zaangazowanie unii Europejskiej w eliminację ubóstwa.

  Język chinalugijski (nazwa własna Каьатш миI) – jeden z niewielkich języków kaukaskich, używany przez Chinalugów w północnym Azerbejdżanie. Stanowisko języka chinalugijskiego w obrębie języków kaukaskich jest sporne. Według niektórych opracowań język ten należy do zespołu samurskiego, podgrupy dagestańskiej w grupie północno-wschodniej (nachsko-dagestańskiej) języków kaukaskich. Niektórzy jednak językoznawcy uważają, iż język ten jest na tyle różny od pozostałych języków zespołu samurskiego, iż można go z niej wydzielić. Przy tej klasyfikacji język ten opisywany jest jako izolowany w grupie języków dagestańskich. Język akan − język występujący w środkowej Ghanie. Przynależy do grupy kwa rodziny języków nigero-kongijskich. W obrębie języków kwa wydziela się grupę 20 języków nazywanych Tano lub Volta-Comoe (przy czym, jak często w przypadku języków Afryki, spotkać można się z różnorodnymi i złożonymi kwalifikacjami), z których akan jest językiem największym . Dawniej termin "akan" stosowano do całej tej grupy, obecnie jedynie do omawianego tu największego języka. Posiada dwie główne odmiany: język twi, o kodzie SIL 639-3 twi, oraz język fanti o kodzie SIL 636-3 fat.

  Polityka językowa – zbiór zasad i założeń przyjęty przez władze danego państwa w stosunku do języka lub języków obowiązujących bądź używanych na jego terenie. Obejmuje ona przyjęcie języka urzędowego, określenie sposobu jego nauczania, status języków mniejszości narodowych a także stosunek do ochrony języka przed wpływem obcych kultur. Języki Obce w Szkole – czasopismo skierowane do nauczycieli języków obcych. Powstało w 1957 roku jako pismo przedmiotowo-metodyczne ówczesnego Ministerstwa Oświaty. Języki Obce w Szkole dostarczają nauczycielom informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu glottodydaktyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Służą wymianie doświadczeń, poszukują najskuteczniejszych metod i technik nauczania, inspirują do efektywnej pracy, informują o wszelkich nowościach wydawniczych, pracach MENu, instytutów naukowych związanych z oświatą i wydarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na nauczanie języków obcych.

  Muzzy - brytyjska seria filmów animowanych przeznaczona do nauki języków obcych. Dystrybucją filmów zajmuje się m.in. BBC. Obecnie oprócz angielskiego, Muzzy służy do nauki chińskiego (mandaryńskiego), esperanto, francuskiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, niemieckiego i włoskiego. Filmy tworzone są na dwóch poziomach językowych: podstawowym - Muzzy oraz bardziej zaawansowanym - Muzzy Level II.

  Program Lingua (ang. Programme to Promote Foreign Language Learning - Lingua) - część programu Socrates I i Socrates II oraz Lifelong Learning Programme dotycząca promocji nauczania języków obcych mająca na celu doskonalenie znajomości języków obcych. Program Lingua został zapoczątkowany w 1989 r. i skierowany przede wszystkim do uczniów szkół średnich, studentów i nauczycieli. Następnie rozszerzono jego działanie o obywateli Unii Europejskiej pracujących zawodowo na jej terenie.

  Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej (WSZiP) ( do 2004 r. jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu ) – niepubliczna szkoła wyższa z siedzibą główną w Warszawie, założona przez Helenę Chodkowską w 1992 roku. Patronem uczelni od 25 października 2006 jest jej założycielka i wieloletni Kanclerz Helena Chodkowska. W uznaniu zasług Senat Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie podjął uchwałę o nadaniu Szkole Jej imienia, co zostało potwierdzone decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oferta edukacyjna uczelni ukierunkowana jest na szeroko rozumiane nauki ekonomiczno-prawne. Od 2000 roku Uczelnia kształci na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku, od 2010 na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. W Uczelni funkcjonuje Centrum Studiów Podyplomowych, Centrum Języków Obcych, Akademickie Biuro Karier, Biuro Współpracy z Zagranicą i Edukacji Europejskiej, Studenckie Biuro Porad Prawnych, Biuro Projektów, Biuro Promocji i Rekrutacji oraz Wydawnictwo. Języki papuaskie – zbiorcze określenie języków rdzennej ludności zachodniego Pacyfiku, nie należących ani do języków austronezyjskich, ani też do australijskich. Nazwa ta powstała przez wyłączenie dwóch powyższych grup języków i nie implikuje pokrewieństwa.

  Język czamalalski (nazwa własna Чамалалдуб мичIчI) – jeden z niewielkich języków kaukaskich, używany przez Czamalalów. Należy do języków andyjskich w zespole awaro-didojskim, tworzącym podgrupę wśród języków dagestańskich w grupie północno-wschodniej (nachsko-dagestańskiej) języków kaukaskich. Czamalalski jest blisko spokrewniony z językiem bagulalskim, oraz tindyjskim. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach powstało w 1992 roku z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Siedlcach i Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium sprawują Instytuty Anglistyki, Germanistyki i Romanistyki, które nadają tytuł Licencjata Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki temu absolwenci Kolegium legitymują się wykształceniem wyższym zawodowym licencjackim, oraz mogą kontynuować studia magisterskie uzupełniające we wszystkich uczelniach w kraju i w większości krajów świata, na dowolnie wybranym kierunku. Kolegium, zgodnie ze swoim Statutem, prowadzi dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w zakresie oraz na zasadach określonych przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

  Dodano: 22.09.2010. 00:48  


  Najnowsze