• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tytuł: Debata w Collegium Civitas - Polska-Rosja: wielkie pojednanie?

  12.05.2010. 17:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W czwartek, 13 maja w Collegium Civitas w Warszawie odbędzie się debata z udziałem ministra Adama Daniela Rotfelda, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, Hieronima Grali, Dariusza Gawina i Bartłomieja Sienkiewicza. Jej tematem będą obecne stosunki polsko-rosyjskie.

  Uczestnicy spotkania postarają się odpowiedzieć między innymi na takie pytania jak: "czy wspólna wizyta premierów Polski i Rosji w Katyniu była początkiem przełomu w stosunkach polsko-rosyjskich?" oraz "jak będą wyglądały relacje między Polakami i Rosjanami po katastrofie pod Smoleńskiem?". Punktem wyjścia do dyskusji ma być list o pojednanie, który do Rosjan wystosowało środowisko akademickie oraz "Tygodnik Powszechny" i Fundacja "Sarmacja", zawierający słowa: "Niech ta nowa krew rozlana pod Katyniem nas połączy, niech pomoże nam pojednać się ze sobą. Niech będzie znakiem nowego początku w relacjach polsko-rosyjskich, relacjach nieobarczonych nieufnością, kłamstwem i urazem. Niech Polacy i Rosjanie wspólnie staną się dla świata przykładem wzniesienia się ponad okrutny los."

  Uczestnicy debaty będą rozmawiać także o apelu, który w Polsce podpisały setki osób, w tym duchowni, intelektualiści i artyści, a którego fragment brzmi "Po smoleńskiej katastrofie z 10 kwietnia 2010 roku naród rosyjski w szczery i ujmujący sposób wyraża swą solidarność z narodem polskim. Okazywane przez Rosjan współczucie, chęć niesienia pomocy, a także gotowość do rozpoczęcia dyskusji o tragicznych wydarzeniach naszej wspólnej historii, dają nadzieję na nowe otwarcie."

  Spotkania rozpocznie się o godzinie 18:00 w Auli C Collegium Civitas, na XII piętrze Pałac Kultury i Nauki. Spotkanie poprowadzi Andrzej Brzezicki - redaktor pisma "Nowa Europa Wschodnia".(PAP)

  jpo/ kap/  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Aleksander Manterys – polski socjolog, zastępca kierownika Katedry Socjologii Collegium Civitas, do 2010 roku redaktor naczelny Studiów Socjologicznych. Laureat Nagrody im. Stanisława Ossowskiego (1997), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych, ros. Российско-польская группа по сложным вопросам – zespół polskich i rosyjskich ekspertów i naukowców wyznaczonych przez oba państwa do omawiania najtrudniejszych kwestii w relacjach polsko-rosyjskich, które wynikają z zaszłości historycznych. Grupa ma charakter doradczy wobec rządów Polski i Rosji. Krzysztof Liedel (ur. 25 czerwca 1969 w Warszawie) – polski prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, doktor nauk wojskowych. Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas oraz pracownik naukowy Instytutu Badań nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji WSPol. Redaktor naczelny kwartalnika „Terroryzm: zagrożenia – prewencja – przeciwdziałanie”.

  Global Media Journal – międzynarodowy periodyk medioznawczy ukazujący się w Internecie. Utworzony został w 2002 roku przez prof. Yahya Kamalipour z Uniwersytetu Purdue Calumet w USA i obecnie posiada ponad dziesięć wersji językowo-regionalnych, m.in. hiszpańskojęzyczną, brytyjską, francuską, australijską, perską, afrykańską, a także polską, której redaktorem jest dr Tomasz Płudowski, a wydawcą Collegium Civitas w Warszawie. Periodyk ma charakter interdyscyplinarny i publikuje zarówno teksty czysto naukowe jak i te o zacięciu dziennikarskim, stosujące metody ilościowe jak i jakościowe, o podejściu empirycznym i teoretycznym, czerpiące z medioznawstwa, nauk o komunikowaniu, politologii, socjologii, psychologii, czy kulturoznawstwa. Około 80-90% każdego numeru to teksty oryginalne pochodzące z danego kraju, a 10-20% to tłumaczenia z innych edycji. Część każdego numeru to teksty zamawiane, wszystkie inne zgłoszone teksty poddawane są recenzji naukowej. W roku ukazują się dwa wydania, jedno jesienią, jedno wiosną. Wszystkie wydania światowe są ze sobą połączone linkami tworząc jedyną w swoim rodzaju sieć naukową. Wszystkie wydania mają taką samą grafikę, ale kwestie redakcyjne pozostają w gestii redaktora naczelnego, redaktora numeru oraz zespołu, który sobie dobiera. Zespół redakcyjny wersji polskiej składa się m.in. z Bogusławy Dobek-Ostrowskiej Uniwersytet Wrocławski), która jest zastępcą redaktora oraz Wiesława Godzica (SWPS), Karola Jakubowicza(KRRiTv), Stanisława Mocka (Collegium Civitas), Macieja Mrozowskiego (Uniwersytet Warszawski) oraz Jacka Żakowskiego (Collegium Civitas, Polityka). Jadwiga Koralewicz (ur. 1942) – polska socjolog, profesor, nauczyciel akademicki, współtwórca i pierwszy rektor Collegium Civitas.

  Janina Frentzel-Zagórska (ur. 27 listopada 1931, zm. 11 maja 2010) – doktor habilitowany socjologii, docent w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, poprzednio profesor w Collegium Civitas, uczestniczka Klubu Krzywego Koła. Była żoną socjologa prof. Krzysztofa Zagórskiego. Andrzej Szpociński (ur. 1942) - polski socjolog, dr hab. profesor zastępca szefa katedry socjologii w Collegium Civitas, docent Instytutu Studiów Politycznych PAN, członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN. W okresie od 1995 do 1997 ekspert ds. programowych w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Adiunkt w Instytucie Kultury w latach 1982-1991

  Rafał Pankowski (ur. 1976) – polski socjolog i politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Collegium Civitas w Warszawie, zastępca redaktora naczelnego magazynu „Nigdy więcej”. Stanisław Mocek (ur. 1964 we Wschowie) – polski socjolog i politolog, doktor habilitowany nauk politycznych, nauczyciel akademicki, rektor Collegium Civitas w Warszawie.

  Spełnianie formuły zdaniowej: Niech M = <U, ∆> i niech s będzie M-wartościowaniem. A M╞ A [s] oznaczać będzie, że forma zdaniowa A jest spełniona przy interpretacji M przez M-wartościowanie s.

  Wojna polsko-rosyjska 1632-1634 (wojna smoleńska, VI wojna polsko-rosyjska) wybuchła wkrótce po śmierci Zygmunta III Wazy. Armia rosyjska wkroczyła na ziemie Rzeczypospolitej i okrążyła Smoleńsk. Po 2 latach blokady miasta, oblegajacą Smoleńsk armię rosyjską otoczyły siły polsko-litewsko-kozackie zmuszając Rosjan do kapitulacji. Armie Rzeczypospolitej wkroczyły na ziemie rosyjskie, a niebawem wojna zakończyła się podpisaniem pokoju w Polanowie.

  Metaplan – metoda dyskusji, która polega na tym, że w czasie debaty uczestnicy wspólnie tworzą plakat będący graficznym skrótem tej debaty. Dyskusję metodą metaplanu można przeprowadzić w dużej grupie lub w małych zespołach. Patrycja Kosiarkiewicz (ur. 19 lipca 1972 w Zielonej Górze) – polska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów piosenek. Członkini Akademii Fonograficznej ZPAV. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie.

  Zbigniew Stawrowski (ur. 1958) – filozof polityki, profesor w Instytucie Politologii UKSW oraz Instytucie Studiów Politycznych PAN. Współzałożyciel i dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie. W latach 1982 - 2000 uczeń i asystent ks. Józefa Tischnera. Współzałożyciel i wykładowca Collegium Civitas, współpracownik miesięcznika "Znak".

  Dodano: 12.05.2010. 17:19  


  Najnowsze